epT.I.P.S.® LoRetention

Image – Low retention effect
Image – Fig. 1. Comparison of residual liquid from epT.I.P.S. LoRetention and low retention tips of other manufacturers
Image – Fig. 2. Comparison of resistance of the low retention property when subjected to solvents or autoclaving
Image – ep Dualfilter T.I.P.S. LoRetention rack
Image – Tube 5.0 mL Combitps, epT.I.P.S.
Image – epTIPS LoRetention reloads, rack
Image – Low retention effect
Image – Fig. 1. Comparison of residual liquid from epT.I.P.S. LoRetention and low retention tips of other manufacturers
Image – Fig. 2. Comparison of resistance of the low retention property when subjected to solvents or autoclaving
Image – ep Dualfilter T.I.P.S. LoRetention rack
Image – Tube 5.0 mL Combitps, epT.I.P.S.
Image – epTIPS LoRetention reloads, rack
epT.I.P.S.® LoRetention
epT.I.P.S.® LoRetention

„Pearl Effect“ - Maximální výtěžek a reprodukovatelnost s epT.I.P.S. LoRetention a ep Dualfilter T.I.P.S. LoRetention - žádná ztráta vzorku, snížené náklady, zlepšené výsledky Bližší informace

Order Info
Zobrazit více (15)

Informace o produktu

epT.I.P.S. LoRetention pipetovací špičky a ep Dualfilter T.I.P.S. LoRetention filtrační špičky jsou zvláště vhodné pro aplikace se vzorky, které obsahují čisticí přípravky.Čisticí přípravky nebo kapaliny obsahující čisticí přípravky snižují povrchové pnutí kapaliny.To vede k jevu nazývanému „smáčení“:Zbytková kapalina ulpívá na stěně špičky a nelze ji znovu získat.Neviditelná vrstva zanechávaná ve standardních špičkách vykazuje značně vysoké množství hodnotného materiálu vzorků, který se vyhodí spolu se špičkou.
Zejména pokud se týká citlivých aplikací PCR a real-time PCR nebo přípravy knihovny NGS, mohou povrchy minimálně zadržující vodu zvýšit opakovatelnost a podstatně omezit ztráty nákladných činidel.
Vlastnost nízké retence pipetovacích špiček epT.I.P.S. LoRetention a ep Dualfilter T.I.P.S.Filtrační špičky LoRetention jsou tvořeny ultra hydrofobním, extrémně homogenním povrchem.Toho se dosahuje speciální inovační úpravou molekulární struktury materiálu – technologií „Perlový efekt“.Všechny špičky jsou bez povrchového povlaku a aditiv a jejich materiál "nepouští" do vzorku.Kapaliny obsahující detergent jednoduše sklouzávají po povrchu, takže prakticky žádný zbytek nezůstává ve špičce.Tyto vynikající vlastnosti materiálu špiček zajišťuje maximální výtěžnost vzorků pro úsporu nákladů a zlepšenou opakovatelnost výsledků.

Maximální reprodukovatelnost se špičkami epT.I.P.S. LoRetention a ep Dualfilter T.I.P.S LoRetention


Především s citlivým PCR a real-time PCR mohou povrchy s nízkou retencí zvýšit svoji reprodukovatelnost a značně snížit ztráty drahých činidel – v závislosti na roztoku reagentu, to může být až 5 %!

Všestranné použití


epT.I.P.S. Pipetovací špičky LoRetention jsou ideálně vhodné pro všechny aplikace vzorků obsahujících detergenty:

› PCR a real-time PCR příprava roztoků enzymů a hlavních směsí
› Izolace, vyčištění a denaturace proteinů
› Omezení digesce a ligace
› Pipetování DNA vodičů během gelové elektroforézy

Kvalita a čistota jsou u Eppendorfu standardem.

Je samozřejmé, že nové epT.I.P.S. LoRetention a ep Dualfilter T.I.P.S. pipetovací špičky LoRetention mají všechny vynikající vlastnosti osvědčeného výrobku Eppendorf  epT.I.P.S. Jsou vyrobeny v rámci vysoce přesných výrobních procesů, jsou autoklávovatelné a jsou maximálně odolné vůči chemikáliím. Tuto kvalitu Eppendorf můžete také získat ve stupni čistoty PCR  clean (nepřítomnost lidské DNA, DNáza, RNáza a inhibitorů PCR ). Pro maximální ochranu před znečištěním, epT.I.P.S. Filtrační špičky LoRetention ze objednat rovněž jako ep Dualfilter  T.I.P.S.

epT.I.P.S.® LoRetention

Maximální reprodukovatelnost se špičkami epT.I.P.S. LoRetention a ep Dualfilter T.I.P.S. LoRetention – snížení nákladů, zvýšení reprodukovatelnosti.

Především s citlivým PCR a real–time PCR mohou povrchy s nízkou retencí zvýšit svoji reprodukovatelnost a značně snížit ztráty drahých činidel - v závislosti na roztoku reagentu, to může být až 5 %!
epT.I.P.S. Pipetovací špičky LoRetention jsou ideálně vhodné pro všechny aplikace vzorků obsahujících detergenty:

› PCR a real-time PCR příprava roztoků enzymů a hlavních směsí
› Izolace, vyčištění a denaturace proteinů
› Omezení digesce a ligace
› Pipetování DNA vodičů během gelové elektroforézy

V našich poznámkách k aplikaci 218 a 192 naleznete detailní výsledky porovnání zbytkových vlhkostí u epT.I.P.S. LoRetention se standardními pipetovacími špičkami epT.I.P.S. a špičkami low retention ostatních výrobců a porovnání odolnosti vlastností low retention vůči rozpouštědlům nebo autoklávování. Oba výsledky ukazují jako nejlepší výsledky u epT.I.P.S. LoRetention s nejnižší zbytkovou vlhkostí a nejmenšími standardními odchylkami.

epT.I.P.S.® LoRetention

Vlastnosti

 • Maximální opakovatelnost díky ultra homogennímu povrchu
 • Minimální ztráty vzorků díky ultrahydrofobnímu povrchu
 • Výrazně nižší tvorba pěny při pipetování
 • Mimořádná odolnost proti chemikáliím
 • Dostupné v PCR clean a Eppendorf Quality
 • Dodávají se dále jako ep Dualfilter T.I.P.S. v PCR clean/Sterile (sterilní a nepyrogenní)
 • Bez povlaku
 • Certifikáty podle výrobních dávek viz:www.eppendorf.com/certificates

Aplikace

 • Pěstování buněčných kultur (média)
 • Genomika: PCR, RT PCR, qPCR a všechny ostatní druhy PCR
 • Enzymatické reakce (restriktivní dekompozice, ligace)
 • Izolace a purifikace nukleových kyselin
 • Gelová elektroforéza (např. prefabrikovaných žebříčků DNA) pro typické detergenty: SDS, Triton®, X-100, Brij® 35, Tween® 20, CHAPS
 • Proteomika (všechny druhy výzkumu proteinů)
 • Izolace a purifikace proteinu
 • Příprava knihovny NGS
epT.I.P.S.® LoRetention
Videa: epT.I.P.S.® LoRetention – Video – Eppendorf Consumables - behind the scenes!
epT.I.P.S.® LoRetention
Videa: epT.I.P.S.® LoRetention – Video – How it works

Můžete také zvážit