Eppendorf PiezoXpert®

Image – PiezoXpert with actuator, without cable_grey
Image – FemtoJet 4
Image – PiezoXpert
Image – PiezoXpert
Image – PiezoXpert
Image – PiezoXpert-actuator_4_grey
Image – PiezoXpert close up_3
Image – PiezoXpert back
Image – PiezoXpert with actuator, without cable_grey
Image – FemtoJet 4
Image – PiezoXpert
Image – PiezoXpert
Image – PiezoXpert
Image – PiezoXpert-actuator_4_grey
Image – PiezoXpert close up_3
Image – PiezoXpert back

Aby bylo mikrovstřikování úspěšné, mnoho buněk vyžaduje doplňkovou pomoc. Metody vstřikování využívající piezoelektrického jevu–mohou výrazným způsobem zvýšit produktivitu a zvýšit výtěžky pro celou řadu mikromanipulačních aplikací. Jednotka PiezoXpert® firmy Eppendorf zaručuje jemnou a efektivní penetraci buněčných membrán, čímž zlepšuje výsledky Vaši experimentů v oblasti buněčných manipulací. Bližší informace

Order Info

Informace o produktu

Jednotka Eppendorf PiezoXpert umožňuje provádět mikromanipulace umožňující jednoduchou penetraci buněk za účelem mikrovstřikování nebo mikromanipulací. Perforaci buněčné membrány usnadňují piezoelektrické impulzy, které se přímo přenášejí do kapiláry, aniž by docházelo k jakýmkoli ztrátám jejich intenzity. Mikromanipulace s využitím piezoelektřiny zlepšují výsledky u celé řady aplikací, včetně přenosu embryonálních nebo indukovaných pluripotentních kmenových buněk do blastocyst a morul, vstřikování do oocytů a zygot savců a enukleace/přenosu buněčných jader. Přístroj Eppendorf PiezoXpert tvoří spolu s mikromanipulátory firmy Eppendorf dokonalý systém, ale stejně snadno jej lze integrovat i s mikromanipulačními systémy nepocházejícími od firmy Eppendorf. Systém Eppendorf PiezoXpert je určen jen pro použití ve výzkumu.

Overview: Piezo-ICSI vs. Conventional ICSI


- significantly reduced deformation of the oocyte during ICSI-related penetration
- involves a specialized Piezo-actuator to generate high-frequency, low-amplitude mechanical pulses
- use of a blunt ICSI-microcapillary to ensure optimal mechanical force transfer
- several studies have shown significantly higher oocyte survival rates

Vlastnosti

 • Rychlé a jednoduché zpracování vzorků díky intuitivnímu ovládání
 • Reprodukovatelné nastavení parametrů
 • Programová tlačítka pro ukládání Vašich experimentálních paamerů
 • Spouštěcí impulzy s ergonomickým pedálovým ovládáním nebo otočné knoflíky přímo na přístroji
 • Optická zpětná vazba pro impulzy ovládané spouštěcím signálem
 • Doplňková funkce „Clean“ (Vyčistit) pro jednoduché odstraňování kontaminace z vnějšího povrchu kapiláry

Aplikace

 • Piezo-ICSI (intracytoplazmické vstřikování spermií) u myší, koní, prasat atd.
 • Přenos embryonálních nebo indukovaných pluripotentních kmenových buněk do blastocyst nebo morul
 • Enukleace/přenos buněčných jader
 • Blastomerová biopsie z myších embryí
 • Biopsie koňských embryí za účelem předimplantační genetické diagnostiky
 • Vstřikování RNA/DNA do oplodněných oocytů savců