MagSep Reagent Kits

MagSep Reagent Kits
MagSep Reagent Kits

Soupravy činidel Eppendorf MagSep pro automatickou purifikaci 1
až 24 vzorků  –  nukleových kyselin přinášejí více volného času na vědeckou práci. Bližší informace

Order Info

Informace o produktu

MagSep soupravy činidel se používají v systémech epMotion® 5073m a 5075m pro automatickou purifikaci nukleových kyselin z biologických vzorků. Magnetické kuličky, proteináza K i všechna ostatní činidla jsou připravena ve speciálních paletách k použití v epMotion ve 4 sadách po 24 purifikacích. MagSep činidla zaručují vysoce purifikované nukleové kyseliny s nejvyššími výtěžky. Speciální asistenční software Prep umožňuje spolu se stanicí epMotion 5073m nebo 5075m při purifikaci nukleových kyselin jednoduchou obsluhu krok za krokem a pro každodenní použití.

Činidla jsou přímo připravena k použití a jsou dodávána ve speciálních paletách pro 1–24 preparátů. Stačí jen otevřít nádoby, vložit paletu na pracovní stůl a systém epMotion udělá veškeré pipetování. Jestliže je zpracováváno méně než 24 vzorků, může být paleta uložena pro pozdější použití. Čidla, která jsou připravena k okamžitému použití, speciální paleta s činidly epMotion a jednoduchý softwarový průvodce přinášejí výhodu spočívající v minimalizaci manipulačních časů. Ve srovnání s manuálními nebo jinými automatickými metodami získejte výborné výtěžky a čistotu, které pramení z optimálních chemických procesů a technologie 3D-MagSep v systému epMotion (typická dávka A260/280 je 1,8 až 1,9), což zaručuje spolehlivé a reprodukovatelné výsledky v různých navazujících aplikacích, jako jsou určování genotypu, sestavování sekvencí, PCR v reálném čase a ostatní enzymatické nebo chemické reakce.

T7 Bakteriofág DNA byl napíchnut do plazmy a DNA byla purifikována při použití různých manuálních sad a sady Eppendorf MagSep Viral DNA/RNA v epMotion M5073. Účinnost regenerace individuálních metod byla zhodnocena qPCR, každý sloupec představuje průměrnou hodnotu Cp a SD u 6 opakování.Pro detaily si stáhněte poznámku k aplikaci 269

MagSep Reagent Kits

Gelový analýza 24 vzorků myšího ocasu, purifikováno pomocí sady tkání MagSep gDNA; typický výnos 10 µg vysoká molekulární hmotnost DNA z 10-mg tkáně; 7.5 µL z 75 µL uložené na gelu.
Pro detaily si stáhněte poznámku k aplikaci 267

MagSep Reagent Kits

Běžný výnos 9 µg gDNA z 200 µL krve vyčištěné pomocí MagSep gDNA sady na krev v porovnání s manuálním procesem purifikace (n=3).
Pro detaily si stáhněte poznámku k aplikaci 268

MagSep Reagent Kits

Vlastnosti

  • Vyšší výtěžnost v porovnání s ruční purifikací
  • Vysoká čistota nukleové kyseliny, vhodná pro PCR a jiné enzymatické reakce
  • Automatické rozpoznání druhu kitu a zbývajícího množství vzorku
  • Variabilní použití u jednoho až 24 vzorků na paletku (dočasné skladování při 4 °C)
  • Minimalizace přípravných časů díky speciálnímu paletování
  • Eluace v DNA nádobkách LoBind (součást dodávky)
  • Skladování při pokojové teplotě

Aplikace

  • Genomická DNA z tkání a buněčných kultur nebo bakterií - souprava MagSep Tissue gDNA
  • Genomická DNA z 200 ul plné krve - souprava MagSep Blood gDNA
  • Virální nukleové kyseliny ze séra, plazmatu nebo jiných bezbuněčných tělních tekutin - soupraba MagSep viral DNA/RNA

Můžete také zvážit