Detekce

V roce 1950 představila společnost Eppendorf první fotometr na trhu. Současné portfólio představuje naše rozsáhlé zkušenosti v oblasti fotometrie a umožňuje vybrat si kombinaci přístroje a příslušenství ze širokého spektra produktů. Produktová řada Eppendorf z oblasti detekce umožňuje snadné a účinné molekulární analýzy, jako jsou kvantifikace nukleových kyselin a proteinů, kinetické studie, detekce metod ELISA a fluorescenční detekce. Kromě toho je ve všech našich detekčních přístrojích možné měřit mikro objemy pomocí µCuvette G 1.0.
Fotometry patří mezi 10 nejběžněji používaných obecných laboratorních zařízení. Fotometrická analýza tedy patří mezi nejčastěji používané aplikace v moderních laboratořích a často se nachází na samém počátku laboratorních pracovních postupů. Následné zkoušky jsou v důsledku toho připravovány podle fotometrických zjištění. Pokud tato zjištění vychází z nesprávných dat, mohou chyby narůstat exponenciálně v celém pracovním postupu a v nejhorším případě vytvářet nepřesné výsledky. To je přesně důvod, proč jsou spolehlivé a přesné výsledky fotometrických měření tak velmi důležité. A protože mohou být fotometrická měření jen tak dobrá, jako kombinace přístroje a příslušenství, volba kyvety je stejně tak důležitá jako volba správného přístroje samotného.
.
I když spektrometry Eppendorf BioSpectrometer a fotometr BioPhotometer D30 poskytují jedinečnou úroveň flexibility, velmi snadno se používají. Nově vyvinutý intuitivní průvodce uživatele byl oceněn „Cenou USEWARE Sdružení německých inženýrů / Sdružení německých elektroinženýrů a Sdružení pro měřicí a automatizační technologie za vynikající uživatelsky přívětivý návrh inovační technologie“. Navigace optimalizovanými nabídkami vás vede jednotlivými metodami krok za krokem. Veškeré požadované položky jsou vidět, žádné důležité údaje nejsou vynechány. Okno s nápovědou vysvětluje pracovní postupy a je k dispozici v 5 různých jazycích. Dále umožňuje tento software uživateli snadný přístup k předem naprogramovaným metodám – což je vlastnost, která již mnohokrát prokázala svou hodnotu u fotometrů Eppendorf.
.