Eppendorf ThermoTop®

Image – ThermoTop total
Image – Eppendorf ThermoStat C with ThermoTop
Image – TheroStat  total ThermoTop
Image – Eppendorf ThermoMixer C with ThemoTop
Image – ThermoTop group of SmartBlocks
Image – ThermoMixer C total_ThermoTop
Image – ThermoMixer C SmartBlock_ThermoTop
Image – ThermoTop total
Image – Eppendorf ThermoStat C with ThermoTop
Image – TheroStat  total ThermoTop
Image – Eppendorf ThermoMixer C with ThemoTop
Image – ThermoTop group of SmartBlocks
Image – ThermoMixer C total_ThermoTop
Image – ThermoMixer C SmartBlock_ThermoTop
Eppendorf ThermoTop®
Eppendorf ThermoTop®
Eppendorf ThermoTop®

Máte nepravidelné enzymatické výsledky po teplotní inkubaci?
Eppendorf ThermoTop s vyhřívaným víčkem s technologií condens.protect zabraňuje kondenzaci na víku a stěně zkumavky.Je kompatibilní s ThermoMixer C/ ThermoStat C s destičkami SmartBlock a laboratorními nádobkami až do 2 m a ThermoMixer F 0.5/F1.5/F2.0/FP. Bližší informace

Order Info

Informace o produktu

Již jste unaveni z kondenzace ve Vašich zkumavkách?
Zkombinovali jsme ThermoMixer® s přístupem PCR cykleru ohledně vyhřívaného víčka a vytvořili jsme tak Eppendorf ThermoTop.Vynikající technologie condens.protect® spolehlivě zamezuje kondenzaci ve víčku zkumavek – koncentrace vzorků jsou konzistentní po celou dobu inkubace.Navíc se dále zlepšuje rovnoměrnost teploty.Získejte optimální podmínky reakce vzorků pro dosažení optimálních výsledků.
Perfektní prevence kondenzace při nakládání s malými objemy:Eppendorf ThermoTop s condens.protect technology s vyhříváním víček zabraňuje kondenzaci na víčkách zkumavek a stěnách zkumavek.Je kompatibilní s ThermoMixer C/ ThermoStat C s SmartBlock destičkami a laboratorními nádobkami až do 2 ml a ThermoMixer F 0.5/F1.5/F2.0/FP.

Co se děje ve zkumavce?


Bez použití vyhřívaného víčka se molekuly rozpouštědla odpařují do plynné fáze během procesu zahřívání kapalného vzorku a následně kondenzují na chladnějším povrchu víčka a na stěně nádoby.Proto se objem vzorku zmenšuje, zatímco jeho koncentrace roste (obr. A).
Citlivé reakce mohou být ovlivněny touto změnou reakčních podmínek.V případě velmi malých objemů vzorku může kondenzační proces ponechat v reakční zkumavce tak malý zbytkový objem vzorku, že vzorek již není mísitelný.Za takových podmínek nebude biochemická reakce ani optimální, ani reprodukovatelná.
Při použití Eppendorf ThermoTop se povrchy víček zkumavek a horní stěny zkumavek zahřejí tak, aby se účinně zabránilo vzniku kondenzace.
Koncentrace vzorku tak zůstává stabilní, jsou přísně dodržovány reakční podmínky a je zlepšena reprodukovatelnost experimentů (obr. B).

Eppendorf ThermoTop®

Jak to funguje?


ThermoTop zaujme jednoduchou bezdrátovou manipulací, automatickým rozpoznáváním a obsluhou.Je detekován přístrojem ihned, jakmile je umístěno do příslušné polohy, a to prostřednictvím indukčního přenosu signálu, a termoregulace se spustí automaticky.Teplota ohřevu optimálně odpovídá teplotě prováděných testů a nemá nepříznivý vliv na vzorky:Není možnost tvorby kapiček kondenzátu.

Eppendorf ThermoTop®

Kde jej mohu využívat?


ThermoTop je kompatibilní s ThermoMixer C, ThermoStat C, ThermoMixer F0.5/ F1.5/ F2.0 a ThermoMixer FP.V kombinaci s ThermoMixer C a ThermoStat C, lze ThermoTop používat s termobloky pro destičky a laboratorní nádobky až do objemu 2 ml.Kompatibilní termobloky mají symbol condens.protect .

Eppendorf ThermoTop®

Vlastnosti

  • Účinné a spolehlivé zamezení tvorby kondenzace pro bezpečný ohřev vzorku
  • Dosáhněte neměnných reakčních podmínek pro optimální průběh enzymatických procesů ve Vašich vzorcích
  • Bezdrátové připojení s automatickým rozpoznáváním pro uživatelsky příjemnou manipulaci
  • Vhodné pro použití s Eppendorf ThermoMixer® F0.5/F1.5/F2.0/FP a rovněž s Eppendorf ThermoMixer C a Eppendorf ThermoStat C s Eppendorf SmartBlocks 0,5 ml, 1,5 ml, 2,0 ml, destičkami, PCR 96, a PCR 384 (nikoliv v kombinaci s Eppendorf Transfer Rack nebo SmartExtender)
Eppendorf ThermoTop®
Videa: Eppendorf ThermoTop® – Video – Multiple Talent
Eppendorf ThermoTop®
Videa: Eppendorf ThermoTop® – Video – ThermoTop
Eppendorf ThermoTop®
Videa: Eppendorf ThermoTop® – Video – The Eppendorf - Reliable experiments by condens.protect®

Můžete také zvážit