epMotion® Příslušenství pro odpad

A flexible waste bin for liquids and solid waste is useful in automated liquid handling systems
A flexible waste bin for liquids and solid waste is useful in automated liquid handling systems

Během pipetování kapalin se vytváří odpad, kapalný i pevný.Pevný odpad se skládá především ze špiček pipet a reakčních nádobek.Aby bylo možné řádně likvidovat oba druhy odpadů, nabízíme různé možnosti pro shromažďování pevného odpadu v sáčcích nebo krabicích, a pro shromažďování kapalného odpadu ve speciální nádobě, kterou lze rovněž řádně zlikvidovat.
Aby bylo možné v pracovních stanicích používat epMotion odpadní pytle s větší kapacitou, je nutné pracovní stanici mírně zvednout za použití adaptéru pro pracovní plochu (5070 752.001). Bližší informace

Order Info
Zobrazit více (3)

Informace o produktu

Během pipetování kapalin se vytváří odpad, kapalný i pevný.Pevný odpad se skládá především ze špiček pipet a reakčních nádobek.Aby bylo možné řádně likvidovat oba druhy odpadů, nabízíme různé možnosti pro shromažďování pevného odpadu v sáčcích nebo krabicích, a pro shromažďování kapalného odpadu ve speciální nádobě, kterou lze rovněž řádně zlikvidovat.
Aby bylo možné v pracovních stanicích používat epMotion odpadní pytle s větší kapacitou, je nutné pracovní stanici mírně zvednout za použití adaptéru pro pracovní plochu (5070 752.001).

Vlastnosti

  • Odpadní nádoby na pevný odpad
  • Pytle na odpad pro špičky, pro likvidaci odpadu, který není nebezpečný nebo pro biologicky nebezpečné materiály
  • Odpadní nádoby pro řádné shromažďování kapalného odpadu