Eppendorf Fast PCR Tube Strips

Eppendorf Fast PCR Tube Strips
Eppendorf Fast PCR Tube Strips
Eppendorf Fast PCR Tube Strips
Eppendorf Fast PCR Tube Strips
Eppendorf Fast PCR Tube Strips
Eppendorf Fast PCR Tube Strips
Eppendorf Fast PCR Tube Strips

Eppendorf vynalezl mikrocentrifugační zkumavku v roce 1963. Eppendorf tubes® se staly spolehlivým průvodcem ve vaší každodenní práci.Zkumavky Eppendorf Fast PCR Tube Strips vyrobené z polyethylenu přenášejí teplo rychleji, než zkumavky z tradičních plastů.Fast PCR Tube Strips jsou vhodné zejména pro vědecké pracovníky používající soupravy činidel Rychlé PCR, a vědecké pracovníky, kteří se snaží urychlit protokoly nebo cyklovače s vysokými rychlostmi ohřevu a chlazení – jako je řada Eppendorf Mastercycler X50. Bližší informace

Order Info

Informace o produktu

Stripy zkumavek pro rychlou PCR umožňují vědcům používat rychlé cyklovače (jako je např. Mastercycler X50) a rychlé enzymy pro vyšší výtěžnost PCR.Toho je dosaženo rychlejším přenosem tepla z bloku do reakce, což umožňuje lepší kontrolu nad reakcí. Pásky zkumavek jsou vhodné pro aplikace Fast end-point PCR a real-time PCR.Otevřený formát pásků zkumavek umožňuje snadné přizpůsobení a snadnou optimalizaci.

Eppendorf Fast PCR Tube Strips
Videa: Eppendorf Fast PCR Tube Strips – Video – Eppendorf Consumables - behind the scenes!