DASware® analyze

DASware® analyze
DASware® analyze

Integrácia kultivačných jednotiek, laboratórnych analyzátorov a zariadení pre automatický odber vzoriek, zlepšuje porozumenie procesom a poskytuje široký rad automatizačných riešení pre bioprocesy. Eppendorf DASware analyze tým vedie procesných inžinierov k efektívnejšiemu vývoju procesov. Bližšie informácie

orderNow
Zobraziť viac (6)

Informácie o produkte

DASware analyze umožňuje dokonalú integráciu odoberania vzoriek a laboratórnych analytických zariadení do systému bioreaktora. Integrovať možno široké a stále sa rozširujúce spektrum analyzátorov, okrem iného analyzátory výživných látok, počítače buniek, monitory biomasy a hmotnostné spektrometre. Sieťový protokol OPC ako aj Modbus® protokol umožňuje prepojenie medzi systémom bioreaktora a analyzátorom, vrátane možnosti priamej spätnej väzby zo systému bioreaktora podľa online meraných analytických dát. Pomáha to ovládacie spätnoväzobné slučky pre výživné látky, biomasu alebo koncentrácie produktov Podporované sú aj online výpočty ako aj rozhodovanie na základe udalosti alebo dát. Unikátna obojsmerná OPC komunikácia dostupná pre podporné zariadenia umožňuje podľa potreby odoberať vzorky a výber panelu analyzátora podľa stavu procesu.

Vlastnosti

  • Integrácia laboratórnych zariadení tretích strán do ovládacích jednotiek bioreaktora
  • Umožňuje obojsmerné OPC prepojenie, procesom spúšťanú spätnoväzobnú ovládaciu slučku a v prípade potreby odber vzoriek
  • Umožňuje online výpočty a robenie rozhodnutí na základe udalostí alebo údajov
  • Výhodou pre používateľov je integrovanie existujúceho stolného vybavenia, lepšie pochopenie procesu a jeho optimálne ovládanie
  • Integrácia zahŕňa analyzátory výživných látok a čítačov buniek, monitorov biomasy, automatizované platformy a zariadenia pre automatické odoberanie vzoriek, HPLC a spektroskopiu Raman