DASware® analyze

Image – DASware analyze single
Image – DASware analyze single

Tato integrace kultivačních jednotek, laboratorních analýz a automatických vzorkovačů umožňuje vyšší pochopení daných procesů a široké spektrum automatických řešení biologických procesů.Eppendorf DASware analyze vede takto procesní inženýry k účinějšímu rozvoji daných procesů. Bližší informace

Order Info
Zobrazit více (6)

Informace o produktu

Software DASware analyze umožňuje jednoduchou integraci dávkovacích a analytických laboratorních přístrojů do systému bioreaktoru. Umožňuje začlenění dlouhé a stále rostoucí řady analyzátorů, mj. analyzátorů živin, počítačů buněk, monitorů biomasy, HPLC a hmotnostních spektrometrů. Síťový protokol OPC, stejně jako Modbus® umožňují propojení systému bioreaktoru s analyzátorem včetně možnosti přímé zpětné vazby systému bioreaktoru v závislosti na analytických hodnotách naměřených online. To umožňuje zpětnovazební regulační smyčky, například pro živiny, biomasu nebo koncentrace produktů. Podpora výpočtů a rozhodování online v závislosti na událostech a datech. Ojedinělá dvoustranná komunikace OPC, možná pro podpůrná zařízení, umožňuje dávkování materiálu podle potřeby a volbu analyzátoru podle konkrétního procesu.

Vlastnosti

  • Integrace laboratorních zařízení třetích stran do řídicích jednotek bioreaktorů
  • Umožňuje oboustranné propojení OPC, zpětnovazební regulační smyčku spouštěnou procesem a přívod materiálu podle potřeby
  • Možnost výpočtů a rozhodování online v závislosti na událostech a datech
  • Výhoda začlenění stávajícího vybavení pracovního stolu, lepšího porozumění procesům a optimálního řízení procesů
  • Integrace zahrnuje analyzátory živin a počítadla buněk, monitory biohmoty, hmotnostní spektrometry, automatické platformy a odebírání vzorků, HPLC a Ramanovu spektroskopii