Protein LoBind Plates

Image – Protein LoBind Plate detail
Image – DWP 96x2000µl white_1
Image – DWP 96x1000µl Protein LoBind white_barcode
Image – ep T.I.P.S. elongated
Image – MALDI-TOF mass spectrometry performed with peptides stored in Protein LoBind and standard tubes
Image – Protein LoBind Plate detail
Image – DWP 96x2000µl white_1
Image – DWP 96x1000µl Protein LoBind white_barcode
Image – ep T.I.P.S. elongated
Image – MALDI-TOF mass spectrometry performed with peptides stored in Protein LoBind and standard tubes
Protein LoBind Plates

Destičky Eppendorf Protein LoBind jsou specificky navrženy pro použití v oblasti proteomiky nebo jiných oblastech proteinového výzkumu, kde bývají koncentrace proteinů velmi malé a výtěžnost vzorku je nezbytná pro výsledky analýz. Pro následující analýzu je možné obnovit výrazně více proteinů a enzymy zůstávají aktivní. Bližší informace

Order Info
Zobrazit více (8)

Informace o produktu

Destičky Eppendorf LoBind maximalizují výtěžnost vzorku výrazným snížením vaznosti povrchu se vzorkem. Speciální dvousložkový polymer vytváří hydrofilní povrch zajištující optimalizované výtěžky cenných vzorků. Destičky na proteiny LoBind byly vyvinuty speciálně k použití při výzkumu proteinů nebo pro citlivé proteomické zkušební metody a často poskytují podstatně lepší analytické výsledky.

Produkty Eppendorf Protein LoBind


Tyto produkt jsou k dispozici v zkumavkách, mikrodestičkách a na destičce s hlubokými jamkami, aby byly pokryty všechny potřeby aplikací pro různé objemy vzorků a výrobní kapacity.

Protein LoBind Plates

Výrazně vyšší míra obnovy proteinů

u zkumavek Eppendorf Protein LoBind Tubes ve srovnání s ostatními zkumavkami s nízkým okrajem po inkubaci po dobu 96 h. (Více informací viz poznámka k aplikaci 180).

Protein LoBind Plates

Analýzy MALDI–TOF

Využívání zkumavek Eppendorf Protein LoBind Tubes přináší podstatně vyšší signál během analýzy MALDI–TOF peptidů angiotensidů I, ve srovnání s používáním standardních zkumavek.U 1 pmol, není možné analýzy se standardními zkumavkami na mikrotestování provádět.Šipky identifikují signály u každého pokusu.(Zdroj: Dr. S. Seeber a Dr. Humeny, Institut biochemie, Univerzita Erlangen,Norimberk, Německo, viz pro více informací poznámka k aplikaci 180).

Protein LoBind Plates

Vlastnosti

 • Materiál LoBind Eppendorf zajišťuje optimalizovaný výtěžek vzorku a lepší výsledky zkoušek
 • Bez povrchové vrstvy (např. silikonu) k minimalizaci nebezpečí interference vzorků
 • Stupeň čistoty PCR clean certifikovaná pro konkrétní šarži: bez jakýchkoliv lidských DNA, DNase, RNase a inhibitorů PCR
 • K dostání jako zkumavky, mikrodestičky a destičky s hlubokými jamkami pro snadné zvětšování
 • Vysoce kontrastní matrice Unique OptiTrack®: až o 30 % rychlejší identifikace vzorků a méně chyb při pipetování
 • Konstrukce jamek RecoverMax®: pptimalizovaná geometrie jamek zaručuje minimální zbytkové/mrtvé množství vzorku a vynikající vlastnosti pro mísení
 • Zvýšené okraje jamek a hladký povrch zajišťují spolehlivé utěsňování destiček
 • Lze objednat i s čárovým kódem.Další podrobnosti najdete zde:www.eppendorf.com/barcode

Aplikace

 • Příprava nebo skladování proteinů, peptidů nebo vzorků protilátek
 • Enzymatické rozbory – hydrofilní povrch snižuje denaturaci při styku s vnitřní stěnou zkumavky
 • Zabránění ztrátám vzorků při skladování roztoků zásobních virů
 • Skladování buněčných suspenzí
Protein LoBind Plates
Videa: Protein LoBind Plates – Video – Eppendorf LoBind® - How it works

Můžete také zvážit