DASGIP® PHPO pro monitoring pH, DO, redukčního systému a/nebo úrovně

Image – DASGIP PH4PO4L
Image – DASGIP PH4PO4L

pH a rozpuštěný kyslík jsou dva hlavní klíčové parametry, které jsou sledovány a kontrolovány ve většině bioprocesů, za účelem dostažení optimálních podmínek pro růst.V závislosti na dané aplikaci, je požadováno buď měření redukčního potenciálu a/nebo úrovně.Moduly Eppendorf DASGIP PHPO této série nabízejí flexibilní řešení všech těchto požadavků. Bližší informace

Order Info

Informace o produktu

Eppendorf poskytuje celou řadu bioprocesních monitorovacích modulů DASGIP, které poskytují přesná měření a kontrolu v reálném čase pH, rozpuštěného kyslíku (DO), redukčního potenciálu (ORP) a/nebo úrovně/pěny.Je možné připojení senzorů v průmyslové kvalitě.Monitorovací systémy umožňují paralelní sledování čtyřech až osmi pH senzorů s tepelnou kompenzací.Kromě toho je možné připojení až dvou tepelných senzorů Pt100 a dvou analogových vstupů 0/4-20mA / 0-10V, které zajišťují externí propojení signálu.Pro použití s ovládáním DASware® je integrován snadno použitelný jedno či dvou bodový kalibrační postup pro pH, DO a na nastavení teploty.
Tyto čtyřkanálové moduly PHPO (upravené na kontrolu pH a DO) a PHPORD (pH, DO a ORP) jsou ještě u každého typu vybaveny čtyřmi volitelnými vodivými úrovňovými vstupy.Tyto vstupy se mohou používat na kontrolu úrovně během nepřetržitého provozu nebo při automatickém přidávání odpěňovače.

Vlastnosti

  • Paralelní sledování čtyřech nebo osmi pH senzorů s tepelnou kompenzací a přesnou kontrolou
  • Moduly PHPO obsahují přídavnou kontrolu DO a volitelnou kontrolu úrovně/pěny
  • Moduly PHPORD pro čtyři nádoby zahrnují také přídavnou kontrolu ORP a volitelnou kontrolu úrovně/pěny
  • Snadno použitelný jedno či dvou bodový kalibrační postup pro pH, DO a nastavení teploty

Aplikace

  • Paralelní sledování a kontrola důležitých procesních parametrů v oblasti buněčných kultur a v mikrobiologii
  • Bezproblémová integrace do paralelního systému bioreaktorů DASGIP