Eppendorf ThermoTop®

Eppendorf ThermoTop®
Eppendorf ThermoTop®
Eppendorf ThermoTop®
Eppendorf ThermoTop®
Eppendorf ThermoTop®
Eppendorf ThermoTop®
Eppendorf ThermoTop®
Eppendorf ThermoTop®
Eppendorf ThermoTop®
Eppendorf ThermoTop®
Eppendorf ThermoTop®
Eppendorf ThermoTop®
Eppendorf ThermoTop®
Eppendorf ThermoTop®
Eppendorf ThermoTop®
Eppendorf ThermoTop®
Eppendorf ThermoTop®
360° pohled

Perfektní prevence kondenzace při nakládání s malými objemy: Eppendorf ThermoTop s technologií condens.protect vyhřívání víček zabraňuje kondenzaci na víčkách zkumavek a stěně zkumavek. Je kompatibilní s ThermoMixer C/ ThermoStat C s destičkami SmartBlock a laboratorními nádobkami až do 2 ml a ThermoMixer F 0.5/F1,5/F2,0/FP. Bližší informace

Order Info

Informace o produktu

Již jste unaveni z kondenzace ve Vašich zkumavkách? Zkombinovali jsme ThermoMixer® s přístupem PCR cykleru ohledně vyhřívaného víčka a vytvořili jsme tak Eppendorf ThermoTop. Vynikající technologie condens.protect® spolehlivě zamezuje kondenzaci ve víčku zkumavek – koncentrace vzorků jsou konzistentní po celou dobu inkubace. Navíc se dále zlepšuje rovnoměrnost teploty. Získejte optimální podmínky reakce vzorků pro dosažení optimálních výsledků.

Bez použití vyhřívaného víky, dochází u molekul rozpouštědla během ohřevu vzorku kapaliny k odpaření do plynné fáze a k následné kondenzaci na ochlazeném povrchu víka nebo stěny nádržky. A poté dochází ke snížení objemu vzorku, z důvodu zvýšené kondenzace (obr. A).
Citlivá zpětná působení mohou být touto změnou v reakčních podmínkách ovlivněna.V případě velice malých objemů vzorků, může proces kondenzace zanechat uvnitř reakční zkumavky malý zbytkový objem vzorku a vzorek pak již není míchatelný.Za těchto podmínek není biochemická reakce optimální, ani není reprodukovatelná.Při použití Eppendorf ThermoTop, se povrch víčka zkumavky a horních stěn zkumavky zahřívá takovým způsobem, aby nedocházelo k vytváření kondenzace.Tímto způsobem zůstávají koncentrace vzorků stabilní, jsou přesně dodrženy reakční podmínky a dochází také ke zlepšení reprodukovatelnosti daného testu (obr. B).

Eppendorf ThermoTop®

ThermoTop vás ohromí jednoduchou, bezdrátovou manipulací, stejně tak i automatickým rozpoznáváním a obsluhou. Zařízení provede detekci hned po umístění, indukčním přenosem signálu a poté se bezprostředně spustí termoregulace.Teplota je optimálně upravena dle testovací teploty, aby bylo zajištěno, že to nebude mít negativní vliv na vzorek.Kapky kondenzace nemají možnost se vůbec vytvářet.

Eppendorf ThermoTop®

ThermoTop je kompatibilní s produkty ThermoMixer C, ThermoStat C, ThermoMixer F0.5/ F1.5/ F2.0 a ThermoMixer FP. V kombinaci s produkty ThermoMixer C a ThermoStat C, ThermoTop se může používat s termobloky pro destičky a laboratorní nádoby o objemu do 2 mL. Kompatibilní termobloky jsou označeny symbolem condens.protect .

Eppendorf ThermoTop®

Vlastnosti

  • Účinné a spolehlivé zamezení tvorby kondenzace pro bezpečný ohřev vzorku
  • Dosáhněte neměnných reakčních podmínek pro optimální průběh enzymatických procesů ve Vašich vzorcích
  • Bezdrátové připojení s automatickým rozpoznáváním pro uživatelsky příjemnou manipulaci
  • Vhodné pro použití s Eppendorf ThermoMixer® F0.5/F1.5/F2.0/FP, jakož i Eppendorf ThermoMixer C a ThermoStat C s Eppendorf SmartBlocks 0,5 ml, 1,5 ml, 2,0 ml, destičkami, PCR 96 a PCR 384 (nikoliv v kombinaci s Eppendorf Transfer Rack)
Eppendorf ThermoTop®
Videa: Eppendorf ThermoTop® – Video – ThermoTop
Eppendorf ThermoTop®
Videa: Eppendorf ThermoTop® – Video – The Eppendorf - Reliable experiments by condens.protect®
Eppendorf ThermoTop®
Videa: Eppendorf ThermoTop® – Video – Multiple Talent

Můžete také zvážit