DASGIP® PhotoBioreactor

Image – DASGIP PhotoBioreactor DR03P
Image – DASGIP PhotoBioreactor DR03P

Fototropické kultivace obsáhnou široké spektrum organizmů, při použití různých typů chlorofylu.V kombinaci s moduly Eppendorf DASGIP PBR4 umožňuje DASGIP PhotoBioreactor osvit vybranými vlnovými délkami, což je přesně vhodné na pohlcení maxima daných chlorofylových molekul. Bližší informace

Order Info

Informace o produktu

Fotobioreaktory DASGIP jsou určeny zvláště pro využití paralelních systémů bioreaktorů DASGIP v aplikacích fototrofní kultivace.
Zavěšení rostlinné buňky, řady a fototrofní bakterie mohou růst a upravených a proměnných podmínek osvětlení. To umožňují integrovaná LED svítidla DASGIP poskytující optimální světelné podmínky pro růst a fotosyntézu. Fotobioreaktory DASGIP se dodávají v malém a stolním měřítku.

Vlastnosti

  • Autoklávovatelné bioreaktory v průmyslové kvalitě s pracovními objemy 350 ml – 1,0 L a 750 ml – 2,6 l
  • Přímé vrchní pohony s 30 – 1 250 ot./min.(100 – 1 600 ot./min volitelně), rotory se šikmými lopatkami
  • K dispozici průmyslové senzory pro přesné monitorování a regulaci teploty, pH, redoxního potenciálu, DO, hladiny a OD
  • Až čtyři integrovaná osvětlovací zařízení DASGIP LED s vyzařovaným světelným spektrem jsou optimalizována tak, aby splňovala různé požadavky z oblasti fotosyntézy.
  • Modul DASGIP PBR4 umožňuje osvícení až čtyřech bioreaktorů třemi samostatně řízenými rozsahy vlnových délek

Aplikace

  • Kultivace pěstování buněčných suspenzí v malém a stolním měřítku
  • Biopalivo či jiné aplikace využívající zelené či hnědé řasy
  • Kultivace fototropických bakterií, jako jsou sinice nebo zelené sirné bakterie

Můžete také zvážit