epMotion® 5075l

epMotion 5075l, versatile automated liquid handling workstation with PC controller
A UV lamp on top of liquid handling workstations is used for UV sterilization
Large deck space on a liquid handling robot gives you all the flexibility you need for your application
The space on deck of a liquid handler must be optimally designed for efficient space usage
Many different consumables can be handled in the epMotion liquid handling robots
epMotion 5075l, versatile automated liquid handling workstation with PC controller
A UV lamp on top of liquid handling workstations is used for UV sterilization
Large deck space on a liquid handling robot gives you all the flexibility you need for your application
The space on deck of a liquid handler must be optimally designed for efficient space usage
Many different consumables can be handled in the epMotion liquid handling robots
epMotion® 5075l
epMotion® 5075l
epMotion® 5075l
epMotion® 5075l

Systémy epMotion 5075 jsou větší než systémy 5070 a 5073. Díky 15 pozicím na pracovním stole a většímu počtu funkcí, jako jsou přesun pomocí podavače a 4 pozice pro výměnné pipetovací nástroje, mají verze systému epMotion 5075 vyšší flexibilitu pro aplikace. Jednotka epMotion 5075l je ovládána průmyslovým PC MultiCon  a pro její konfiguraci lze využívat programové vybavení CleanCap a až 3 termomoduly. Bližší informace

Order Info

Informace o produktu

Automatická pipetovací stanice epMotion 5075l je ideálním řešením při komplexnějších pipetovacích úlohách. Vyznačuje se toutéž přesností jako epMotion 5070 a je ideálním nástrojem k provádění náročných aplikací, jako jsou purifikace nukleových kyselin magnetickými kuličkami nebo běžné aplikace s několika destičkami. Díky 15 polohám víčka, možnosti automatické výměny pipetovacích nástrojů a podavačem destiček je přístroj epMotion 5075l jedním z nejvšestrannějších automatických systémů pro manipulaci s kapalinami.

Velký prostor plošiny


S až 15 polohami v SBS/ANSI formátu vám epMotion 5075l poskytuje
veškerou flexibilitu, kterou potřebujete pro své aplikace.

epMotion® 5075l

Nástroj pro uchopení


Nástroj pro uchopení umožňuje transport laboratorních přístrojů na pracovním stole na verzích epMotion 5073 nebo  5075. Je vkládán pomocí automatické výměny nástrojů a lze jej snadno naprogramovat v softwaru. Možnost stohování až 5 destiček.

epMotion® 5075l

CleanCap - UV/HEPA


Možnost CleanCap lze konfigurovat pro nové verze epMotion 5073 & 5075.
Zde se používá UV světlo(254 nm) pro dekontaminaci a HEPA filtry poskytující
čistý vzduch uvnitř epMotion.

epMotion® 5075l

Vlastnosti

 • 15 pozic na pracovním stole podle norem ANSI/SLAS
 • Nejvyšší přesnost pipetování v rozmezí od 0,2 do 1 000 µl
 • Automatická výměna všech nástrojů (chapače, jedno- a osmikanálových pipet)
 • Optický senzor1) k detekci kapalin, laboratorních přístrojů a špiček
 • Kompatibilní se zkumavkami (0,2 až 50 ml) a mikrodestičkami s až 384 jamkami
 • Řídící jednotka Eppendorf MultiCon PC pro spuštění softwaru epBlue dotykem nebo myší
 • Volitelné rozšíření softwaru pro manipulaci se vzorky pomocí čárového kódu pro integraci do LIMS a ELN
 • Volitelná rozšíření softwaru pro podporu regulovaných procesních prostředí (GLP, GMP, 21 CFR část 11)
 • Volitelně pro CleanCap – UV lampa a HEPA filtr pro dekontaminaci a čistý vzduch
 • 3 tepelné moduly jako možnost pro ohřev nebo ochlazení vzorků nebo činidel (0 – 110 °C)

Aplikace

 • Příprava knihovny Next Generation Sequencing
 • Distribuce činidel a sériových roztoků
 • Přenos vzorků z jednotlivých zkumavek na destičky
 • Přeformátování destiček
 • Výměna média a další aplikace pěstování buněčných kultur
 • Sdružování vzorků
 • Projekty real-time PCR
 • Projekty buněčných analýz
 • Imunoanalytické projekty
 • Nastavování koncentrací nebo objemů
epMotion® 5075l
Videa: epMotion® 5075l – Video – Institute for Pathology, TU Munich, Germany
epMotion® 5075l
Videa: epMotion® 5075l – Video – Institute of Biotechnology, Prague, Czech
epMotion® 5075l
Videa: epMotion® 5075l – Video – Esteve, Barcelona, Spain
epMotion® 5075l
Videa: epMotion® 5075l – Video – NGS Made Easy