DASGIP® MP8 a MP4 moduly s multi čerpadly

Image – DASGIP MP8
Image – DASGIP MP8

Běžně používaná čerpadla s pevně nastavenou rychlostí jsou omezena režimem zapnutí/vypnutí, což může mít případně za následek nestejné přívody média, spodních vrstev nebo kyseliny/zásady. Eppendorf DASGIP MP8 a MP4 multi čerpadla představují digitálně kódovaná peristaltická čerpadla a nastavitelnou rychlostí. Zahrnují široké spektrum kontinuálních průtoků a tu nejvyšší možnou přesnost pro všechny malé a stolní aplikace. Bližší informace

Order Info
Zobrazit více (2)

Informace o produktu

Moduly s čerpadly s nastavitelnou rychlostí DASGIP MP8 a MP4 obsluhují osm a čtyři miniaturní peristaltická čerpadla a velice přesnými rychlostmi. Potrubí hlavy čerpadel s různými vnitřními průměry umožňuje zajištění kontinuálního průtoku od 0.3 – 420 mL/h (MP8) a 0.01 – 5 L/h (MP4). Díky nastaveným hodnotám pod minimální hodnotu kontinuálního průtoku, se automaticky aktivuje provozní cirkulační režim. Oba moduly je možné provozovat samostatně nebo se mohou integrovat do původních řídicích systémů.

Vlastnosti

  • Obousměrná peristaltická čerpadla s digitálně řízenými motory s nastavitelnou rychlostí
  • Kontinuální plnicí množství (v závislosti na průměru potrubí) 0.3 – 420 mL/h (MP8) a 0.01 – 5 L/h (MP4)
  • Možnost paralelních kalibračních procesů
  • Může se provozovat jako samostatný systém se softwarem EasyAccess