Protein LoBind Tubes

Image – Protein LoBind tubes keyvisual
Image – Safe-Lock Tubes 0.5mL 1.5mL 2mL closed lid
Image – Tubes 5 mL front, open lid, transparency
Image – Safe-Lock Tube lid with ep logo
Image – Safe-Lock Tubes 0.5/1.5/2ml and Tubes 5.0ml open lid
Image – Conical Tubes 15+50mL, Protein LoBind
Image – Tubes 5 mL woman in lab, filling tube
Image – Conical Tubes 15mL, Protein LoBind in bag
Image – Protein LoBind tubes keyvisual
Image – Safe-Lock Tubes 0.5mL 1.5mL 2mL closed lid
Image – Tubes 5 mL front, open lid, transparency
Image – Safe-Lock Tube lid with ep logo
Image – Safe-Lock Tubes 0.5/1.5/2ml and Tubes 5.0ml open lid
Image – Conical Tubes 15+50mL, Protein LoBind
Image – Tubes 5 mL woman in lab, filling tube
Image – Conical Tubes 15mL, Protein LoBind in bag
Protein LoBind Tubes

Zkumavky Eppendorf Protein LoBind jsou specificky navrženy pro použití v oblasti proteomiky nebo jiných oblastech proteinového výzkumu, kde bývají koncentrace proteinů velmi malé a výtěžnost vzorku je nezbytná pro výsledky analýz. Pro následující analýzu je možné obnovit výrazně více proteinů a enzymy zůstávají aktivní. Bližší informace

Order Info
Zobrazit více (4)

Informace o produktu

Při skladování nebo inkubaci biologických vzorků ve standardních laboratorních nádobkách může dojít ke ztrátě až 90 % objemu vzorku během 24 hodin v důsledku vytvoření vazby na plastový povrch nádobky. Zkumavky Eppendorf LoBind maximalizují výtěžnost vzorku výrazným snížením vaznosti povrchu se vzorkem. Speciální dvousložkový polymer vytváří hydrofilní povrch zajištující optimalizované výtěžky cenných vzorků. Zkumavky na proteiny LoBind byly vyvinuty speciálně k použití při výzkumu proteinů nebo pro citlivé proteomické zkušební metody a často poskytují podstatně lepší analytické výsledky.

Produkty Eppendorf Protein LoBind

Tyto produkt jsou k dispozici v zkumavkách, mikrodestičkách a na destičce s hlubokými jamkami, aby byly pokryty všechny potřeby aplikací pro různé objemy vzorků a výrobní kapacity.

Protein LoBind Tubes

Výrazně vyšší míra obnovy proteinů

u zkumavek Eppendorf Protein LoBind Tubes ve srovnání s ostatními zkumavkami s nízkým okrajem po inkubaci po dobu 96 h. (Více informací viz poznámka k aplikaci 180).

Protein LoBind Tubes

Analýzy MALDI–TOF

Využívání zkumavek Eppendorf Protein LoBind Tubes přináší podstatně vyšší signál během analýzy MALDI–TOF peptidů angiotensidů I, ve srovnání s používáním standardních zkumavek.U 1 pmol, není možné analýzy se standardními zkumavkami na mikrotestování provádět.Šipky identifikují signály u každého pokusu.(Zdroj: Dr. S. Seeber a Dr. Humeny, Institut biochemie, Univerzita Erlangen,Norimberk, Německo, viz pro více informací poznámka k aplikaci 180).

Protein LoBind Tubes

Vlastnosti

  • Materiál LoBind Eppendorf zajišťuje optimalizovaný výtěžek vzorku a lepší výsledky zkoušek
  • Bez povrchové vrstvy (např. silikonu) k minimalizaci nebezpečí interference vzorků
  • Stupeň čistoty PCR clean certifikovaná pro konkrétní šarži: bez jakýchkoliv lidských DNA, DNase, RNase a inhibitorů PCR
  • K dostání jako zkumavky, mikrodestičky a destičky s hlubokými jamkami pro snadné zvětšování
  • Přesné těsnění víčka pro minimalizaci odpařování

Aplikace

  • Příprava nebo skladování proteinů, peptidů nebo vzorků protilátek
  • Enzymatické rozbory – hydrofilní povrch snižuje denaturaci při styku s vnitřní stěnou zkumavky
  • Zabránění ztrátám vzorků při skladování roztoků zásobních virů
  • Skladování buněčných suspenzí
Protein LoBind Tubes
Videa: Protein LoBind Tubes – Video – Eppendorf LoBind® - How it works

Můžete také zvážit