PCR films and foils

Image – PCR Film & PCR Foil
Image – Masterclear real-time PCR Film
Image – PCR Film & PCR Foil
Image – Masterclear real-time PCR Film
PCR films and foils

Tenké povlaky a fólie zajišťují pro vaši destičku PCR pevné uzavření, obzvláště když se použijí materiály uzavírané za horka. Opticky průhledné tenké materiály, obzvláště pak Masterclear® v reálném čase PCR s vynikajícími optickými vlastnostmi, jsou ideálním uzavíracím materiálem pro qPCR a další optické analýzy. Bližší informace

Order Info
Zobrazit více (2)

Informace o produktu

PCR tenké povlaky a fólie zajišťují efektivní a neprodyšné uzavření destiček.

Adhezní tenká vrstva nebo fólie, uzavírací podložka, víčko destičky nebo tenká vrstva nebo fólie na tepelné uzavření

Určete si optimální možnost uzavření pro vaši aplikaci; pro více informací viz záznam z aplikace 239 v části ke stažení dole:Destičky s hlubokými jamkami a mikrodestičky Eppendorf Deepwell Plates and Microplates – zjištění způsobů uzavírání.

Chemická odolnost

Důležitým kritériem je kompatibilita uzavíracích materiálů s použitými chemikáliemi. Velké množství uzavíracích systémů Eppendorf bylo testováno z hlediska své odolnosti vůči různým běžným laboratorním materiálům.Pro více informací viz uživatelská příručka 43 v části ke stažení dole:Zjišťování chemické odolnosti uzavíracích systémů pro PCR Plates, Deepwell Plates a Microplates.

PCR films and foils
Videa: PCR films and foils – Video – Eppendorf Consumables - behind the scenes!

Můžete také zvážit