DASGIP® PBR4 pro osvětlení fotobioreaktoru

Image – DASGIP PBR4
Image – DASGIP PBR4

Fototrofní kultivace zahrnuje široké spektrum organizmů a používá různé druhy chlorofylu. Aby bylo možné splnit tyto individuální požadavky, Eppendorf DASGIP PBR4 umožňuje osvětlení fotobioreaktorů vybranými vlnovými délkami, ideálně vhodnými pro maximální možné pohlcení příslušnými molekulami chlorofylu. Bližší informace

Order Info

Informace o produktu

Modul DASGIP PBR4 zajišťuje paralelní osvit až 4 bioreaktorů v individuálních podmínkách. Výběrem různé intenzity světla různých vlnových délek u kanálů A, B a C je možné nastavit jak spektrální složení, tak i celkovou intenzitu výsledného světla dle individuálních požadavků. Kromě režimu kontinuálního osvitu podporuje modul DASGIP PBR4 také nastavení různých cyklů den/noc a programování různých režimů blesku.

Vlastnosti

  • Paralelní osvětlení až 4 nádob (DASGIP PhotoBioreactors)
  • Tři samostatně ovládané kanály A (660 nm, 780 nm), B (572 nm, 625 nm, 640 nm) a C (453 nm) odrážejí příslušné pohlcované vlnové délky chlorofylu
  • Kontinuální režim a režim blesku s nastavitelnou délkou a šířkou pulzu
  • Simulace noc/den
  • Osvětlení je zajišťováno osvětlovacím zařízením DASGIP LED
  • Může se provozovat jako samostatný systém se softwarem EasyAccess