Combitips advanced®

Image – Combitips advanced assortment 4
Image – Combitips advanced funnel geometry, 1 mL
Image – Combitips advanced assortment 8
Image – Intelligent packaging
Image – Always easy to reach
Image – Multipette plus with Combitip advanced 50 mL
Image – Multipette stream with Combitip advanced 25 mL
Image – Combitips advanced 02
Image – Combitips advanced assortment 4
Image – Combitips advanced funnel geometry, 1 mL
Image – Combitips advanced assortment 8
Image – Intelligent packaging
Image – Always easy to reach
Image – Multipette plus with Combitip advanced 50 mL
Image – Multipette stream with Combitip advanced 25 mL
Image – Combitips advanced 02
Combitips advanced®
Combitips advanced®
Combitips advanced®

Špičky Eppendorf Combitip byly zcela přepracovány a optimalizovány, aby ještě lépe než dříve splňovaly zvýšené požadavky kladené na moderní laboratorní techniku. Výsledkem je Combitips advanced®. Protože nabízejí širokou řadu výhod v porovnání s Combitips plus, mluvíme o vylepšení 360° Evolution!
Combitips advanced nahradily Combitips plus. Bližší informace

Order Info
Zobrazit více (27)

Informace o produktu

Ideální komponenty systému pro všechny Multipette pipety od firmy Eppendorf
V roce 1978 zavedla firma Eppendorf do průmyslových a laboratorních procesů převratnou novinku: systém Combitip/Multipette a po celých dalších 40 let si pak díky svým inovačním výrobkům uchovala vedoucí postavení na trhu.Špičky Combitips advanced byly zcela přepracovány a optimalizovány, aby ještě lépe splňovaly požadavky kladené na moderní laboratorní techniku.Špičky Combitips advanced fungují na principu aktivního vytěsňování, tj. vždy dávkují přesný objem bez ohledu na hustotu a průtokové vlastnosti kapaliny (např. zvýšenou tenzi par nebo zvýšenou viskozitu).Práce s radioaktivními nebo jedovatými materiály se rovněž stala bezpečnější díky hermeticky utěsněnému pístu nedovolujícímu aerosolovou kontaminaci.

Nezaměnitelný Eppendorf: Také špičky Combitips advanced Eppendorf mají charakteristický design Eppendorf 3D na horním okraji špičky Combitip, který vám umožňuje snadno a sebevědomě rozpoznat originální Eppendorf!

Combitips advanced®

Nastavitelné objemy dávkování pomocí Eppendorf Repeater®/Multipette® M4, a Repeater/Multipette plus a odpovídající velikosti špiček Combitips advanced: V závislosti na špičkách Combitips advanced, lze dávkovat objemy v rozmezí od 1 µl do 10 ml. Pro každou špičku Combitip 20 lze nastavit různé objemy dávkování. V závislosti na objemu dávkování lze provést 5 do 100 kroků dávkování se špičkou Combitip, která byla naplněna na svou plnou kapacitu.

Combitips advanced®

Chyby měření Multipette/Repeater M4 a plus; a Multipette/Repeater (X)stream: Zkušební podmínky a vyhodnocení testů jsou v souladu s ISO 8655, část 6. Testy byly prováděny za použití standardizovaného jemného vyvažování s lapačem vlhkosti. Objemy testů pro systematické a náhodné chyby splňují požadavky normy ISO 8655, part 5.

Combitips advanced®

Kompatibilita Combitips advanced se standardními laboratorními zkumavkami: Prodloužené špičky Combitip (2,5 ml, 5 ml, a 10 ml) umožňují úplné vyprázdnění všech běžných zkumavek a zabraňují ztrátám vzorků.

Combitips advanced®

Vlastnosti

 • Combitips advanced jsou ideálními částmi systému pro všechny Multipette pipety Eppendorf
 • Devět objemových velikostí (0,1 ml – 50 ml) umožňuje maximální rozsah dávkovaných objemů s přírůstky pouhých 100 nanolitrů, podle použité špičky Combitips
 • Prodloužené špičky Combitips s objemem 2,5 ml, 5,0 ml a 10 ml dosáhnou až na dno většiny běžných laboratorních nádobek
 • Individuální barevné kódování usnadňuje rychlou identifikaci požadovaných Combitips
 • Ojedinělý nálevkovitý tvar umožňuje pohodlnou manipulaci bez nebezpečí poškození rukavic
 • Combitips advanced se dodávají v různých stupních čistoty a podporují řadu aplikací
 • Správný stupeň čistoty pro každou aplikaci:Eppendorf Quality™, Sterile, PCR Clean, Forensic DNA Grade nebo Biopur®

Aplikace

 • Princip aktivního vytěsňování (srovnatelný s principem injekční stříkačky)
 • Vysoce přesné dávkování bez ohledu na fyzikální vlastnosti kapaliny (např. viskozita, těkavost, hustota, teplota...)
 • Hermeticky utěsněným pístem zabraňuje aerosolové kontaminaci a umožňuje bezpečné dávkování
 • Ochrana proti radioaktivním a jedovatým látkám
 • Rychlé zpracování velkých sérií s přesným, opakovatelným dávkováním identických objemů (v kombinaci Multipette s ručními dávkovači )
Combitips advanced®
Videa: Combitips advanced® – Video – Combitips advanced
Combitips advanced®
Videa: Combitips advanced® – Video – The 360° Evolution
Combitips advanced®
Videa: Combitips advanced® – Video – Multipette (Repeater) M4 animated

Můžete také zvážit