Eppendorf BioPhotometer® D30

Eppendorf BioPhotometer® D30
Eppendorf BioPhotometer® D30
Eppendorf BioPhotometer® D30
Eppendorf BioPhotometer® D30
Eppendorf BioPhotometer® D30
Eppendorf BioPhotometer® D30
Eppendorf BioPhotometer® D30
Eppendorf BioPhotometer® D30
Eppendorf BioPhotometer® D30
Eppendorf BioPhotometer® D30
Eppendorf BioPhotometer® D30
Eppendorf BioPhotometer® D30
Eppendorf BioPhotometer® D30
Eppendorf BioPhotometer® D30
Eppendorf BioPhotometer® D30
Eppendorf BioPhotometer® D30
Eppendorf BioPhotometer® D30

UV-VIS je vaším standardem?
Eppendorf BioPhotometer D30 je třetí generace dobře zavedené řady spektrofotometrů Eppendorf BioPhotometer.Tento kompaktní přístroj jasně zpracovává data, zaznamenává při pevných vlnových délkách a zrychluje a zjednodušuje vyhodnocení výsledků.Pro specifické metody jsou další měření zaznamenána a zobrazována ve formě grafu, což zajišťuje, že jsou nečistoty snadněji a rychleji identifikovány. Bližší informace

Order Info

Informace o produktu

Eppendorf BioPhotometer D30 je třetí generace dobře zavedené řady spektrofotometrů Eppendorf, které představují v oblasti přírodních věd zavedený standard. Rutinní předdefinované vlnové délky jsou snadno volitelné, což umožňuje rychlé a jednoduché programování. Uživatelé jsou vedeni každým krokem testu pomocí krátkých, jednoduchých pokynů na obrazovce. Mimořádně stabilní xenonová záblesková lampa nevyžaduje žádný čas zahřívání a měření obvykle trvá 5 sekund. Surová a zpracovaná data jsou jasně prezentována na velkém barevném displeji a lze je exportovat přímo z přístroje v různých obvyklých formátech. Eppendorf jednorázové kyvety UVette® umožňují měření s pouhými 50 µl vzorku a Eppendorf µCuvette® G1.0 toto snižuje dále až na 1,5 µl vzorku.

Purifikace nukleových kyselin je hlavní aplikací v molekulárních laboratořích.Čistota a homogenita vzorku je důležitým aspektem pro následné aplikace.V praxi jsou nukleové kyseliny purifikovány za pomoci komerčně dostupných sad, které umožňují oddělení většiny buněčných složek.Přítomnost proteinů nebo jiných organických složek v eluátu však nelze zcela vyloučit.
Při purifikaci nukleové kyseliny bez vhodné sady hrozí dodatečná kontaminace od chemikálií použitých v procesu, např. fenolem nebo etanolem při extrakci fenol/chloroform. Pro zajištění minimální kontaminace vzorku je nezbytné ověřit jeho čistotu fotometrickým měřením.
Poměry hodnot absorbance při vlnových délkách 230 nm, 260 nm a 280 nm (260 nm/230 nm a 260 nm/280 nm) poskytují jasný obrázek o čistotě vzorku nukleových kyselin. Následující hodnoty představují vzorek čisté DNA:
A260/A230 ≥ 2,0
A260/A280 = 1,8 – 2,0

Věříte na surová data?


Obecně je čistota roztoku DNA snadno definována tzv. poměry čistoty.Je možné, že lze sníženou čistotu přičítat skutečnosti, že je vzorek solubilizován ve vodě namísto v pufru.Vzhledem k tomu, že voda a pufr mají různé vlastnosti, bude absorbance měřeného vzorku ovlivněna tímto rozdílem.
Z tohoto důvodu je přístroj BioPhotometer D30 schopen zaznamenávat „Snímek čistoty”, který zobrazuje vlastnosti absorbance vzorku graficky, což umožňuje rychlou a jednoduchou vizuální kontrolu kvality.

Výsledky
Kromě toho jsou všechna důležitá surová data týkající se vzorku DNA zobrazena ve formátu tabulky.Tabulka volitelně uvádí poměry čistoty (A260/A230 a A260/A280), hodnoty absorbance (surová data), jakož i absorbanci pozadí, např. při 320 nm.
Oba formáty zobrazení se tak navzájem dokonale doplňují, čímž je umožněno vyhodnocení kvality vzorku DNA.

Eppendorf BioPhotometer® D30

Vadí vám nepohodlná manipulace?


Ergonomie výrazně přesahuje »ergonomicky konstruovanou židli«.Firma Eppendorf zahájila optimalizaci laboratorních přístrojů z hlediska ergonomie již na počátku 70. let.
V roce 2003 jsme zahájili PhysioCare Concept se zaměřením na ergonomická zařízení pro manipulaci s kapalinami, jako jsou naše pipety.
V současné době se Eppendorf PhysioCare Concept rozšiřuje o další laboratorní produkty jako komplexní řešení pro harmonizaci pracovních postupů ve vaší laboratoři s vaším zdravím a pohodou, např. pro Eppendorf BioSpectrometer:
› Software jako průvodce pro snadnou manipulaci
› Jasná indikace na tubusu kyvety pro pohodlnou manipulaci
› Přímá tlačítka pro pohodlnou manipulaci
› Malý půdorys umožňující umístění v přímém dosahu ruky na pracovním stole
› Standardizovaná »koncepce uživatelského rozhraní« umožňující intuitivní manipulaci se přístroji

Další informace o Eppendorf PhysioCare Concept:
www.eppendorf.com/physiocare/

Eppendorf BioPhotometer® D30

Bojujete s papírovou dokumentací?


eLABJournal Electronic Lab Notebook nabízí intuitivní a flexibilní řešení pro dokumentaci výzkumu a sledování výzkumných dat, jako jsou hodnoty na bázi BioSpectrometer.Zvyšte svou efektivitu při dokumentaci, organizaci, vyhledávání a archivaci shromážděných dat.Pomocí eLABJournal add-onszdarma můžete rozšířit funkčnost eLABJournal na plně integrované Laboratory Information Management System.

Spusťte si 30denní zkušební verzi zdarma!
Navštivte www.eLABJournal.com

Eppendorf BioPhotometer® D30

Vlastnosti

 • Měření absorpce pro jednu nebo více pevných vlnových délek.
 • Sken pro specifické aplikace UV s automaticky stanovenými poměry čistoty
 • Předem naprogramované aplikace pro rychlé spuštění a aplikace pomocí faktoru, standardu nebo řady standardů
 • Integrovaná paměť aplikací a výsledků
 • Proces řízený softwarem minimalizuje riziko chyb
 • Kompatibilní se standardními, semi-mikro a mikroobjemovými měřicími buňkami
 • Pevně stanovené vlnové délky bez pohyblivých částic pro dlouhou životnost
 • Integrovaná sebekontrola a kalibrační historie pro dokumentaci
 • Přenos dat přes rozhraní USB, ethernet nebo e-mail, či přímý tisk výsledků
 • Výstup dat přes *.PNG snímky (screenshots), Microsoft® Excel®, nebo bezpečné PDF soubory na standardní USB flash disk nebo prostřednictvím e-mailu

Aplikace

 • Kvantifikace nukleových kyselin
 • Přímá kvantifikace proteinů (UV 280 nm)
 • Měření mikroobjemů kyvetou µCuvette G1.0 pro velmi koncentrované vzorky
 • Měření růstu bakterií (OD 600)
 • Kolorimetrické analýzy pro kvantifikaci proteinů, např. BCA, Bradford, Lowry
 • 340 nm: analýzy koncového bodu využívající NADPH nebo NAPH
 • 405 nm: analýzy koncového bodu využívající paranitrofenol
 • 490 nm: analýza koncového bodu cytotoxicity
 • Měření transmise
 Eppendorf BioPhotometer® D30
BSA rozsah koncentrací (UV 280 nm) µCuvette® G1.0758 ng/µl – 45 450 µg/µl
BSA rozsah koncentrací (UV 280 nm) UVette® 10 mm76 ng/µl – 4 545 ng/µl
BSA rozsah koncentrací (UV 280 nm) UVette® 2 mm379 ng/µl – 22 725 ng/µl
Délka světelné dráhy vzorku8,5 mm
Emisní vlnová délka I fluorescence
Emisní vlnová délka II fluorescence
Fluorescence přijímače paprskůN/A
Hřídel kyvety12,5 mm x 12,5 mm
Jazyk pokynů pro operátoryŠpanělština, Italština, Francouzština, Angličtina, Němčina, Japonština
Náhodná chyba absorpce≤0,002 při A = 0
≤0,005 (0,5 %) při A = 1
Náhodná chyba fluorescence
Náhodná chyba teploty
Náhodná chyba vlnové délky≤0,5 nm
Paměť metod>programy pro 100 metod
Princip měření absorpceJednopaprskový absorpční fotometr s referenčním paprskem
Princip měření fluorescence
PříkonPřibl. 15 W během provozního kroku
Přibl. 5 W s tlumeným displejem
Přírůstek výběru vlnové délkyN/A
Rozsah koncentrace BSA (pro 1 až 10 mm délku dráhy, koeficient výpočtu pro BSA = 1,515 µg/µl)76 ng/µl – 45 450 ng/µl
Rozsah měření absorpce0 A – 3,0 A (260 nm)
Rozsah měření fluorescence
Rozsah vlnových délek absorpcePevná vlnová délka (nm): 230, 260, 280, 320, 340, 405, 490, 562, 595, 600
SnímáníNe
Spektrální šířka pásma≤4 nm
Systematická chyba absorpce±1 % (A = 1)
Systematická chyba teploty
Systematická chyba vlnové délky±1 nm
Typ detektoruFotodiody CMOS
Vlnová délka fluorescenčního buzení
Vlnové délky230, 260, 280, 320, 340, 405, 490, 562, 595, 600 nm
Zdroj světla absorpceXenonová záblesková lampa
Zdroj světla fluorescence
dsDNA rozsah koncentrací (UV 260 nm) µCuvette® G1.025 ng/µl – 1 500 ng/µl
dsDNA rozsah koncentrací (UV 260 nm) UVette® 10 mm2,5 ng/µl – 150 ng/µl
dsDNA rozsah koncentrací (UV 260 nm) UVette® 2 mm12,5 ng/µl – 750 ng/µl
dsDNA rozsah koncentrací (pro délku dráhy 1 až 10 mm)2,5 ng/µl – 1 500 ng/µl
Rozhraní› Hlavní USB: pro USB paměť a tepelnou tiskárnu DPU-S445
› USB pomocný modul pro připojení k PC (všechny funkce dostupné bez PC)
› Sériové rozhraní RS-232: pro tepelnou tiskárnu DPU-414
› Ethernetové rozhraní RJ45: Pro připojení k síťové tiskárně nebo odesílání dat e-mailem přímo z přístroje
Zdroj napájení230 V, 50 – 60 Hz
Rozměry (Š × H × V):295 × 400 × 150 mm / 11,6 × 15,7 × 6 in
Hmotnost s/bez příslušenství5,4 kg
Interval mezi dvěma body měření
Rozsah měření času
Nastavitelné rozmezí teplot
Eppendorf BioPhotometer® D30
Videa: Eppendorf BioPhotometer® D30 – Video – University of East London

Můžete také zvážit