DNA LoBind Tubes

DNA LoBind Tubes
DNA LoBind Tubes
DNA LoBind Tubes
DNA LoBind Tubes
DNA LoBind Tubes
DNA LoBind Tubes
DNA LoBind Tubes
DNA LoBind Tubes
DNA LoBind Tubes
DNA LoBind Tubes
DNA LoBind Tubes
DNA LoBind Tubes
DNA LoBind Tubes
DNA LoBind Tubes
DNA LoBind Tubes
DNA LoBind Tubes
DNA LoBind Tubes
DNA LoBind Tubes
DNA LoBind Tubes
DNA LoBind Tubes
DNA LoBind Tubes

Zkumavky DNA LoBind maximalizují výtěžnost vzorku nukleových kyselin výrazným snížením vaznosti –povrchu se –vzorkem. Ideální řešení pro přípravu vzorku a dlouhodobé skladování vašich vzácných vzorků! Bližší informace

Order Info
Zobrazit více (4)

Informace o produktu

Zkumavky DNA LoBind maximalizují výtěžnost vzorku nukleových kyselin výrazným snížením vaznosti povrchu se vzorkem. Kombinace speciální výrobní techniky s vybranými šaržemi polypropylénu bez povrchové vrstvy zajišťuje téměř 100 % výtěžnost molekul DNA/RNA a vylučuje nebezpečí kontaminace vzorku. Zkumavky na DNA LoBind jsou ve výrobních dávkách testovány a certifikovány nezávislou laboratoří, která osvědčuje, že neobsahují DNA, DNasu, RNasu ani inhibitory PCR. Zkumavky na DNA Eppendorf LoBind se ideálně hodí na přípravu vzorků nukleových kyselin pro dlouhodobé skladování v oblasti soudní chemie, mikročipů, aplikací NGS a mnoha jiných.

Produkty Eppendorf DNA LoBind

Tyto produkt jsou k dispozici v zkumavkách, mikrodestičkách a na destičce s hlubokými jamkami, aby byly pokryty všechny potřeby aplikací pro různé objemy vzorků a výrobní kapacity.

DNA LoBind Tubes

Míra obnovy DNA

po různých podmínkách inkubace, míra obnovy DNA (0.2 ng/µL DNA část (130 bp, 32P označená) ve 2.5 M NaCl/TE ústrojném roztoku) ve zkumavkách Eppendorf DNA LoBind v porovnání se zkumavkami jiných výrobců.Zkumavky Eppendorf DNA LoBind dosáhly míry obnovy vzorků až 99 %, nezávisle na prověřované inkubační teplotě či čase.

DNA LoBind Tubes

Poznámka k aplikaci  226:

Využívání zkumavek Eppendorf LoBind® pro konzistentní přípravu a skladování standardních desek pro absolutní kvantifikaci v reálném čase–PCR.Adsorpce z DNA do povrchu zkumavky má za následek přesnost výsledku v reálném čase– PCR. Tato daleko vyšší obnova DNA, kterou zajišťují zkumavky Eppendorf® DNA LoBind, vede ke zlepšení kalibračních křivek a následně k přesnější interpretaci množství DNA v analýze vzorků.Obrázek: Vývojový diagram přípravy standardních desek DNA.Zásobní roztok genomu DNA byl v 10–sériích zředěn v nízko retenčních zkumavkách konkurenčních výrobců a ve zkumavkách Eppendorf DNA LoBind. 22 µL poměrů každého roztoku bylo uskladněno po dobu 24 hodin při –80°C v nízko retenčních zkumavkách konkurenčních výrobců a ve zkumavkách Eppendorf DNA LoBind, před analýzou v reálném čase–PCR. Účinnost PCR vzorků, které byly připraveny a uskladněny ve zkumavkách Eppendorf LoBind, byla daleko vyšší - viz poznámka k aplikaci 226 pro více informací.

DNA LoBind Tubes

Vlastnosti

 • Materiál LoBind Eppendorf zajišťuje optimalizovaný výtěžek vzorku a lepší výsledky zkoušek
 • Bez povrchové vrstvy (např. silikonu) k minimalizaci nebezpečí interference vzorků
 • Třída čistoty PCR clean certifikovaná pro konkrétní šarži: bez jakýchkoliv lidských DNA, DNase, RNase a inhibitorů PCR
 • K dostání jako zkumavky, mikrodestičky a destičky s hlubokými jamkami pro snadné zvětšování
 • Precizní těsnění víčka zaručuje minimální odpařování ze zkumavek
 • Vypočteno až 30 000 × g (25 000 × g pro zkumavku 2,0 ml ) rychlost centrifugace pro molekulárně biologické aplikace

Aplikace

 • Příprava nebo skladování vzorků RNA a DNA
 • Forenzní stopová analýza
 • Příprava sérií roztoků v kvantitativní qPCR
 • Příprava vzorků při sekvencování nové generace
 • Tvorba genomických knihoven nebo knihoven oligonukleotidů
DNA LoBind Tubes
Videa: DNA LoBind Tubes – Video – Eppendorf LoBind® - How it works

Můžete také zvážit