CryoCube® F740 series

CryoCube® F740 series
CryoCube® F740 series
CryoCube® F740 series
CryoCube® F740 series
CryoCube® F740 series
CryoCube® F740 series
CryoCube® F740 series
CryoCube® F740 series
CryoCube® F740 series
CryoCube® F740 series
CryoCube® F740 series
CryoCube® F740 series
CryoCube® F740 series
CryoCube® F740 series
CryoCube® F740 series
CryoCube® F740 series
CryoCube® F740 series
CryoCube® F740 series
CryoCube® F740 series
CryoCube® F740 series
CryoCube® F740 series
CryoCube® F740 series
CryoCube® F740 series
CryoCube® F740 series
CryoCube® F740 series
CryoCube® F740 series
CryoCube® F740 series
CryoCube® F740 series
CryoCube® F740 series
CryoCube® F740 series
CryoCube® F740 series
CryoCube® F740 series

Design mrazicího boxu okolo vzorku: Eppendorf řada CryoCube® F740 je nejnovějším přírůstkem do rodiny mrazicích boxů Eppendorf.V kombinaci tradice vysoké kvality našich předchozích mrazicích boxů se zvýšenou kapacitou je CryoCube F740 určen k bezpečnému ukládání většího počtu vašich vzorků při zachování optimálního využití energie.Integrace PhysioCare konceptu® během vývoje znamená, že CryoCube F740 lze snadněji a komfortněji používat, podporuje ergonomii pracovního prostoru a umožňuje optimální postupy práce v laboratoři. Bližší informace

.
Order Info
Zobrazit více (7)

Informace o produktu

Rozšířené možnosti za účelem zvýšení bezpečnosti:K dispozici jsou následující modely řad CryoCube F740, můžete si vybrat takové, které nejvíce odpovídají vašim potřebám:

CryoCube F740h: 80 mm stěna, založená na polyuretanové izolaci a vakuových izolačních panelech, rozhraní LED, „ekologických” chladicích kapalinách (R290/ R170), a s chlazením vzduchem
CryoCube F740hi: 80 mm stěna, založená na polyuretanové izolaci a vakuových izolačních panelech, rozhraní touchscreen, „ekologických” chladicích kapalinách (R290/ R170), a s chlazením vzduchem
CryoCube F740hiw: 80 mm stěna, založená na polyuretanové izolaci a vakuových izolačních panelech, touchscreen rozhraní , „ekologické“ hladicí kapaliny (R290/ R170), a s chlazením vodou

Tyto CryoCube F740 mají objem 740 l (26,1 čtverečních stop) a rozsah teploty od -50 °C do -86 °C.


Eppendorf Mrazicí boxy ULT jsou známé svou energetickou účinností, spolehlivostí a bezproblémovým dlouhodobým uchováním vzorků.

Máte obavy o bezpečnost vašich vzorků vysoké hodnoty uvnitř mrazicího boxu?
Verze "i" jsou vybaveny dotykovým displejem, kde jsou data uložena a lze je kontrolovat 24 hodin denně 7 dní v týdnu. V případě potřeby lze data a servisní reporty exportovat prostřednictvím portu USB umístěného na přední straně dveří. Elektronický uzamykací systém umožňuje kontrolovaný přístup a vyšší bezpečnost vzorků.
Koncept snadné manipulace je založen na modelu Eppendorf PhysioCare v kombinaci s rozsáhlými testy a zkušenostmi uživatelů.
Řada CryoCube F740 je vybavena spolehlivými odolnými kompresory (2stupňový kaskádový chladicí systém).Rychlé ochlazovací doby umožňují rychlé opětovné použití po čištění/rozmrazování přístroje.Tyto mrazicí boxy mají krátké doby regenerace po otevření pro zajištění vyšší bezpečnosti vzorků.
Pro ještě vyšší bezpečnost vzorků lze ULT mrazicí boxy vybavit záložními systémy CO2/LN2 a grafickým záznamníkem (typ II). Systémy sledování teploty lze použít pro vzdálené monitorování mrazicích boxů.

CryoCube® F740 series

Obtěžují Váš hlasité mrazicí boxy ULT?
Model CryoCube F740h má vylepšenou hladinu hluku na 47,8 dB. Verze "i" mají nižší hlučnosti až na úrovni 41,3 dB.Tyto "i" verze jsou vybaveny systémem snížení hluku. Vzhledem k odlišné poloze vzduchového filtru na přední straně mrazicího boxu je proudění vzduchu vedeno směrem k ventilačnímu systému takovým způsobem, že je tišší.Na zadní straně mrazicího boxu je speciální sekce, která dále snižuje hladinu hluku. Odpočiňte si při práci u CryoCube F740 "i" version.

CryoCube® F740 series

Jste přetíženi neroztříděnými krabičkami a nepořádkem v mrazicím boxu?
Usnadněte si svou vědeckou práci: uchovávejte své skladovací krabičky na organizovaných stojanech mrazicího boxu. Skladujte své úložné krabice na organizovaných policích mrazicího boxu. Řada CryoCube F740 nabízí dva různé způsoby pro uložení krabic krabiček: k dispozici je 3 a 5 oddílová verze přístrojů. V 3 oddílové verzi CryCube F740 vybavené maximálním počtem stojanů lze uložit až 576 krabiček.: K dispozici je 3komorová verze a 5komorová verze. Maximálně 576 sekcí lze uložit v 3komorové verzi CryoCube F740, vybavené MAX policemi.
V případě zájmu o jiné systémy polic stojanů zjistěte prosím vnitřní rozměry vašeho mrazicího boxu a kontaktujte firmu Eppendorf.

Navíc můžete přemýšlet o řešení pro správu vzorků mimo dokumentaci umístění vzorku, a to pomocí papíru nebo tabulek.Podívejte se na software eLABInventory.

CryoCube® F740 series

Potřebujete speciální nastavení?
Všechny jednotky jsou k dispozici jako přístroje se 3 nebo 5 oddíly.
U vzduchem chlazených verzí lze zvolit možnost levého nebo pravého otevírání dveří a přizpůsobit tak mrazicí box podmínkám ve vaší laboratoři.
Vestavěná invertorová technologie umožňuje použít stejný mrazicí box pro 100, 115, 208, a 230 V, stačí vyměnit el. napájecí kabel.

CryoCube® F740 series

Zaměřujete se na udržitelnost životního prostředí?
Verze "h" jsou ekologickými průkopníky s použitím chladicích kapalin na bázi nechlorovaných a nefluorovaných uhlovodíků (R290/R170) je spotřeba energie dále snížena ve srovnání s ostatními verzemi.
CryoCube F740 modely jsou také ověřovány pomocí ACT konceptu"My Green lab".
CryoCube F740hi a F740hiw jsou certifikovány prostřednictvím ENERGY STAR®.

CryoCube® F740 series

Podpořte iniciativu epGreen pomocí svého mrazicího boxu ULT Eppendorf


Hlubokomrazicí boxy Eppendorf s ultra nízkou teplotou patří mezi energeticky nejúčinnější v průmyslu díky snížení spotřeby energie o tisíce kilowatt hodin v porovnání s konkurencí.


Faktory ovlivňující spotřebu energie
› tloušťka izolace
› typ izolace
› typ chladicí kapaliny
› účinnost kompresorů
› ovládání kompresorů
› tlak v chladicím systému
› styl chladicích smyček (průměr, délka, hustota ,...)
› těsnění vnějších dveří
› těsnění vnitřních dveří
› izolace vnitřních dveří
› izolace vnějších dveří

Náš příspěvek k udržitelnosti životního prostředí
› Výroba se přesunula do nové budovy s nejmodernější izolací, která šetří vytápěcí energii a napájení.
› Tepelný výkon při závěrečném testování vyrobeného přístroje odvádí vytápěcí systém budovy.
› Zavedené lisy na plast a lepenku + místní odpadový systém
› Místní požadavky na nakládání s odpady (shromažďování elektronického odpadu jako obvodové desky, recyklace prostřednictvím autorizovaných recyklačních organizací) a interní předpisy.
› Používání ekologických chladicích kapalin v hlubokomrazicích boxech Eppendorf po dobu 10 let.
› Obalové části mají vzrůstající podíl recyklovaného původu
› Obal je z více než 99 % recyklovatelný (dřevo, karton, polyetylenová fólie)
› Splnění směrnic REACH a RoHS
› ENERGY STAR® partner
› Marketingový materiál je vytištěn na certifikovaném papíru FSC, kdekoli přístupný ve formátu pdf
› Doprava nákladní lodí za účelem snížení CO2 emisí

CryoCube® F740 series

Uhlovodíky
V roce 2014 Evropská unie vydala zákaz používání veškerých neuhlovodíkových kapalin (EU_517/2014) do roku 2020.
Uhlovodíky jsou mimo jiné známé jako ekologické nebo přírodní plyny. Dva hlavní jsou propan a ethan (označované jako R290 a R170). Norma IEC 60335-2-89 ale neupřesňuje žádné další bezpečnostní pokyny pro používání ekologických plynů v hlubokomrazicích boxech.
Tento zákaz zahrnuje všechny chladicí zařízení kromě přístrojů pro teploty pod -50 ° C. Na základě této výjimky mohou hlubokomrazicí boxy o teplotě -86 ° C pokračovat v provozu s HFC. Přesto je rozumné i zde nahradit chladicí kapaliny HFC, protože globální oteplování je třeba zpomalit.
Kvůli tomu plánujeme v Eppendorfu v příštích letech jednoznačně nahradit všechny klasicky chlazené hlubokomrazicí boxy.

CryoCube® F740 series

Pamatujete rok 2008?
Jako jeden z prvních uživatelů ekologických plynů pro -86 °C má nyní Eppendorf 10letou zkušenost ve výzkumu a vývoji, výrobě, logistice a servisu v oboru.
V roce 2008 byl jako jeden z prvních uveden na trh hlubokomrazicí box (Eppendorf) New Brunswick Premium U570h, který využíval ekologické chladící kapaliny.

CryoCube® F740 series

Green CryoCube® řada F740
Důležitým krokem nyní je zaměření vlajkové lodi CryoCube® řady F740 pouze na ekologické chladicí kapaliny vhodné pro budoucnost:Modely F740h, F740hi a vodou chlazený F740hiw.

CryoCube® F740 series

Air-conditioning at the limit? Go for water-cooling
You can improve the conditions and comfort in your lab while saving energy by installing a water-cooled Eppendorf freezer. Many ULT freezers use the air in the laboratory to extract heat energy from the freezer’s heat exchanger. Another option is to use a water-cooled ULT freezer connected to a facility’s recirculating water system. A constant stream of water removes the heat from the heat exchanger, rather than the ambient air in the lab.
› Reduce air conditioning power consumption by letting the water carry away the heat
› The heated cooling water can be reused for other heat demanding systems in the facility

System specifications:
› Minimum flow: 29 L/h
› Inlet pressure: 1 – 10 bar
› Temperature range of water: 7 °C to 25 °C

CryoCube® F740 series

Annoyed by uncomfortable handling?
Ergonomics is far beyond the »ergonomically designed chair«. Eppendorf started to optimize the laboratory devices regarding ergonomics already in the early 1970s.
In 2003, we started the PhysioCare Concept, focusing on ergonomic liquid handling devices like our pipettes.
Nowadays, the Eppendorf PhysioCare Concept is broaden up to include further laboratory products as a holistic solution to harmonize the workflow in your laboratory with your health and well-being, e.g. for the Eppendorf ULT freezer:
› Intuitive interface for easy handling
› Automatic vent port for easy re-access to samples
› Low noise level for convenient working conditions
› Ergonomic door handle for easy opening and closing
› All cable interfaces are located at one corner for convenient access

Further information about the Eppendorf PhysioCare Concept:
www.eppendorf.com/physiocare/

CryoCube® F740 series

Lost in Samples? Stay Organized!
Over many years, you collect hundreds and thousands of samples – samples that are the results of years of hard work – samples of high value. When storing these, it is vital to keep them safe and accessible.
Many scientists still use spreadsheets or even paper-based lists to keep track of their storage. While these solutions may work most of the time, they are susceptible to human error, damage, and misplacement.
Keep track of your samples with eLABInventory
eLABInventory is a sample management software.

Start a free 30-day trial!
Visit www.eLABInventory.com

CryoCube® F740 series

Struggling with paper-based documentation?
The eLABJournal Electronic Lab Notebook offers an intuitive and flexible solution to document research and track research data like workflow processes where the ULT freezer is involved. Improve efficiency when documenting, organizing, searching, and archiving collected data. With the free eLABJournal add-ons, you can extend the functionality of eLABJournal to a fully integrated Laboratory Information Management System.

Start a free 30-day trial!
Visit www.eLABJournal.com

CryoCube® F740 series

Vlastnosti

 • Tradiční používaná izolace z polyuretanové pěny zpevněná vakuovými izolačními panely ve stěnách mrazicího boxu a dveřích (verze "i") zajišťuje účinnou izolační ochranu
 • Rychlé doby přechodu na cílovou teplotu a obnovy cílové teploty jsou zajištěny spolehlivými vysoce odolnými kompresory a tím je zajištěna bezpečnost vzorků
 • Levé nebo pravé otevírání vnějších dveří umožňuje optimální využití prostoru v laboratoři
 • Ovládací panel je umístěn ve výši očí na vnějších dveřích a zajišťuje dlouhodobý přehled o činnosti včetně výskytu alarmu
 • Vnitřní izolovaná dvířka minimalizují ztráty studeného vzduchu během manipulace se vzorky
 • Přístroje se dodávají s volitelnými 3 nebo 5 oddíly, každý je kompatibilní se stojany firmy Eppendorf i jiných značek bez nutnosti seřizování
 • Každý stojan má vzduchové štěrbiny pro rychlé obnovení teploty
 • Speciální těsnění vnějších dveří umožňuje uchovat si pružnost při -86 °C a brání tvorbě námrazy
 • Celý vnitřní prostor je z nerezové oceli umožňující snadné čištění při cyklech údržby a rozmrazování; vnější povrch je z práškově lakované oceli

Aplikace

 • Mrazicí boxy pro velmi nízké teploty (ULT) jsou vhodné pro skladování a konzervaci všech typů biologických materiálů/vzorků:
 • › Bakterie
 • › Buňky
 • › Spory
 • › Pyly
 • › Protozoa
 • › Složky krve
 • › DNA
 • › Tkáně používané pouze ve výzkumu
 • › Uchování chemikálií a testovacího materiálu na dlouhou dobu
 CryoCube® F740hi, 3 c.CryoCube® F740hi, 5 c.CryoCube® F740hiw, 3 c.CryoCube® F740hiw, 5 c.CryoCube® F740h, 3c.CryoCube® F740h, 5c.
Chladicí kapalinaR290 / R170R290 / R170R290 / R170R290 / R170R290 / R170R290 / R170
Typ chlazeníchlazení vzduchemchlazení vzduchemchlazení vodouchlazení vodouchlazení vzduchemchlazení vzduchem
Vyzářené teplo438 W438 W442 W442 W492 W492 W
IzolaceVakuově izolační panely / polyuretanová pěnaVakuově izolační panely / polyuretanová pěnaVakuově izolační panely / polyuretanová pěnaVakuově izolační panely / polyuretanová pěnaVakuově izolační panely / polyuretanová pěnaVakuově izolační panely / polyuretanová pěna
Kapacita740 L740 L740 L740 L740 L740 L
Kapacitní rozsah26.1 ft³26.1 ft³26.1 ft³26.1 ft³26.1 ft³26.1 ft³
Č. vnitřních dveří333333
Počet oddílů353535
Max. počet přihrádek stojanů na 1 mrazicí box183018301830
Hlučnost41,3 dB41,3 dB41,3 dB41,3 dB47,8 dB47,8 dB
Vysoká účinnostAnoAnoAnoAnoAnoAno
Zdroj napájení230 V, 50 Hz230 V, 50 Hz230 V, 50 Hz230 V, 50 Hz230 V, 50 Hz230 V, 50 Hz
Příkon10500 W10500 W10600 W10600 W11800 W11800 W
Teplotní rozsah-50 °C až -86 °C-50 °C až -86 °C-50 °C až -86 °C-50 °C až -86 °C-50 °C až -86 °C-50 °C až -86 °C
Ochlazovací doba na -80 °C4 h 10 min 14 h 10 min 14 h 10 min 14 h 10 min 14 h 10 min 14 h 10 min 1
Počet krabiček na mrazicí box      
53 mm (2 pal.) vysoké boxy576528576528576528
64 mm (2,5 pal.) vysoké boxy432408432408432408
76 mm (3 pal.) vysoké boxy360288360288360288
102 mm (4 pal.) vysoké boxy288264288264288264
127 mm (5 pal.) vysoké boxy216482164821648
DWP na mrazničku      
10 cm (4 pal.) vysoké boxy864792864792864792
Kapacita sekce na jednu polici      
53 mm (2 pal.) vysoké boxy321632163216
64 mm (2,5 pal.) vysoké boxy241224122412
76 mm (3 pal.) vysoké boxy208208208
102 mm (4 pal.) vysoké boxy168168168
127 mm (5 pal.) vysoké boxy128128128
DWP482448244824
1Prázdné mrazicí boxy s připevněnými poličkami, pouze skříňové mrazicí boxy, pokles laboratorní teploty z 21 – 23  °C.

Můžete také zvážit