Ochrana osobních údajů

Společnost Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. při své činnosti dodržuje veškeré zásady ochrany osobních údajů tak, jak vyplývají z Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů.

Osobní údaje, které zpracováváme zahrnují zejména jméno, pohlaví, pozici, zaměstnavatele, pracovní adresu, IČO, DIČ (jste-li plátce DPH) a kontaktní údaje (telefonní číslo, emailovou adresu a srovnatelné údaje), která jsou součástí registrace a objednávky, jsou společností Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Společnost Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. údaje o zákaznících zásadně nesděluje třetím stranám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (pošta, speditér apod.), a to pouze v nutném rozsahu.

Nakupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků, pokud v obchodě neučinil žádnou objednávku, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele. V této žádosti musí být uvedeno přihlašovací jméno a heslo nakupujícího.
Zde najdete Zásady o ochraně osobních údajů, ke kterým se přihlašujeme.