DNA LoBind Plates

DNA LoBind Plates
DNA LoBind Plates
DNA LoBind Plates
DNA LoBind Plates
DNA LoBind Plates
DNA LoBind Plates
DNA LoBind Plates
DNA LoBind Plates
play DNA LoBind Plates

Destičky  LoBind  maximalizují výtěžnost vzorku výrazným snížením vaznosti –povrchu se vzorkem. Ideální řešení pro přípravu vzorku a –dlouhodobé skladování vašich vzácných vzorků! Bližší informace

Order Info
Zobrazit více (8)

Informace o produktu

Destičky na DNA LoBind zvyšují výtěžnost nukleových kyselin snížením jejich vaznosti se stěnou. Kombinace speciální výrobní techniky s vybranými šaržemi polypropylénu bez povrchové vrstvy zajišťuje téměř 100 % výtěžnost molekul DNA/RNA a vylučuje nebezpečí kontaminace vzorku. Destičky Eppendorf DNA LoBind se ideálně hodí na přípravu vzorků nukleových kyselin pro dlouhodobé skladování v oblasti soudní chemie, mikročipů, aplikací NGS a mnoha jiných.

Produkty Eppendorf DNA LoBind

Tyto produkt jsou k dispozici v zkumavkách, mikrodestičkách a na destičce s hlubokými jamkami, aby byly pokryty všechny potřeby aplikací pro různé objemy vzorků a výrobní kapacity.

DNA LoBind Plates

Míra obnovy DNA

po různých podmínkách inkubace, míra obnovy DNA (0.2 ng/µL DNA část (130 bp, 32P označená) ve 2.5 M NaCl/TE ústrojném roztoku) ve zkumavkách Eppendorf DNA LoBind v porovnání se zkumavkami jiných výrobců.Zkumavky Eppendorf DNA LoBind dosáhly míry obnovy vzorků až 99 %, nezávisle na prověřované inkubační teplotě či čase.

DNA LoBind Plates

Poznámka k aplikaci  226:

Využívání zkumavek Eppendorf LoBind® pro konzistentní přípravu a skladování standardních desek pro absolutní kvantifikaci v reálném čase–PCR.Adsorpce z DNA do povrchu zkumavky má za následek přesnost výsledku v reálném čase– PCR. Tato daleko vyšší obnova DNA, kterou zajišťují zkumavky Eppendorf® DNA LoBind, vede ke zlepšení kalibračních křivek a následně k přesnější interpretaci množství DNA v analýze vzorků.Obrázek: Vývojový diagram přípravy standardních desek DNA.Zásobní roztok genomu DNA byl v 10–sériích zředěn v nízko retenčních zkumavkách konkurenčních výrobců a ve zkumavkách Eppendorf DNA LoBind. 22 µL poměrů každého roztoku bylo uskladněno po dobu 24 hodin při –80°C v nízko retenčních zkumavkách konkurenčních výrobců a ve zkumavkách Eppendorf DNA LoBind, před analýzou v reálném čase–PCR. Účinnost PCR vzorků, které byly připraveny a uskladněny ve zkumavkách Eppendorf LoBind, byla daleko vyšší - viz poznámka k aplikaci 226 pro více informací.

DNA LoBind Plates

Vlastnosti

 • Materiál LoBind Eppendorf zajišťuje optimalizovaný výtěžek vzorku a lepší výsledky zkoušek
 • Bez povrchové vrstvy (např. silikonu) k minimalizaci nebezpečí interference vzorků
 • Stupeň čistoty PCR clean certifikovaná pro konkrétní šarži: bez jakýchkoliv lidských DNA, DNase, RNase a inhibitorů PCR
 • K dostání jako zkumavky, mikrodestičky a destičky s hlubokými jamkami pro snadné zvětšování
 • Vysoce kontrastní matrice Unique OptiTrack®: až o 30 % rychlejší identifikace vzorků a méně chyb při pipetování
 • Konstrukce jamek RecoverMax®: pptimalizovaná geometrie jamek zaručuje minimální zbytkové/mrtvé množství vzorku a vynikající vlastnosti pro mísení
 • Zvýšené okraje jamek a hladký povrch zajišťují spolehlivé utěsňování
 • Lze objednat i s čárovým kódem.Další podrobnosti najdete zde:www.eppendorf.com/barcode

Aplikace

 • Příprava nebo skladování vzorků RNA a DNA
 • Forenzní stopová analýza
 • Příprava sérií roztoků v kvantitativní qPCR
 • Příprava vzorků při sekvencování nové generace
 • Tvorba genomických knihoven nebo knihoven oligonukleotidů

Můžete také zvážit