eLABJournal software

Nový
eLABJournal software
Nový
eLABJournal software
Nový
eLABJournal software
Nový
eLABJournal software
Nový
eLABJournal software
Nový
eLABJournal software
Nový
eLABJournal software
Nový
eLABJournal software
Nový
eLABJournal software
Nový
eLab journal screens
eLABJournal software
eLABJournal software
eLABJournal software
eLABJournal software
eLABJournal software
eLABJournal software
eLABJournal software
eLABJournal software
eLABJournal software
eLab journal screens

Zlepšete svou efektivitu při dokumentaci výzkumu a sledování údajů z výzkumu pomocí eLABJournal
Elektronický laboratorní notebook eLABJournal nabízí intuitivní a flexibilní řešení pro dokumentaci výzkumu a sledování dat výzkumu. Zvyšuje efektivitu při dokumentaci, organizaci, vyhledávání a archivaci shromážděných dat. Pomocí bezplatných eLABJournal doplňků můžete rozšířit funkčnost eLABJournal na plně integrovaný laboratorní systém správy informací.
Navrženo vědci pro vědce Bližší informace

Order Info
Zobrazit více (12)

Informace o produktu

Bezpečnost dat
Bezpečnost dat je záležitostí organizací, které chtějí implementovat na webu založený inventář a systém sledování vzorků. Přestože výhody cloudových řešení jsou všeobecně uznávány, je používání cloudových aplikací někdy v rozporu s přísnými bezpečnostními zásadami společnosti. Bio-ITech BV, výrobce inventáře a systému sledování vzorků eLabInventory chápe tyto obavy, a proto byla bezpečnost vždy nejvyšší prioritou.
Bio-ITech funguje v souladu s přísnými požadavky normy ISO/IEC 27001:2013 , aby bylo zajištěno, že budou přijata všechna nezbytná opatření k zajištění ochrany vašich dat.
ISO/IEC 27001:2013 Certifikace Bio-ITech umožňuje organizacím využít výhod řešení eLabJournal Cloud při dodržování přísných firemních zásad. Přesto, pokud vaše firemní zásady vylučují použití jakéhokoli cloudu dodavatele, je eLabJournal také k dispozici jako eLabJournal Private Cloud a eLabJournal On-Premise instalace.

eLABJournal offers an intuitive and flexible solution to manage all information in your lab. The all-in-one Electronic Lab Notebook (ELN) also includes modules for sample tracking and protocol management. eLABJournal improves efficiency when documenting, organizing, searching and archiving data, samples and protocols. The software is suitable for any lab ranging from small academic laboratories and start-up companies to large academic institutes and globally operating companies. Designed by scientists for scientists.

Access your data from anywhere
The drawback of locally stored data is obvious: You have to be at that specific office or lab computer to check out your data. Or even enter the lab to have a look in your classic paper-based lab notebook. In contrast to these limitations, eLABJournal is a web-based ELN that allows you to access your data on any device, anytime, anywhere. You just need your access code. Mobile access is available through the eLABJournal mobile App (Android & iOS).

Improve your efficiency
Streamline your lab workflow by documenting and searching research data, tracking sample collections, managing protocols or SOPs, and centralizing lab supplies ordering. All kind of data can be collected in one database.

One solution to all your lab needs
eLABJournal is a fully integrated solution for data, sample, and protocol management in your lab.

Receive support from fellow scientists
By standard, the usage of eLABJournal is as intuitive as possible. Still, you may have a question here or there. Contact us. Our account managers all have a background in life science research. We understand the language of the lab and are happy to offer solutions to the problems you are facing.

Build effective teams
Collaborate and share data with your colleagues in the same lab, other departments, or even other organizations with a broad range of functionalities.

Be fully compliant
With eLABJournal your lab is able to comply to regulatory guidelines of ISO and work in accordance to Good Laboratory Practice (GLP). Experiments can be signed and counter-signed with electronic signatures to be locked for further modification in accordance with the FDA 21 CFR part 11 guidelines.

Worried about data security?


Data security is a concern to organizations that are looking to implement a web-based inventory and sample tracking system. Although the advantages of cloud solutions are widely acknowledged, the use of cloud applications sometimes conflicts with strict company security policies. Bio-ITech BV, the producer of the inventory and sample tracking system eLabInventory understands these concerns and therefore security always has been a top priority.
Bio-ITech works in accordance to the strict requirements of the ISO/IEC 27001:2013 standard to ensure that all the required measures are taken to ensure the safeguarding of your data.
The ISO/IEC 27001:2013 certification of Bio-ITech enables organisations to take the advantage of the eLabJournal Cloud solution while complying with strict company policies. Still, if your company policy excludes the use of any cloud vendor, eLabJournal is also available as the eLabJournal Private Cloud and the eLabJournal On-Premise installation. 

eLABJournal software

Documenting amplification data within your process?


DNA amplification is a common part in many protocols. The protocol used as well as results needs to be documented. Benefit from a convenient and intuitive data documentation combined with a state-of-the-art user interface of a Mastercycler X50.

eLABJournal software

Vlastnosti

  • Plně konfigurovatelné řešení, aby vyhovovalo libovolnému typu laboratoře
  • Uchovává jakýkoli typ vzorků, standardních vzorků a materiálů a zajišťuje tak vysokou flexibilitu
  • Funguje na libovolném zařízení, dodávaném přes cloud nebo v rámci vašich prostor
  • Intuitivní uživatelské rozhraní zahrnuje vizuální prohlížení inventáře pro snadnou manipulaci
  • Označování čárovými kódy a skenování zajišťuje zpracování většího množství materiálu
  • Import / export do jiných formátů pro flexibilitu dat
  • Sledování kontroly průběhu
  • GLP kompatibilní (21 CFR part 11) pro bezpečnost dokumentace

Můžete také zvážit