Eppendorf BioSpectrometer® basic

Image – BioSpectrometer basic Hero
Image – BioSpectrometer basic detail
Image – BioSpectrometer basic with USB-stick
Image – UVette light paths_white
Image – BioSpectrometer basic 2
Image – VIS Cuvette semi-micro
Image – BioSpectrometer screenshot method selection
Image – BioSpectrometer basic detail_USB-stick_1
Image – µCuvette G1.0
Image – µCuvette G1.0 closed
Image – BioSpectrometer basic front
Image – VIS Cuvette macro
Image – BioSpectrometer basic and kinetic
Image – BioSpectrometer basic Hero
Image – BioSpectrometer basic detail
Image – BioSpectrometer basic with USB-stick
Image – UVette light paths_white
Image – BioSpectrometer basic 2
Image – VIS Cuvette semi-micro
Image – BioSpectrometer screenshot method selection
Image – BioSpectrometer basic detail_USB-stick_1
Image – µCuvette G1.0
Image – µCuvette G1.0 closed
Image – BioSpectrometer basic front
Image – VIS Cuvette macro
Image – BioSpectrometer basic and kinetic
Eppendorf BioSpectrometer® basic

Potřebujete skenovat?
Eppendorf BioSpectrometer® basic usnadní vaši práci:pohodlná manipulace, postupy se softwarovou nápovědou, ovládání přímo na přístroji, předem naprogramované metody, automatické hodnocení naměřených dat a jasná prezentace výsledků. Bližší informace

Order Info

Informace o produktu

Na základě původního Eppendorf BioPhotometer D30, sdílí EppendorfBioSpectrometer basic jeho jednoduchost, flexibilitu a spolehlivost.Jako doplněk k Biophotometer D30má Biospectrometer basic libovolně volitelné vlnové délky od 200 – 830 nm (volitelné v přírůstcích po 1 nm).To umožňuje uživateli definovat parametry každého testu, ať už jde o skenování, měření s jednou vlnovou délkou nebo o měření s více vlnovými délkami.Eppendorf BioSpectrometer basic zajišťuje více disciplín, protože vlnové délky nejsou předem definovány a umožňují u nerutinních testů nebo nových testů snadné naprogramování (jako doplněk k předprogramovaným rutinním metodám).Eppendorf BioSpectrometer basic je robustní, a přesto flexibilní „pracant“.

Hledáte cíl?


Kyveta Eppendorf µCuvette je optimalizována pro velmi malé objemy vzorků.Hydrofobní povlak na křemenném skle umožňuje pohodlné nanášení vzorku.

Eppendorf BioSpectrometer® basic

Vlevo?Vpravo?Nahoře?Dole?


Jasná indikace k umístění kyvety pro pohodlnou manipulaci a bezpečné výsledky.

Eppendorf BioSpectrometer® basic

Věříte na surová data?


Obecně je čistota roztoku DNA snadno definována tzv. poměry čistoty.Je možné, že lze sníženou čistotu přičítat skutečnosti, že je vzorek solubilizován ve vodě namísto v pufru.Vzhledem k tomu, že voda a pufr mají různé vlastnosti, bude absorbance měřeného vzorku ovlivněna tímto rozdílem.
Z tohoto důvodu je přístroj BioSpectrometer schopen zaznamenávat „Snímek čistoty”, který zobrazuje vlastnosti absorbance vzorku graficky, což umožňuje rychlou a jednoduchou vizuální kontrolu kvality.

Eppendorf BioSpectrometer® basic

Hledáte snadno čitelné výsledky?


Kromě toho jsou všechna důležitá surová data týkající se vzorku DNA zobrazena ve formátu tabulky.Tabulka volitelně uvádí poměry čistoty (A260/A230 a A260/A280), hodnoty absorbance (surová data), jakož i absorbanci pozadí, např. při 320 nm.
Oba formáty zobrazení se tak navzájem dokonale doplňují, čímž je umožněno vyhodnocení kvality vzorku DNA.

Eppendorf BioSpectrometer® basic

Vadí vám nepohodlná manipulace?


Ergonomie výrazně přesahuje »ergonomicky konstruovanou židli«.Firma Eppendorf zahájila optimalizaci laboratorních přístrojů z hlediska ergonomie již na počátku 70. let.
V roce 2003 jsme zahájili PhysioCare Concept se zaměřením na ergonomická zařízení pro manipulaci s kapalinami, jako jsou naše pipety.
V současné době se Eppendorf PhysioCare Concept rozšiřuje o další laboratorní produkty jako komplexní řešení pro harmonizaci pracovních postupů ve vaší laboratoři s vaším zdravím a pohodou, např. pro Eppendorf BioSpectrometer:
› Software jako průvodce pro snadnou manipulaci
› Jasná indikace na tubusu kyvety pro pohodlnou manipulaci
› Přímá tlačítka pro pohodlnou manipulaci
› Malý půdorys umožňující umístění v přímém dosahu ruky na pracovním stole
› Standardizovaná »koncepce uživatelského rozhraní« umožňující intuitivní manipulaci se přístroji

Další informace o Eppendorf PhysioCare Concept:
www.eppendorf.com/physiocare/

Eppendorf BioSpectrometer® basic

Bojujete s papírovou dokumentací?


eLABJournal Electronic Lab Notebook nabízí intuitivní a flexibilní řešení pro dokumentaci výzkumu a sledování výzkumných dat, jako jsou hodnoty na bázi BioSpectrometer.Zvyšte svou efektivitu při dokumentaci, organizaci, vyhledávání a archivaci shromážděných dat.Pomocí eLABJournal add-onszdarma můžete rozšířit funkčnost eLABJournal na plně integrované Laboratory Information Management System.

Spusťte si 30denní zkušební verzi zdarma!
Navštivte www.eLABJournal.com

Eppendorf BioSpectrometer® basic

Vlastnosti

 • Měření absorbance pro jednu nebo více vlnových délek, záznam snímků vlnových délek od 200 nm do 830 nm (krok: 1 nm)
 • Automatické hodnocení a ukládání naměřených dat s jasně prezentovanými výsledky
 • Spektrální graf pro zobrazení čistoty vzorku automatickým výpočtem poměru
 • Volně programovatelné aplikace s hodnocením pomocí faktoru, standardu nebo řady standardů a volně programovatelných parametrů
 • Metoda dvou vlnových délek s hodnocením odečtem nebo dělením
 • Integrovaná paměť aplikací a výsledků
 • Proces řízený softwarem minimalizuje riziko chyb
 • Integrovaná sebekontrola a kalibrační historie
 • Přenos dat přes rozhraní USB, ethernet nebo e-mail, či přímý tisk výsledků
 • Výstup dat přes *.PNG snímky (screenshots), Microsoft® Excel®, nebo bezpečné PDF soubory na standardní USB flash disk nebo prostřednictvím e-mailu

Aplikace

 • Kvantifikace nukleových kyselin
 • Přímá kvantifikace proteinů (UV 280 nm)
 • Měření mikroobjemů pomocí µCuvette G1.0 u velmi koncentrovaných vzorků
 • Měření růstu bakterií (OD 600)
 • Kolorimetrické analýzy pro kvantifikaci proteinů, např. BCA, Bradford, Lowry
 • Hodnocení FOI pro barevně značené biomolekuly (nukleové kyseliny nebo proteiny)
 • Volně volitelné vlnové délky, např. 340 nm: analýzy využívající NADPH nebo NAPH, 405 nm: analýzy využívající paranitrofenol, 420 nm: analýzy využívající ortonitrofenol, 490 nm: kolorimetrické stanovení fruktózy, 490 nm: analýza koncového bodu cytotoxicity
 • Měření transmise
 Eppendorf BioSpectrometer® basic
BSA rozsah koncentrací (UV 280 nm) µCuvette® G1.0758 ng/µl – 45 450 ng/µl
BSA rozsah koncentrací (UV 280 nm) UVette® 10 mm76 ng/µl – 4 545 ng/µl
BSA rozsah koncentrací (UV 280 nm) UVette® 2 mm379 ng/µl – 22 725 ng/µl
Délka světelné dráhy vzorku8,5 mm
Emisní vlnová délka I fluorescence
Emisní vlnová délka II fluorescence
Hřídel kyvety12,5 mm x 12,5 mm
Jazyk pokynů pro operátoryŠpanělština, Italština, Francouzština, Angličtina, Němčina, Japonština
Nejmenší velikost kroku1 nm
Náhodná chyba absorpce≤0,002 při A = 0
≤0,005 (0,5 %) při A = 1
Náhodná chyba fluorescence
Náhodná chyba teploty
Náhodná chyba vlnové délky≤0,5 nm
Paměť metod>programy pro 100 metod
Princip měření absorpceJednopaprskový absorpční spektrofotometr s referenčním paprskem
Princip měření fluorescence
PříkonPřibl. 15 W během provozního kroku
Přibl. 5 W s tlumeným displejem
Přírůstek výběru vlnové délky1 nm
Rozsah koncentrace BSA (pro 1 až 10 mm délku dráhy, koeficient výpočtu pro BSA = 1,515 µg/µl)76 ng/µl – 45 450 ng/µl
Rozsah měření absorpce0 A – 3,0 A (260 nm)
Rozsah měření fluorescence
Rozsah vlnových délek200 nm – 830 nm
Rozsah vlnových délek absorpceSken (nm): 200 – 830 v krocích 1 nm
SnímáníAno
Spektrální šířka pásma≤4 nm
Systematická chyba absorpce±1 % (A = 1)
Systematická chyba teploty
Systematická chyba vlnové délky±1 nm
Typ detektoruFotodiodové pole CMOS, 1024 pixel
Vlnová délka fluorescenčního buzení
Zdroj světla absorpceXenonová záblesková lampa
Zdroj světla fluorescence
dsDNA rozsah koncentrací (UV 260 nm) µCuvette® G1.025 ng/µl – 1 500 ng/µl
dsDNA rozsah koncentrací (UV 260 nm) UVette® 10 mm2,5 ng/µl – 150 ng/µl
dsDNA rozsah koncentrací (UV 260 nm) UVette® 2 mm12,5 ng/µl – 750 ng/µl
dsDNA rozsah koncentrací (pro délku dráhy 1 až 10 mm)2,5 ng/µl – 1 500 ng/µl
Rozhraní› Hlavní USB: pro USB paměť a tepelnou tiskárnu DPU-S445
› USB pomocný modul pro připojení k PC (všechny funkce dostupné bez PC)
› Sériové rozhraní RS-232: pro tepelnou tiskárnu DPU-414
› Ethernetové rozhraní RJ45: Pro připojení k síťové tiskárně nebo odesílání dat e-mailem přímo z přístroje
Zdroj napájení230 V, 50 – 60 Hz
Rozměry (Š × H × V):295 × 400 × 150 mm / 11,6 × 15,7 × 6 in
Hmotnost s/bez příslušenství5,4 kg
Interval mezi dvěma body měření
Rozsah měření času
Nastavitelné rozmezí teplot
Eppendorf BioSpectrometer® basic
Videa: Eppendorf BioSpectrometer® basic – Video – University of East London

Můžete také zvážit