DASware® control

DASware® control
DASware® control
DASware® control
DASware® control
DASware® control
DASware® control
DASware® control
DASware® control
DASware® control
DASware® control
DASware® control
DASware® control

Prevádzka viacerých paralelne zapojených bioreaktorov výrazne znižuje počet spustení, a tým zrýchľuje vývoj procesov. S DASware control spoločnosť Eppendorf ponúka ovládací softvér pre bioprocesy, ktorý umožňuje používateľovi spustiť 16  a viac samostatne kontrolovaných bioreaktorov v paralelnom zapojení, vrátane paralelných postupov kalibrácie pre rýchle–nastavenie. Bližšie informácie

orderNow
Zobraziť viac (35)

Informácie o produkte

DASware controlide o ovládací softvér pre bioprocesy, ktorý je základom všetkých DASGIP Parallel Bioreactor Systems a DASbox Mini Bioreactor System, a ponúka dizajn paralelných procesov hneď po spustení.V kombinácii s rozsiahlymi vstavanými funkciami automatizácia procesov, inteligentným riadením receptúr a integrovanými funkciami generovania hlásení, poskytuje bezkonkurenčnú úroveň ucelenej dokumentácie procesov.Pokročilý softvérový balík DASware control professional ďalej v reálnom čase prenáša údaje o procesoch do centrálnej databázy.Aktuálne spustené procesy sú prístupné online pre porovnanie s historickými spusteniami vrátane diagramov online.
Bezproblémové zapájanie vedúcich priemyselných OPC-komunikácií dáva možnosť aplikovania množstva riešení, spojených s QbD, DoE, PAT atď.Tieto sa ponúkajú vo výkonnom balíku DASware, ktorý je možné integrovať s DASware control.

Vlastnosti

 • Paralelné ovládanie procesov s individuálnym ovládaním každej nádoby: DASbox: až 24 nádob, systémy DASGIP: až 16
 • Bezproblémová integrácia s BioFlo 120 a BioFlo 320
 • Integrované funkcie dávky pre riadenie procesov a receptúr
 • Ideálne sa hodí pre Design of Experiments (DoE)
 • Paralelné postupy kalibrácie a čistenia
 • Vlastné zobrazenia a používateľom definované funkcie
 • Automatizovaný vývoz dát, ohlasovanie a vytváranie diagramov pre Microsoft® Excel®
 • Profesionálne databázy s riadeným prístupom (Microsoft SQL Server®)
 • Komunikácia OPC pre jednoduchú integráciu zariadenia tretích strán s použitím DASware connect a DASware analyze
 • DASware control professional:Online porovnávanie dávok, integrovaná analýza offline hodnôt, online kalkulácia hodnôt a upozornenia alarmom
 • IQ/OQ balík k dispozícii