ep Dualfilter T.I.P.S.®

Image – Focus consumables epDualfilter TIPS
Image – Aerosol/particle penetration of various filter tips
Image – Dualfilter tip attached to multichannel pipette
ep Dualfilter T.I.P.S. with a 2-phase filter for contamination protection
Comparison of tips with and without filter. Only ep Dualfilter T.I.P.S. provide reliable protection against the finest impurities.
ep Dualfilter T.I.P.S. with a 2-phase filter for protection against aerosols
Image – A pile of Dualfilter
Image – Tube 5.0 mL Combitps, epT.I.P.S.
Image – ep Dualfilter T.I.P.S. tube rack
Image – TIPS racks 20µl l_1000µl_1250µl l
Image – Dualfilter T.I.P.S grouped
Image – epTIPS Dualfilter all volumes
Image – Focus consumables epDualfilter TIPS
Image – Aerosol/particle penetration of various filter tips
Image – Dualfilter tip attached to multichannel pipette
ep Dualfilter T.I.P.S. with a 2-phase filter for contamination protection
Comparison of tips with and without filter. Only ep Dualfilter T.I.P.S. provide reliable protection against the finest impurities.
ep Dualfilter T.I.P.S. with a 2-phase filter for protection against aerosols
Image – A pile of Dualfilter
Image – Tube 5.0 mL Combitps, epT.I.P.S.
Image – ep Dualfilter T.I.P.S. tube rack
Image – TIPS racks 20µl l_1000µl_1250µl l
Image – Dualfilter T.I.P.S grouped
Image – epTIPS Dualfilter all volumes
ep Dualfilter T.I.P.S.®
ep Dualfilter T.I.P.S.®

Filtrační špičky ep Dualfilter T.I.P.S. Filtrační špičky - nejvyšší ochrana pipety a vzorku proti neúmyslné a nežádoucí kontaminaci aerosoly, kapkami a rozstřikováním Bližší informace

Order Info
Zobrazit více (13)

Informace o produktu

ep Dualfilter T.I.P.S. filtrační špičky jsou filtrační špičky s dvoufázovým filtrem na ochranu proti kontaminaci.Dvouvrstvý filtr z pružného, nesmáčivého materiálu dokonale vyplní konus špičky a zadrží prakticky 100 % všech aerosolů1) a biomolekul.Tohoto filtračního efektu se dosahuje pomocí různých, dobře definovaných velikostí pórů.Vrstva směřující ke vzorku zajišťuje ochranu před kapkami, rozstřikem a aerosoly.Vrstva na straně k pipetě funguje jako druhá zábrana kontaminace a spolehlivě váže biomolekuly.Definovaná průchodnost vzduchu filtrem zajišťuje plnou výtěžnost vzorku a vysokou standardní rychlost pipetování.

Vědecky odzkoušeno - žádný filtr nechání lépe než ep Dualfilter T.I.P.S.!
Filtrační špičky různých výrobců byly testovány v rámci slepé studie na Fraunhoferově ústavu toxikologie a experimentální medicíny (ITEM) v Hannoveru, SRN. Testování zaměřené na ochranu kužele pipety před znečištěním aerosoly. Zkoumán byl filtrační účinek na aerosoly solí a biomolekul (fragmentů DNA). Kvantitativní stanovení fragmentů DNA bylo provedeno pomocí real-time PCR.

Výsledky prokázaly, že špičky ep Dualfilter T.I.P.S. jsou co do ochrany proti aerosolům výrazně lepší než komerčně dostupné filtrační špičky jiných výrobců. Co do propustnosti částic (0,13 % +/- 0,11 %) jsou špičky ep Dualfilter T,I,P,S, 55krát až 677krát účinnější než filtrační špičky jiných výrobců, Špičky ep Dualfilter T,I,P,S, prokázaly 21krát až 600krát vyšší účinnost při prvním testu ochrany proti fragmentům DNA (0,02 % +/- 0,01 %), Nejhorší naměřené výsledky propustnosti částic byly 88,00 % +/- 7,00 % a propustnosti DNA 12,00 % +/- 5,20 %. Všechny filtry Eppendorf ep Dualfilter T.I.P.S., ep Dualfilter T.I.P.S. LoRetention a ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax jsou vyrobeny ze stejného polyetylénu (PE) a mají strukturu se srovnatelnou velikostí pórů.

Pro účinné testování špiček filtrů neexistuje žádná standardizovaná testovací metoda. Následná studie s ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax je vyroben podle normy
EN 1822. Tato norma se zabývá testováním filtračního výkonu filtrů, například pro přístroje u technologií v čistých prostorách nebo ve farmaceutickém průmyslu. Výsledek testování účinnosti filtru, který byl prováděn certifikovaným ústavem, ukázal minimální účinnost zachytávání částic u ep Dualfilter T.I.P:S. SealMax
na 99,5 % při velikosti částic aerosolů NaCI 0,05 - 0,5 µm.

Všechny ep Dualfilter T.I.P.S. se sterilizují elektronovým paprskem, jsou bez obsahu pyrogenu a s čistotou PCR clean (bez lidské DNA, DNase, RNase a PCR-blokovacích látek).

Filtrační špičky různých výrobců byly testovány v rámci pokusu na slepo v institutu toxikologie a experimentální medicíny (Fraunhofer Institute for Toxicology and Experimental Medicine) (ITEM) v Hanoveru v Německu.Byl zkoumám filtrační účinek s ohledem na solné aerosoly a biomolekuly  (části DNA).Byla provedena kvalitativní determinace částí DNA v reálném čase– PCR. S ohledem na propustnost částic jsou ep Dualfilter T.I.P.S. 55 až 677 krát účinnější.Když byla ochrana proti částím DNA zkoumána prvně, byly účinnější 21 až 600 krát. Oba filtry, ep Dualfilter T.I.P.S. a ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax, jsou vyrobeny ze stejného polyetylenu (PE) a mají porovnatelnou strukturu velikosti otvorů.Další studie byly provedeny s ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax a vycházely z normy EN 1822. Tato norma se zabývá testováním filtračních schopností filtrů, při používání např. v aplikacích u technologií čistých prostor nebo ve farmaceutickém průmyslu.Výsledky testování filtračních schopností certifikovaným ústavem prokázaly minimální účinnost jímání částic u ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax u 99.5 % částic aerosolu NaCI velikosti 0.05 - 0.5 µm.

ep Dualfilter T.I.P.S.®

Vlastnosti

 • Dvojí ochrana proti aerosolům1) a biomolekulám
 • Dvojnásobná ochrana pro pipetu a vzorek
 • Bez aditiv inhibitoru PCR
 • Dodávají se v Eppendorf PCR clean/Sterile (sterilní a nepyrogenní) a Eppendorf Forensic DNA Grade
 • Testováno v závodě Fraunhofer Institute for Toxicology and Experimental Medicine (ITEM) v Hannoveru, Německo
 • Průběžný dohled nezávislou laboratoří nad jednotlivými výrobními dávkami
 • Certifikáty podle výrobních dávek viz:www.eppendorf.com/certificates
 • Certifikáty účinnosti filtrů dle EN 1822 jsou k dispozici online zde:www.eppendorf.com/certificates

Aplikace

 • Aplikace v oblasti DNA (např. PCR)
 • Aplikace v oblasti RNA (např. analýza exprese genu)
 • Aplikace v oblasti proteinů (např. výzkum protilátek)
 • Aplikace v oblasti buněčných kultur (např. médií)
 • Aplikace v oblasti radioaktivních látek
 • Všechny aplikace s kapalinami, které váží aerosoly1)
 • Pro aplikace ve formátu mikrodestiček se 384 jamkami doporučujeme použití 16 nebo 24kanálových pipet spolu ep Dualfilter T.I.P.S.® 384
ep Dualfilter T.I.P.S.®
Videa: ep Dualfilter T.I.P.S.® – Video – ep Dualfilter T.I.P.S.
ep Dualfilter T.I.P.S.®
Videa: ep Dualfilter T.I.P.S.® – Video – Eppendorf Consumables - behind the scenes!

Můžete také zvážit