DASGIP® MF4 pro přívod plynu TMFC

Image – DASGIP MF4
Image – DASGIP MF4

Strategie plynování při zpracování procesů se významně liší s ohledem na přiváděné plyny a dle požadovaných průtoků.Modul DASGIP MF4 Eppendorf nabízí flexibilní řešení individuálního míchání plynů až pro čtyři bioreaktory. Volitelné tlakové senzory zajišťují bezpečný provoz v rámci různých aplikací. Bližší informace

Order Info
Zobrazit více (2)

Informace o produktu

Plynovací systém DASGIP MF4 je vybaven čtyřmi samostatnými průtokovými kanály pro možnost volby druhu plynu, včetně vzduchu, dusíku, kyslíku a kysličníku uhličitého.Průmyslové průtokové regulátory a individuální nastavovací hodnoty u každého vstupního otvoru plynu, jakož i konstantní průtok, zajišťují přesné zásobování širokým spektrem různých plynů.Průtoky do 1200 sL/h umožňují uživatelům pracovat v pilotním měřítku.

Vlastnosti

  • Plynování jednoho bioreaktoru se čtyřmi oddělenými tepelnými průtokově řízenými kanály (TMFC)
  • Volitelný druh plynu, včetně vzduchu, N2, O2, CO2
  • Individuální nastavovací hodnoty u každého vstupního otvoru plynu
  • Konstantní průtoky až do 1200 sL/h