Obchodní podmínky

Prodejcem je společnost Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o., se sídlem Voděradská 2552/16, 251 01 Říčany u Prahy, IČO: 27939031

Pokud zákazník zakoupí zboží prostřednictvím eShopu a bude požadovat jeho dodání na území Slovenské republiky, budeme vybavovat objednávku z organizační složky Eppendorf Czech & Slovakia s. r. o. – org. zložka, Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko. V takovém případě se právní vztahy řídí příslušným ustanovením zákona č. 40/1964 Sb., Občianského zákonníku, který je platný na území Slovenské republiky.

Pouze pro firemní zákazníky a podnikatele. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.

Potvrzení objednávek
Vaši objednávku potvrdíme na e-mail do 2 – 3 pracovních dnů včetně předpokládaného data dodání zboží.

Termíny doručení zboží:
Příjem objednávky do: denně
Doručení zboží (platí pro skladové položky): do 2 – 3 pracovních dnů nebo podle informace uvedené v potvrzení objednávky
Dodací lhůta (platí pro neskladové položky): zpravidla do 4 – 8 týdnů nebo podle informace uvedené v potvrzení objednávky

Urgentní objednávky
Příjem objednávky do: v pracovní dny do 9.00 hod. (preferujeme upozornění e-mailem na eppendorf@eppendorf.cz)
Doručení zboží: následující pracovní den

Kupní cena
Všechny ceny jsou smluvní. V on-line eShopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny uvedené na webových stránkách u jednotlivých produktů jsou v českých korunách, bez výše DPH. 
Celková cena je konečná, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků (např. dopravné), které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.

Podmínky pro vyřízení objednávky
Vaši objednávku nebudeme moci vyřídit, pokud její hodnota nebo případně její hodnota o součet Vašich dosud nezaplacených faktur, překročily kreditní limit nastavený pro Váš subjekt (pro Vaši organizaci). V takovém případě budete upozorněni a bude Vám zaslána zálohová faktura a zboží doručeno až po jejím zaplacení.

Podmínky pro dodávky bez dopravného
Zásilky nad 5500,- Kč vč. DPH -> dopravné zdarma
Zásilky do 5500,- Kč vč. DPH -> dopravné 290,- Kč bez DPH

Dopravné nebude účtováno u zbytkových dodávek, zapříčiněných absencí zboží na skladě.

Místo dodání
Zboží Vám bude doručeno na dodací adresu, kterou jste sami uvedli ve formuláři. 
Vyhrazujeme si právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná dodací adresa neúplná či na první dojem zjevně pochybná. O tomto odmítnutí Vám zašleme informaci na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Převzetí zboží
Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží včetně všech poplatků uvedených v závazné objednávce (dopravné).
Pokud nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží podle stanovených obchodních podmínek, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.

Záruka zboží
Na veškeré zboží je záruka 24 měsíců. Zajišťujeme záruční i pozáruční servis

Reklamace provedené dodávky 
Případné reklamace na poškozené, chybně dodané, případně jinak nevyhovující zboží lze uplatnit do tří pracovních dnů po obdržení zboží na výše uvedených kontaktech, na pozdější reklamace již nebudeme moci brát zřetel. Pro reklamaci můžete použít e-mailovou adresu eppendorf@eppendorf.cz.

Vrácení zboží bez udání důvodu
Nákup zboží přes internet se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Podle § 53 odst. 7 má kupující právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Zboží, které chce kupující tímto způsobem vrátit, nesmí být poškozené a musí být vráceno se vším původním příslušenstvím. Prodejce má povinnost vrátit kupujícímu zaplacené finanční částky do 30 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy. V případě poškození nebo opotřebení výrobku si prodávající účtuje 10% poplatek z kupní ceny jako náhradu škody.

Vrácení zboží před splatností faktury
V případě, že kupující odstoupí od smlouvy v době, kdy mu bude zboží dodáno a nebude z jeho strany ještě uhrazena kupní cena dle splatných podmínek uvedených na faktuře, účtuje si prodávající storno poplatek z kupní ceny ve výši 10%.

Dokumentace k dodávkám 
Zboží je dodáváno spolu s dodacím listem a fakturou, jejíž standardní splatnost je 14 dnů (nebo dle dohody). Jinou formu (např. dobírka) je třeba předem dohodnout.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat e-mailem na eppendorf@eppendorf.cz nebo telefonicky na +420 323 605 454.

Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 2. 2014

Ochrana osobních dat

Společnost Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. se zavazuje nakládat s osobními údaji kupujícího v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Osobní data (jméno, adresa, telefon, e-mail, IČO, DIČ atd.), která jsou součástí registrace a objednávky, jsou společností Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Společnost Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. údaje o zákaznících zásadně nesděluje třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (pošta, speditér apod.), a to pouze v nutném rozsahu.

Nakupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníku, pokud v obchodě neučinil žádnou objednávku, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele. V této žádosti musí být uvedeno přihlašovací jméno a heslo nakupujícího.

Reklamační řád

Reklamace se rozumí

> zboží dodané společností Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. (dodání odlišného zboží či odlišného množství zboží, než které si zákazník objednal, dodání vadného zboží, dodání zboží v pozdním termínu)

> kvalita poskytnutých servisních služeb a splnění termínu provedení opravy

> kvalita služeb kalibrační laboratoře a splnění termínu provedení kalibrace

Vznikne-li důvod k reklamaci na produkty služby nebo služby dodané společností Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o., je nezbytné, aby kupující uplatnil reklamaci vždy písemně, formou reklamačního protokolu, na některou z následujících adres:

> Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o., Voděradská 2552/16, 251 01 Říčany u Prahy

> elektronicky e-mailem na adresu eppendorf@eppendorf.cz

> osobně/telefonicky obchodnímu reprezentantovi, pracovníkovi logistiky nebo servisnímu technikovi

Termíny uplatnění reklamace

> zboží dodané společností Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. - dle záručních podmínek výrobce, maximálně 2 roky od prodeje, spotřební materiál do 3 pracovních dnů po obdržení (chybně dodané nebo jinak nevyhovující zboží)

> kvalita poskytnutých servisních služeb - do 30 kalendářních dnů od převzetí opravy uživatelem, 6 měsíců na náhradní díly

> kvalita služeb kalibrační laboratoře - 3 měsíce od provedení kalibrace

Při uplatnění reklamace zboží musí zákazník předložit doklad o koupi (tj. FA nebo DL), u poskytnuté služby potvrzený zakázkový list.

Lhůta pro vyřízení reklamace se stanovuje na 30 kalendářních dní. Lhůta počíná běžet dnem obdržení reklamace. V případě, že nelze vyřídit reklamaci z vážného důvodu v uvedené lhůtě, bude zákazník o této skutečnosti písemně informován ředitelem společnosti nebo pověřeným pracovníkem.

Stížnosti

Možné stížnosti, námitky a doporučení vztahující se k činnosti společnosti Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o., mohou podávat zákazníci jako reklamace. Oprávnění k přijetí stížnosti zákazníků mají všichni pracovníci společnosti, kteří jsou povinni je následně předat osobám odpovědným za jejich řešení. Stížnosti vyřizuje příslušný vedoucí pracovník, případně ředitel. Lhůta pro vyřízení stížnosti se stanovuje na 30 kalendářních dní. Lhůta počíná běžet dnem obdržení stížnosti. V případě, že nelze vyřídit stížnost z vážného důvodu v uvedené lhůtě, bude zákazník o této skutečnosti písemně informován ředitelem společnosti

Neuznání reklamace

Bude-li reklamace výrobcem zamítnuta, tj. nebude uznána, klient se může obrátit přímo na výrobce nebo řešit reklamaci právní cestou.

Reklamační řád byl vypracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, jakož i dalších obecně závazných právních předpisů.