Eppendorf BioPhotometer® D30

Image – BioPhotometer D30 front
Image – VIS Cuvette macro
Image – photometric measurement Application Note 279
Image – VIS Cuvette semi-micro
Image – µCuvette G1.0
Image – BioPhotometer D30 µCuvette
Image – UVette light paths_white
Image – BioPhotometer D30 workflow 02
Image – BioPhotometer D30 front
Image – VIS Cuvette macro
Image – photometric measurement Application Note 279
Image – VIS Cuvette semi-micro
Image – µCuvette G1.0
Image – BioPhotometer D30 µCuvette
Image – UVette light paths_white
Image – BioPhotometer D30 workflow 02
Eppendorf BioPhotometer® D30

UV-VIS je vaším standardem?
Eppendorf BioPhotometer D30 je třetí generace dobře zavedené řady spektrofotometrů Eppendorf BioPhotometer.Tento kompaktní přístroj jasně zpracovává data, zaznamenává při pevných vlnových délkách a zrychluje a zjednodušuje vyhodnocení výsledků.Pro specifické metody jsou další měření zaznamenána a zobrazována ve formě grafu, což zajišťuje, že jsou nečistoty snadněji a rychleji identifikovány. Bližší informace

Order Info

Informace o produktu

Eppendorf BioPhotometer D30 je třetí generace dobře zavedené řady spektrofotometrů Eppendorf, které představují v oblasti přírodních věd zavedený standard. Rutinní předdefinované vlnové délky jsou snadno volitelné, což umožňuje rychlé a jednoduché programování. Uživatelé jsou vedeni každým krokem testu pomocí krátkých, jednoduchých pokynů na obrazovce. Mimořádně stabilní xenonová záblesková lampa nevyžaduje žádný čas zahřívání a měření obvykle trvá 5 sekund. Surová a zpracovaná data jsou jasně prezentována na velkém barevném displeji a lze je exportovat přímo z přístroje v různých obvyklých formátech. Eppendorf jednorázové kyvety UVette® umožňují měření s pouhými 50 µl vzorku a Eppendorf µCuvette® G1.0 toto snižuje dále až na 1,5 µl vzorku.

Purifikace nukleových kyselin je hlavní aplikací v molekulárních laboratořích.Čistota a homogenita vzorku je důležitým aspektem pro následné aplikace.V praxi jsou nukleové kyseliny purifikovány za pomoci komerčně dostupných sad, které umožňují oddělení většiny buněčných složek.Přítomnost proteinů nebo jiných organických složek v eluátu však nelze zcela vyloučit.
Při purifikaci nukleové kyseliny bez vhodné sady hrozí dodatečná kontaminace od chemikálií použitých v procesu, např. fenolem nebo etanolem při extrakci fenol/chloroform. Pro zajištění minimální kontaminace vzorku je nezbytné ověřit jeho čistotu fotometrickým měřením.
Poměry hodnot absorbance při vlnových délkách 230 nm, 260 nm a 280 nm (260 nm/230 nm a 260 nm/280 nm) poskytují jasný obrázek o čistotě vzorku nukleových kyselin. Následující hodnoty představují vzorek čisté DNA:
A260/A230 ≥ 2,0
A260/A280 = 1,8 – 2,0

Věříte na surová data?


Obecně je čistota roztoku DNA snadno definována tzv. poměry čistoty.Je možné, že lze sníženou čistotu přičítat skutečnosti, že je vzorek solubilizován ve vodě namísto v pufru.Vzhledem k tomu, že voda a pufr mají různé vlastnosti, bude absorbance měřeného vzorku ovlivněna tímto rozdílem.
Z tohoto důvodu je přístroj BioPhotometer D30 schopen zaznamenávat „Snímek čistoty”, který zobrazuje vlastnosti absorbance vzorku graficky, což umožňuje rychlou a jednoduchou vizuální kontrolu kvality.

Výsledky
Kromě toho jsou všechna důležitá surová data týkající se vzorku DNA zobrazena ve formátu tabulky.Tabulka volitelně uvádí poměry čistoty (A260/A230 a A260/A280), hodnoty absorbance (surová data), jakož i absorbanci pozadí, např. při 320 nm.
Oba formáty zobrazení se tak navzájem dokonale doplňují, čímž je umožněno vyhodnocení kvality vzorku DNA.

Eppendorf BioPhotometer® D30

Vadí vám nepohodlná manipulace?


Ergonomie výrazně přesahuje »ergonomicky konstruovanou židli«.Firma Eppendorf zahájila optimalizaci laboratorních přístrojů z hlediska ergonomie již na počátku 70. let.
V roce 2003 jsme zahájili PhysioCare Concept se zaměřením na ergonomická zařízení pro manipulaci s kapalinami, jako jsou naše pipety.
V současné době se Eppendorf PhysioCare Concept rozšiřuje o další laboratorní produkty jako komplexní řešení pro harmonizaci pracovních postupů ve vaší laboratoři s vaším zdravím a pohodou, např. pro Eppendorf BioSpectrometer:
› Software jako průvodce pro snadnou manipulaci
› Jasná indikace na tubusu kyvety pro pohodlnou manipulaci
› Přímá tlačítka pro pohodlnou manipulaci
› Malý půdorys umožňující umístění v přímém dosahu ruky na pracovním stole
› Standardizovaná »koncepce uživatelského rozhraní« umožňující intuitivní manipulaci se přístroji

Další informace o Eppendorf PhysioCare Concept:
www.eppendorf.com/physiocare/

Eppendorf BioPhotometer® D30

Bojujete s papírovou dokumentací?


eLABJournal Electronic Lab Notebook nabízí intuitivní a flexibilní řešení pro dokumentaci výzkumu a sledování výzkumných dat, jako jsou hodnoty na bázi BioSpectrometer.Zvyšte svou efektivitu při dokumentaci, organizaci, vyhledávání a archivaci shromážděných dat.Pomocí eLABJournal add-onszdarma můžete rozšířit funkčnost eLABJournal na plně integrované Laboratory Information Management System.

Spusťte si 30denní zkušební verzi zdarma!
Navštivte www.eLABJournal.com

Eppendorf BioPhotometer® D30

Vlastnosti

 • Měření absorpce pro jednu nebo více pevných vlnových délek.
 • Sken pro specifické aplikace UV s automaticky stanovenými poměry čistoty
 • Předem naprogramované aplikace pro rychlé spuštění a aplikace pomocí faktoru, standardu nebo řady standardů
 • Integrovaná paměť aplikací a výsledků
 • Proces řízený softwarem minimalizuje riziko chyb
 • Kompatibilní se standardními, semi-mikro a mikroobjemovými měřicími buňkami
 • Pevně stanovené vlnové délky bez pohyblivých částic pro dlouhou životnost
 • Integrovaná sebekontrola a kalibrační historie pro dokumentaci
 • Přenos dat přes rozhraní USB, ethernet nebo e-mail, či přímý tisk výsledků
 • Výstup dat přes *.PNG snímky (screenshots), Microsoft® Excel®, nebo bezpečné PDF soubory na standardní USB flash disk nebo prostřednictvím e-mailu

Aplikace

 • Kvantifikace nukleových kyselin
 • Přímá kvantifikace proteinů (UV 280 nm)
 • Měření mikroobjemů kyvetou µCuvette G1.0 pro velmi koncentrované vzorky
 • Měření růstu bakterií (OD 600)
 • Kolorimetrické analýzy pro kvantifikaci proteinů, např. BCA, Bradford, Lowry
 • 340 nm: analýzy koncového bodu využívající NADPH nebo NAPH
 • 405 nm: analýzy koncového bodu využívající paranitrofenol
 • 490 nm: analýza koncového bodu cytotoxicity
 • Měření transmise
Eppendorf BioPhotometer® D30
Videa: Eppendorf BioPhotometer® D30 – Video – University of East London

Můžete také zvážit