DASware® discover

Image – DASware discover single
Image – DASware discover single

Sběr a archivace procesních informací, jako jsou procesní hodnoty a události, receptury, stejně jako analytické informace - to vše je pro úspěšný vývoj určitého procesu naprosto zásadní.Snadno použitelné nástroje pro dotazování ve spojení s procesními deníky a porovnáním od dávky k dávce, definují současné požadavky informačního managementu v rámci bioprocesů– a jsou rovněž podporovány DASware discover. Bližší informace

Order Info

Informace o produktu

Pomocí DASware discover je možné přidávat uživatelem definované procesní parametry do průběhu daných procesů, a to buď online nebo zpětně.DASware discover umožňuje získávání informací o dobách cyklů od SQL serveru v téměř reálném čase pomocí intuitivního dotazování v rámci programu Microsoft Excel. Vložený generátor zpráv poskytuje informace o recepturách, procesech a událostech. Použitím základního nástroje Chart Creator mohou uživatelé snadno porovnávat informace o bioprocesech současných a minulých procesů.

Vlastnosti

  • Jednoduchá analýza informací z bioprocesů pomocí intuitivního nástroje pro dotazování z databáze
  • Získávání informací o klíčových procesech v reálném čase
  • Porovnávání procesních informací a trendů od dávky k dávce
  • Tabulkové a konfigurovatelné náhledy všech rozhodujících procesních informací
  • Jednoduché sestavování grafů pomocí integrovaného nástroje Chart Creator
  • Automatické generování procesního sešitu Microsoft Excel® a Adobe PDF®
  • Podporuje křížové meziplatformové porovnání dat doby běhu mezi systémy Eppendorf a systémy třetích stran

Aplikace

  • Komplexní management informací z bioprocesů odvozených z četných systémů a zařízení
  • Dlouhodobé uložení dat online i offline
  • Vývoj bioprocesů v souladu se standardy Quality by Design (QbD)