DASGIP® PHPO pre sledovanie pH, DO, redox a/alebo hladiny

DASGIP® PHPO pre sledovanie pH, DO, redox a/alebo hladiny
DASGIP® PHPO pre sledovanie pH, DO, redox a/alebo hladiny

pH a rozpustený kyslík prestavujú dva kľúčové parametre monitorované a ovládané v rámci väčšiny bioprocesov pre dosiahnutie optimálnych podmienok rastu. V závislosti na aplikácii sa vyžaduje meranie potenciálu redox a/alebo hladiny. Rad modulov Eppendorf DASGIP PHPO poskytuje flexibilné riešenia pre všetky tieto požiadavky. Bližšie informácie

orderNow

Informácie o produkte

Eppendorf ponúka rôzny moduly pre monitorovanie bioprocesu DASGIP, poskytujúce presné meranie a ovládanie v reálnom čase pH, rozpusteného kyslíka (DO), redox potenciálu (ORP) a/alebo hladiny/peny.Môžu sa pripojiť štandardné priemyselné senzory.Monitorovacie systémy umožňujú paralelné sledovanie štyroch alebo ôsmych pH senzorov s teplotnou kompenzáciou.Okrem toho sa môžu zapojiť do dvoch teplotných senzorov Pt100, a dva analógové vstupy 0/4-20mA / 0-10V realizujú zapojenie vonkajšieho signálu.Integrovaný jednoduchý kalibračný postup s 1 alebo 2 bodmi pre pH, DO a teplotu pre použitie s ovládacím prvkom DASware®.
4-kanálové moduly PHPO (konfigurované pre kontrolu pH a DO) a PHPORD (pH, DO a ORP), každý z nich má 4 voliteľné vstupy pre hladinu s voliteľnou vodivosťou.Tieto vstupy sa môžu využiť pre kontrolu hladiny pri nepretržitej práci, alebo pri dodatočnom automatizovanom odpeňovaní.

Vlastnosti

  • Paralelné sledovanie štyri alebo osem pH senzorov s teplotnou kompenzáciou a presným ovládaním
  • PHPO moduly sú vybavené s ďalším ovládaním DO a voliteľné s ovládaním hladiny/peny
  • PHPORD modul pre štyri nádoby je vybavený s ďalším ovládaním ORP a voliteľné s ovládaním hladiny/peny
  • Jednoduchý kalibračný postup s 1 alebo 2 bodmi pre pH, DO a teplotu

Aplikácie

  • Paralelné sledovanie a ovládanie kritických parametrov procesu v oblastiach bunkovej kultúry a mikrobiológii
  • Bezproblémová integrácia so systémom paralelných bioreaktorov DASGIP
 PH4PO4PH4PO4LPH4PO4RD4LPH4RD4PH8PO8
Rozmery (Š × H × V)300 × 320 × 190 mm / 11,8 × 15,6 × 7,5 in300 × 320 × 190 mm / 11,8 × 15,6 × 7,5 in300 × 320 × 190 mm / 11,8 × 15,6 × 7,5 in300 × 320 × 190 mm / 11,8 × 15,6 × 7,5 in300 × 320 × 190 mm / 11,8 × 15,6 × 7,5 in
Hmotnosť8 kg8 kg9.4 kg8 kg8.2 kg
Typická spotreba energie31 W (230 V) / 20 W (115 V)31 W (230 V) / 20 W (115 V)31 W (230 V) / 20 W (115 V)31 W (230 V) / 20 W (115 V)31 W (230 V) / 20 W (115 V)
Meranie pH     
Kanály44448
Rozsah merania (v závislosti od snímača)0 – 140 – 140 – 140 – 140 – 14
Meranie DO     
Kanály4448
Rozsah merania (v závislosti od snímača)0 – 500 % DO0 – 500 % DO0 – 500 % DO0 – 500 % DO
Kompenzácia/meranie teploty     
Vstupy Pt10022222
Vstupy NTC14448
Meranie Redox/ORP     
Kanály44
Rozsah merania (v závislosti od snímača)-2000 – 2000 mV-2000 – 2000 mV
Meranie úrovne     
Kanály44
1NTC = záporný teplotný koeficient