Eppendorf BioPhotometer® D30

Eppendorf BioPhotometer® D30
Eppendorf BioPhotometer® D30
Eppendorf BioPhotometer® D30
Eppendorf BioPhotometer® D30
Eppendorf BioPhotometer® D30
Eppendorf BioPhotometer® D30
Eppendorf BioPhotometer® D30
Eppendorf BioPhotometer® D30
Eppendorf BioPhotometer® D30
Eppendorf BioPhotometer® D30
Eppendorf BioPhotometer® D30
Eppendorf BioPhotometer® D30
Eppendorf BioPhotometer® D30
Eppendorf BioPhotometer® D30
Eppendorf BioPhotometer® D30
Eppendorf BioPhotometer® D30
Eppendorf BioPhotometer® D30

Eppendorf BioPhotometer D30 je třetí generace dobře zavedené řady spektrofotometrů Eppendorf BioPhotometer. Tento malý přístroj jasně zpracovává data, zaznamenává při pevných vlnových délkách a zrychluje a zjednodušuje vyhodnocení výsledků. Pro specifické metody jsou další měření zaznamenána a zobrazována ve formě grafu, což zajišťuje, že jsou nečistoty snadněji a rychleji identifikovány. Bližší informace

Order Info

Informace o produktu

Eppendorf BioPhotometer D30 je třetí generace dobře zavedené řady spektrofotometrů Eppendorf, které představují v oblasti přírodních věd zavedený standard. Rutinní předdefinované vlnové délky jsou snadno volitelné, což umožňuje rychlé a jednoduché programování. Uživatelé jsou vedeni každým krokem testu pomocí krátkých, jednoduchých pokynů na obrazovce. Mimořádně stabilní xenonová záblesková lampa nevyžaduje žádný čas zahřívání a měření obvykle trvá 5 sekund. Surová a zpracovaná data jsou jasně prezentována na velkém barevném displeji a lze je exportovat přímo z přístroje v různých obvyklých formátech. Eppendorf jednorázové kyvety UVette® umožňují měření s pouhými 50 µl vzorku a Eppendorf µCuvette® G1.0 toto snižuje dále až na 1,5 µl vzorku.

Purifikace nukleových kyselin je hlavní aplikací v molekulárních laboratořích. Čistota a homogenita vzorku je důležitým aspektem pro následné aplikace. V praxi jsou nukleové kyseliny purifikovány za pomoci komerčně dostupných sad, které umožňují oddělení většiny buněčných složek. Přítomnost proteinů nebo jiných organických složek v eluátu však nelze zcela vyloučit. Při purifikaci nukleové kyseliny bez vhodné sady hrozí dodatečná kontaminace od chemikálií použitých v procesu, např. fenolem nebo etanolem při extrakci fenol/chloroform. Pro zajištění minimální kontaminace vzorku je nezbytné ověřit jeho čistotu fotometrickým měřením. Poměry hodnot absorbance při vlnových délkách 230 nm, 260 nm a 280 nm (260 nm/230 nm a 260 nm/280 nm) poskytují jasný obrázek o čistotě vzorku nukleových kyselin. Následující hodnoty představují vzorek čisté DNA:
A260/A230 ≥ 2,0
A260/A280 = 1,8 – 2,0

Obecně je čistota roztoku DNA snadno definována tzv. poměry čistoty. Je možné, že lze sníženou čistotu přičítat skutečnosti, že je vzorek solubilizován ve vodě namísto v pufru. Vzhledem k tomu, že voda a pufr mají různé vlastnosti, bude absorbance měřeného vzorku ovlivněna tímto rozdílem. Z tohoto důvodu je přístroj BioPhotometer D30 schopen zaznamenávat „Snímek čistoty”, který zobrazuje vlastnosti absorbance vzorku graficky, což umožňuje rychlou a jednoduchou vizuální kontrolu kvality. Kromě toho jsou všechna důležitá surová data týkající se vzorku DNA zobrazena ve formátu tabulky. Tabulka volitelně uvádí poměry čistoty (A260/A230 a A260/A280), hodnoty absorbance (surová data), jakož i absorbanci pozadí, např. při 320 nm. Oba formáty zobrazení se tak navzájem dokonale doplňují, čímž je umožněno vyhodnocení kvality vzorku DNA.

Eppendorf BioPhotometer® D30

Annoyed by uncomfortable handling?


Ergonomics is far beyond the »ergonomically designed chair«. Eppendorf started to optimize the laboratory devices regarding ergonomics already in the early 1970s.
In 2003, we started the PhysioCare Concept, focusing on ergonomic liquid handling devices like our pipettes.
Nowadays, the Eppendorf PhysioCare Concept is broaden up to include further laboratory products as a holistic solution to harmonize the workflow in your laboratory with your health and well-being, e.g. for the Eppendorf BioSpectrometer:
› Guided software for easy handling
› Clear indications at cuvette shaft for convenient handling
› Direct keys for convenient handling
› Small footprint to enable position in direct arm reach at your bench
› Standardized »user-interface concept« for intuitive handling of devices

Further information about the Eppendorf PhysioCare Concept:
www.eppendorf.com/physiocare/

Eppendorf BioPhotometer® D30

Struggling with paper-based documentation?


The eLABJournal Electronic Lab Notebook offers an intuitive and flexible solution to document research and track research data like BioSpectrometer–based values. Improve efficiency when documenting, organizing, searching, and archiving collected data. With the free eLABJournal add-ons, you can extend the functionality of eLABJournal to a fully integrated Laboratory Information Management System.

Start a free 30-day trial!
Visit www.eLABJournal.com

Eppendorf BioPhotometer® D30

Vlastnosti

 • Měření absorpce pro jednu nebo více pevných vlnových délek.
 • Sken pro specifické aplikace UV s automaticky stanovenými poměry čistoty
 • Předem naprogramované aplikace pro rychlé spuštění a aplikace pomocí faktoru, standardu nebo řady standardů
 • Integrovaná paměť aplikací a výsledků
 • Přenos dat přes rozhraní USB, ethernet nebo e-mail, či přímý tisk výsledků
 • Výstup dat přes JPEG snímky (screenshots), Microsoft® Excel® nebo bezpečné PDF soubory na standardní USB flash disk nebo prostřednictvím e-mailu
 • Proces řízený softwarem minimalizuje riziko chyb
 • Kompatibilní se standardními, semi-mikro a mikroobjemovými měřicími buňkami
 • Pevně stanovené vlnové délky bez pohyblivých částic
 • Integrovaná sebekontrola a kalibrační historie

Aplikace

 • Kvantifikace nukleových kyselin
 • Přímá kvantifikace proteinů (UV 280 nm)
 • Měření mikroobjemů kyvetou µCuvette G1.0 pro velmi koncentrované vzorky
 • Měření růstu bakterií (OD 600)
 • Kolorimetrické analýzy pro kvantifikaci proteinů, např. BCA, Bradford, Lowry
 • 340 nm: analýzy koncového bodu využívající NADPH nebo NAPH
 • 405 nm: analýzy koncového bodu využívající paranitrofenol
 • 490 nm: analýza koncového bodu cytotoxicity
 Eppendorf BioPhotometer® D30
BSA rozsah koncentrací (UV 280 nm) µCuvette® G1.0758 ng/µl – 45 450 µg/µl
±30 ng/µl při A = 0
±76 ng/µl při A = 1 (0,5 %)
BSA rozsah koncentrací (UV 280 nm) UVette® 10 mm75 ng/µl - 4 545 ng/µl
±3 ng/µl při A = 0
±7 ng/µl při A = 1 (0,5 %)
BSA rozsah koncentrací (UV 280 nm) UVette® 2 mm379 ng/µl - 22 725 ng/µl
±15 ng/µl při A = 0
±38 ng/µl při A = 1 (0,5 %)
BSA rozsah koncentrací (pro délku dráhy 1 až 10 mm)76 ng/µl - 45 450 ng/µl
(faktor pro BSA je 1,515)
Délka světelné dráhy vzorku8,5 mm
Emisní vlnová délka I fluorescence
Emisní vlnová délka II fluorescence
Fluorescence přijímače paprskůN/A
Hřídel kyvety12,5 mm x 12,5 mm
Jazyk pokynů pro operátoryŠpanělština, Italština, Francouzština, Angličtina, Němčina, Japonština
Náhodná chyba absorpce≤0,002 při A = 0
≤0,005 (0,5 %) při A = 1
Náhodná chyba fluorescence
Náhodná chyba teploty
Náhodná chyba vlnové délky±1 nm
Paměť metod>programy pro 100 metod
Princip měření absorpceJednopaprskový absorpční fotometr s referenčním paprskem
Princip měření fluorescence
PříkonPřibl. 15 W během provozního kroku
Přibl. 5 W s tlumeným displejem
Přírůstek výběru vlnové délkyN/A
Rozsah měření absorpce0 A – 3,0 A (260 nm)
Rozsah měření fluorescence
Rozsah vlnových délek absorpcePevná vlnová délka (nm): 230, 260, 280, 320, 340, 405, 490, 562, 595, 600
SnímáníNe
Spektrální šířka pásma≤4 nm
Systematická chyba absorpce±1 % (A = 1)
Systematická chyba teploty
Systematická chyba vlnové délky≤0,5 nm
Typ detektoruFotodiody CMOS
Vlnová délka fluorescenčního buzení
Vlnové délky230, 260, 280, 320, 340, 405, 490, 562, 595, 600 nm
Zdroj světla absorpceXenonová záblesková lampa
Zdroj světla fluorescence
dsDNA rozsah koncentrací (UV 260 nm) µCuvette® G1.025 ng/µl – 1 500 ng/µl
dsDNA rozsah koncentrací (UV 260 nm) UVette® 10 mm2,5 ng/µl – 150 ng/µl
dsDNA rozsah koncentrací (UV 260 nm) UVette® 2 mm12,5 ng/µl – 750 ng/µl
dsDNA rozsah koncentrací (pro délku dráhy 1 až 10 mm)2,5 ng/µl – 1 500 ng/µl
Rozhraní› Hlavní USB: pro USB paměť a tepelnou tiskárnu DPU-S445
› USB pomocný modul pro připojení k PC (všechny funkce dostupné bez PC)
› Sériové rozhraní RS-232: pro tepelnou tiskárnu DPU-414
› Ethernetové rozhraní RJ45: Pro připojení k síťové tiskárně nebo odesílání dat e-mailem přímo z přístroje
Zdroj napájení230 V, 50 – 60 Hz
Rozměry (Š × H × V):295 × 400 × 150 mm / 11,6 × 15,7 × 6 in
Hmotnost s/bez příslušenství5,4 kg
Interval mezi dvěma body měření
Rozsah měření času
Nastavitelné rozmezí teplot
Brožura – Spectracular
Stáhnout: Brožura – Spectracular
 8.5 MB
Eppendorf BioPhotometer® D30
Videa: Eppendorf BioPhotometer® D30 – Video – University of East London

Můžete také zvážit