DNA LoBind Plates

Image – DNA LoBind Plate detail
Image – ep T.I.P.S. elongated
Image – DWP 96x500µl DNA LoBind white_barcode
Image – DWP 96x1000µl DNA LoBind blue_3
Image – DNA LoBind Plate detail
Image – ep T.I.P.S. elongated
Image – DWP 96x500µl DNA LoBind white_barcode
Image – DWP 96x1000µl DNA LoBind blue_3
DNA LoBind Plates

Destičky  LoBind  maximalizují výtěžnost vzorku výrazným snížením vaznosti –povrchu se vzorkem. Ideální řešení pro přípravu vzorku a –dlouhodobé skladování vašich vzácných vzorků! Bližší informace

Order Info
Zobrazit více (8)

Informace o produktu

Destičky na DNA LoBind zvyšují výtěžnost nukleových kyselin snížením jejich vaznosti se stěnou. Kombinace speciální výrobní techniky s vybranými šaržemi polypropylénu bez povrchové vrstvy zajišťuje téměř 100 % výtěžnost molekul DNA/RNA a vylučuje nebezpečí kontaminace vzorku. Destičky Eppendorf DNA LoBind se ideálně hodí na přípravu vzorků nukleových kyselin pro dlouhodobé skladování v oblasti soudní chemie, mikročipů, aplikací NGS a mnoha jiných.

Produkty Eppendorf DNA LoBind

Tyto produkt jsou k dispozici v zkumavkách, mikrodestičkách a na destičce s hlubokými jamkami, aby byly pokryty všechny potřeby aplikací pro různé objemy vzorků a výrobní kapacity.

DNA LoBind Plates

Míra obnovy DNA

po různých podmínkách inkubace, míra obnovy DNA (0.2 ng/µL DNA část (130 bp, 32P označená) ve 2.5 M NaCl/TE ústrojném roztoku) ve zkumavkách Eppendorf DNA LoBind v porovnání se zkumavkami jiných výrobců.Zkumavky Eppendorf DNA LoBind dosáhly míry obnovy vzorků až 99 %, nezávisle na prověřované inkubační teplotě či čase.

DNA LoBind Plates

Poznámka k aplikaci  226:

Využívání zkumavek Eppendorf LoBind® pro konzistentní přípravu a skladování standardních desek pro absolutní kvantifikaci v reálném čase–PCR.Adsorpce z DNA do povrchu zkumavky má za následek přesnost výsledku v reálném čase– PCR. Tato daleko vyšší obnova DNA, kterou zajišťují zkumavky Eppendorf® DNA LoBind, vede ke zlepšení kalibračních křivek a následně k přesnější interpretaci množství DNA v analýze vzorků.Obrázek: Vývojový diagram přípravy standardních desek DNA.Zásobní roztok genomu DNA byl v 10–sériích zředěn v nízko retenčních zkumavkách konkurenčních výrobců a ve zkumavkách Eppendorf DNA LoBind. 22 µL poměrů každého roztoku bylo uskladněno po dobu 24 hodin při –80°C v nízko retenčních zkumavkách konkurenčních výrobců a ve zkumavkách Eppendorf DNA LoBind, před analýzou v reálném čase–PCR. Účinnost PCR vzorků, které byly připraveny a uskladněny ve zkumavkách Eppendorf LoBind, byla daleko vyšší - viz poznámka k aplikaci 226 pro více informací.

DNA LoBind Plates

Vlastnosti

 • Materiál LoBind Eppendorf zajišťuje optimalizovaný výtěžek vzorku a lepší výsledky zkoušek
 • Bez povrchové vrstvy (např. silikonu) k minimalizaci nebezpečí interference vzorků
 • Stupeň čistoty PCR clean certifikovaná pro konkrétní šarži: bez jakýchkoliv lidských DNA, DNase, RNase a inhibitorů PCR
 • K dostání jako zkumavky, mikrodestičky a destičky s hlubokými jamkami pro snadné zvětšování
 • Vysoce kontrastní matrice Unique OptiTrack®: až o 30 % rychlejší identifikace vzorků a méně chyb při pipetování
 • Konstrukce jamek RecoverMax®: pptimalizovaná geometrie jamek zaručuje minimální zbytkové/mrtvé množství vzorku a vynikající vlastnosti pro mísení
 • Zvýšené okraje jamek a hladký povrch zajišťují spolehlivé utěsňování
 • Lze objednat i s čárovým kódem.Další podrobnosti najdete zde:www.eppendorf.com/barcode

Aplikace

 • Příprava nebo skladování vzorků RNA a DNA
 • Forenzní stopová analýza
 • Příprava sérií roztoků v kvantitativní qPCR
 • Příprava vzorků při sekvencování nové generace
 • Tvorba genomických knihoven nebo knihoven oligonukleotidů
DNA LoBind Plates
Videa: DNA LoBind Plates – Video – Eppendorf LoBind® - How it works

Můžete také zvážit