Eppendorf Fast PCR Tube Strips

Nový
Eppendorf Fast PCR Tube Strips
Nový
Eppendorf Fast PCR Tube Strips
Nový
Eppendorf Fast PCR Tube Strips
Eppendorf Fast PCR Tube Strips
Eppendorf Fast PCR Tube Strips
Eppendorf Fast PCR Tube Strips
Eppendorf Fast PCR Tube Strips

Eppendorf vynalezl v roce 1963 mikrocentrifugační zkumavku. Eppendorf tubes® se ukázaly být spolehlivými společníky pro vaši každodenní práci.Zkumavky Eppendorf Fast PCR Tube Strips vyrobené z polyethylenu přenášejí teplo rychleji, než zkumavky z tradičních plastů.Fast PCR Tube Strips jsou vhodné zejména pro vědecké pracovníky používající soupravy činidel Rychlé PCR, a vědecké pracovníky, kteří se snaží urychlit protokoly nebo cyklery s vysokými rychlostmi ohřevu a chlazení – jako je řada Eppendorf Mastercycler X50. Bližší informace

Order Info

Informace o produktu

Pásky zkumavek pro rychlou PCR umožňuje vědcům používat rychlé cyklery (jako je např. Mastercycler X50) a rychlé enzymy pro vyšší výtěžnost PCR.Toho je dosaženo rychlejším přenosem tepla z bloku do reakce, což umožňuje lepší kontrolu nad reakcí.Pásky zkumavek jsou vhodné pro aplikace Fast end-point PCR a Real-Time PCR.Otevřený formát pásků zkumavek umožňuje snadné přizpůsobení a snadnou optimalizaci.