Eppendorf µCuvette® G1.0

Image – µCuvette G1.0
Image – µCuvette G1.0
Image – µCuvette G1.0 model filling
Image – µCuvette G1.0
Image – µCuvette G1.0
Image – µCuvette G1.0
Image – BioPhotometer D30 µCuvette
Image – µCuvette G1.0
Image – µCuvette G1.0
Image – µCuvette G1.0 model filling
Image – µCuvette G1.0
Image – µCuvette G1.0
Image – µCuvette G1.0
Image – BioPhotometer D30 µCuvette
Eppendorf µCuvette® G1.0

Jedna kapka je limit?
Kyveta µCuvette G1.0 je ve vaší řadě:Je třeba pouze 1,5 µl vzorku.Délka optické dráhy pouze 1 mm umožňuje optickou dráhu, která je 10x kratší než optická dráha u standardních kyvet:Měřte vysoké koncentrace nukleových kyselin a proteinů. Bližší informace

Order Info

Informace o produktu

Mikroobjemová měřicí kyveta Eppendorf µCuvette G1.0 je velmi kvalitní kyveta vyrobená z hliníku a křemičitého skla.Jde o dokonalý nástroj pro měření vysokých koncentrací v malých objemech.S fixní délkou optické dráhy pouhý 1 mm má kyveta µCuvette G1.0 desetkrát menší tloušťku než standardní kyvety.Umožňuje tak měření koncentrace nukleových kyselin a proteinů s velkou opakovatelností v mnohem větším rozsahu koncentrací bez nutnosti zředění.
Díky hydrofobnímu povlaku na křemičitém skle je nutný vzorek pouze 1,5 µl nukleové kyseliny nebo 3 µl proteinu pro přesné vytvoření sloupce kapaliny. Velmi nízká vlastní absorpce µCuvette G1.0 umožňuje využití celého měřicího rozsahu fotometru. Kromě toho lze použít 5 µl roztoku vzorku pro specifické fluorescenční testy s úsporou činidla.

Obecně platí, že čím nižší koncentrace vzorku, tím delší by měla být optická dráha. Stejný fyzikální model (Beer-Lambertův zákon) tvrdí, že pokud je koncentrace ve vzorku velmi vysoká, světelná dráha by měla být zkrácena, aby se zajistilo, že vzorkem k detektoru projde dostatek světla. Mikroobjemové měření s délkami dráhy světla rovnými nebo kratšími než 1 mm se doporučuje pro koncentrace nad 25 ng/µl dsDNA. Nejste-li si jisti, která kyveta představuje správné řešení pro Váš vzorek, navštivte náš přehled „O detekci“ a zkontrolujte průvodce „Cuvette Navigator“. Vezměte na vědomí, že BioSpectrometer a BioPhotometer jsou vhodné pro standardní kyvety a pro kyvetu µCuvette G1.0. Proto Eppendorf nabízí volnost při výběru optimální světelné dráhy pro detekci široké řady koncentrací vzorků!

Stanovení koncentrace pomocí faktoru extinkce a délky dráhy světla se běžně provádí v kyvetovém formátu. V případě standardních kyvet je délka dráhy určena šířkou kyvety, protože světelný paprsek prochází kyvetou vodorovně. Při použití µCuvette G1.0 určuje délku dráhy vzdálenost mezi horní a dolní částí kyvety. Měření a výpočty lze tedy provádět stejně, jako měření ve standardních kyvetách. Po nastavení parametrů použije software automaticky při výpočtu koncentrací správnou délku dráhy světla. Definovaný úhel pro otevírání a zavírání kyvety umožňuje snadnou a reprodukovatelnou manipulaci. Kromě toho zaručuje hydrofobní povrchová vrstva na křemenném skle jednoduché čištění, přesné umístění vzorku a stabilní vytvoření sloupce kapaliny.

Eppendorf µCuvette® G1.0

Snadné nanášení


Kyvetu Eppendorf µCuvette_G1.0 lze snadno naplnit pipetováním roztoku vzorku do kruhu.

Eppendorf µCuvette® G1.0

Vlastnosti

  • Mikroobjemová měřicí kyveta pro vzorky o objemu 1,5 – 10 µl
  • Stanovení koncentrace nukleových kyselin a proteinů mezi dalšími cílovými analyty
  • Měření vysokých koncentrací vzorků bez předchozího zředění
  • Vhodné pro fluorescenční testy
  • Nízká sebeabsorpce (≤0,05 A při 260 nm)
  • Hydrofobní povlak povrchu křemenného skla zaručuje přesnou tvorbu a umístění objemu vzorku
  • Díky snadnému čištění je nebezpečí přenosu vzorků minimální
  • Definovaný úhel sklápění ramen kyvety zaručuje opakovatelnost použití
  • Kloubové provedení z jednoho kusu znemožňuje ztrátu jednotlivých dílů
  • Výhradně dostupné pro použití s Eppendorf BioPhotometer a Eppendorf BioSpectrometer
 Eppendorf µCuvette® G1.0
BSA rozsah koncentrací (UV 280 nm)758 ng/µl – 45 450 ng/µl
Délka světelné dráhy vzorku1 mm
Kolorimetrické proteinové analýzyAno
Kyveta prázdná≤0,05 A při 260 nm
Materiálkřemičité sklo (s hydrofobním povlakem)
Minimální plnicí objem10 µL
Měření fluorescenceAno
OD 600 metodyNe
Použití v Eppendorf BioPhotometer®Ano
Použití v Eppendorf BioSpectrometer®Ano
Propustnost světla180 nm – 2 000 nm
Výška zdroje světla8,5 mm
dsDNA rozsah koncentrací (UV 260 nm)25 ng/µl – 1 500 ng/µl
Řízení teplotyNe
Rozměry (Š × H × V):12,5 × 12,5 × 48 mm
Minimální plnicí objem 
ve fotometrech Eppendorf1.5 µL
Eppendorf µCuvette® G1.0
Videa: Eppendorf µCuvette® G1.0 – Video – Eppendorf BioSpectrometer fluorescence

Můžete také zvážit