epT.I.P.S.® Motion jako špičky SafeRack

Image – epTIPS Motion Racks
Image – epTIPS Motion Racks

Nové systémy epMotion mohou špičky používat opakovaně, což představuje např. ekonomické řešení při několika krocích vymývání jedné a téže jamky. V tomto případě jsou doporučeny speciální špičky epT.I.P.S. Motion SafeRack. Bližší informace

Order Info
Zobrazit více (3)

Informace o produktu

Automatické pipetovací procesy kladou vysoké požadavky na konstrukci a materiál používaných pipetovacích špiček. Pipetovací špičky epT.I.P.S. vyvinula firma Eppendorf speciálně pro použití ve stanicích pro manipulaci s kapalinami epMotion®5070 a 5075. Pipetovací špičky epT.I.P.S. Motion SafeRack, s filtry a bez filtrů, vyvinuté ve stojáncích odolných proti zkroucení a kontaminaci, které jsou doporučené jako opětovně použitelné špičky pro systémy epMotion 5073.

Opětovné použití špiček


Nové systémy epMotion mohou znovu využívat špičky, jako ekonomickou možnost vícenásobného vymývání stejné jamky.Zde doporučujeme především špičky epT.I.P.S. Motion SafeRack .Pipetovací špičky
› se umístí zpět do polohy v boxu, ze které byly vyjmuty.Vrácené špičky se použijí v rámci aplikace u stejné zdrojové nádoby.Samostatné přihrádky ve stojanu z důvodu zabránění vzájemného znečištění v rámci použitých špiček
› K dodání v kvalitě standard a PCR clean pro 50, 300 a 1000 µL

epT.I.P.S.® Motion jako špičky SafeRack

Vlastnosti

  • Palety s barevným kódováním pro přímou identifikaci objemu
  • Dvojitý O-kroužek na dávkovacím nástroji neustále zajišťuje optimální těsnost
  • Optický senzor automaticky rozpozná druh špičky
  • Krabička s vnitřními, individuálními přihrádkami na špičky

Aplikace

  • K dispozici v několika stupních čistoty
  • Snadno vyměnitelné, žádné další laboratorní přístroje nejsou zapotřebí

Můžete také zvážit