DNA LoBind Tubes

Image – DNA LoBind tubes
Image – DNA LoBind Plate detail
Image – Safe-Lock Tube lid with ep logo
Image – Safe-Lock Tubes 0.5/1.5/2ml and Tubes 5.0ml open lid
Image – DNA LoBind Tubes keyvisual
Image – Safe-Lock Tubes 0.5mL 1.5mL 2mL closed lid
Image – Tubes 5 mL woman in lab, filling tube
Image – Tubes 5 mL front, open lid, transparency
Image – ep T.I.P.S. elongated
Image – Conical Tubes 15+50mL, DNA LoBind
Image – DNA LoBind tubes
Image – DNA LoBind Plate detail
Image – Safe-Lock Tube lid with ep logo
Image – Safe-Lock Tubes 0.5/1.5/2ml and Tubes 5.0ml open lid
Image – DNA LoBind Tubes keyvisual
Image – Safe-Lock Tubes 0.5mL 1.5mL 2mL closed lid
Image – Tubes 5 mL woman in lab, filling tube
Image – Tubes 5 mL front, open lid, transparency
Image – ep T.I.P.S. elongated
Image – Conical Tubes 15+50mL, DNA LoBind
DNA LoBind Tubes

Zkumavky DNA LoBind maximalizují výtěžnost vzorku nukleových kyselin výrazným snížením vaznosti –povrchu se –vzorkem. Ideální řešení pro přípravu vzorku a dlouhodobé skladování vašich vzácných vzorků! Bližší informace

Order Info
Zobrazit více (4)

Informace o produktu

Zkumavky DNA LoBind maximalizují výtěžnost vzorku nukleových kyselin výrazným snížením vaznosti povrchu se vzorkem. Kombinace speciální výrobní techniky s vybranými šaržemi polypropylénu bez povrchové vrstvy zajišťuje téměř 100 % výtěžnost molekul DNA/RNA a vylučuje nebezpečí kontaminace vzorku. Zkumavky na DNA LoBind jsou ve výrobních dávkách testovány a certifikovány nezávislou laboratoří, která osvědčuje, že neobsahují DNA, DNasu, RNasu ani inhibitory PCR. Zkumavky na DNA Eppendorf LoBind se ideálně hodí na přípravu vzorků nukleových kyselin pro dlouhodobé skladování v oblasti soudní chemie, mikročipů, aplikací NGS a mnoha jiných.

Produkty Eppendorf DNA LoBind

Tyto produkt jsou k dispozici v zkumavkách, mikrodestičkách a na destičce s hlubokými jamkami, aby byly pokryty všechny potřeby aplikací pro různé objemy vzorků a výrobní kapacity.

DNA LoBind Tubes

Míra obnovy DNA

po různých podmínkách inkubace, míra obnovy DNA (0.2 ng/µL DNA část (130 bp, 32P označená) ve 2.5 M NaCl/TE ústrojném roztoku) ve zkumavkách Eppendorf DNA LoBind v porovnání se zkumavkami jiných výrobců.Zkumavky Eppendorf DNA LoBind dosáhly míry obnovy vzorků až 99 %, nezávisle na prověřované inkubační teplotě či čase.

DNA LoBind Tubes

Poznámka k aplikaci  226:

Využívání zkumavek Eppendorf LoBind® pro konzistentní přípravu a skladování standardních desek pro absolutní kvantifikaci v reálném čase–PCR.Adsorpce z DNA do povrchu zkumavky má za následek přesnost výsledku v reálném čase– PCR. Tato daleko vyšší obnova DNA, kterou zajišťují zkumavky Eppendorf® DNA LoBind, vede ke zlepšení kalibračních křivek a následně k přesnější interpretaci množství DNA v analýze vzorků.Obrázek: Vývojový diagram přípravy standardních desek DNA.Zásobní roztok genomu DNA byl v 10–sériích zředěn v nízko retenčních zkumavkách konkurenčních výrobců a ve zkumavkách Eppendorf DNA LoBind. 22 µL poměrů každého roztoku bylo uskladněno po dobu 24 hodin při –80°C v nízko retenčních zkumavkách konkurenčních výrobců a ve zkumavkách Eppendorf DNA LoBind, před analýzou v reálném čase–PCR. Účinnost PCR vzorků, které byly připraveny a uskladněny ve zkumavkách Eppendorf LoBind, byla daleko vyšší - viz poznámka k aplikaci 226 pro více informací.

DNA LoBind Tubes

Vlastnosti

 • Materiál LoBind Eppendorf zajišťuje optimalizovaný výtěžek vzorku a lepší výsledky zkoušek
 • Bez povrchové vrstvy (např. silikonu) k minimalizaci nebezpečí interference vzorků
 • Třída čistoty PCR clean certifikovaná pro konkrétní šarži: bez jakýchkoliv lidských DNA, DNase, RNase a inhibitorů PCR
 • K dostání jako zkumavky, mikrodestičky a destičky s hlubokými jamkami pro snadné zvětšování
 • Precizní těsnění víčka zaručuje minimální odpařování ze zkumavek
 • Vypočteno až 30 000 × g (25 000 × g pro zkumavku 2,0 ml ) rychlost centrifugace pro molekulárně biologické aplikace

Aplikace

 • Příprava nebo skladování vzorků RNA a DNA
 • Forenzní stopová analýza
 • Příprava sérií roztoků v kvantitativní qPCR
 • Příprava vzorků při sekvencování nové generace
 • Tvorba genomických knihoven nebo knihoven oligonukleotidů
DNA LoBind Tubes
Videa: DNA LoBind Tubes – Video – Eppendorf LoBind® - How it works

Můžete také zvážit