Fibra-Cel® Disky

Fibra-Cel® Disky
Image – Fibra-Cel disks blue version, 2
Fibra-Cel® Disky
Image – Fibra-Cel disks blue version, 2

Fibra-Cel disky jsou osvědčeným podpůrným systémem, který se používá na zvýšení výnosů nosných buněk a kultur závislých na zapuštění.Fibra-Cel dodáváme rovněž v jednoúčelových sáčcích, třepačkových baňkách a dalších systémech bioreaktorů. Bližší informace

Order Info
Zobrazit více (1)

Informace o produktu

Fibra-Cel je výrazná podpora růstové matrice savčích, živočišných a hmyzích buněk, která se využívá především při výrobě vylučovaných produktů, jako jsou rekombinované proteiny a viry. Fibra-Cel umožňuje udržení dlouhé doby růstu s vysokou hustotou během promývání, bez nebezpečí ucpání; rovněž je tak eliminována potřeba filtrace buněk, za účelem oddělení buněk od koncového produktu.

HEK-293 cells grown on Fibra-Cel disk at day 7 of the growth cycle

Fibra-Cel® Disky

High-resolution micrograph of a Fibra‑Cel disk indicating the polyester mesh with polypropylene support

Fibra-Cel® Disky

Vlastnosti

  • Malé snížení tlaku ve vrstvě Fibra-Cel snižuje nestálost a zajišťuje životaschopnost buněk v rámci celé vrstvy
  • Vysoké podíly z povrchu k objemu zvyšují celkový podíl biomasy, která může být udržována v bioreaktoru a dochází atk k masivnímu zvýšení produkce buněčných produktů
  • Zachycené buňky jsou chráněny před turbulencemi a jsou méně citlivé vůči smykovým silám z lopatek rotorů a z bublinek rozstřikovaného plynu
  • Vyšší přenos hmotnosti živin a kyslíku, v závislosti na standardních systémech mikro nosičů
  • Fibra-Cel je vyráběn a testován podle přísných směrnic pro kvalitu
  • Složeno z polypropylenů a polyesterů USP třídy VI netkaného vlákna

Aplikace

  • Produkt fůze lymfocytů: DA4-4, 123A, 127A, GAMMA, 67-9-B
  • Závislý na zapuštění: 3T3, COS, lidská ostearkoma, MRC-5, BHK, VERO, CHO, rCHO-tPA, rCHO - Hep B povrchový antigen, HEK 293, rHEK 293, rC127 - Hep B povrchový antigen, běžný lidský fibroblast, podpůrná vazivová tkáň, hepatocyt
  • Hmyz: Tn-368, SF9, rSF9, Hi-5

Můžete také zvážit