DASware® design

DASware® design
DASware® design

Moderný vývoj procesov dodržiava smernice Quality by Design (QbD).Design of Experiments (DoE) je štruktúrovaná metóda, ktorá zmenšuje množstvo spustení procesu potrebných pre nájdenie vhodného dizajnu priestoru pre výrobný proces.Eppendorf DASware design integruje populárne nástroje DoE a automaticky aplikuje DoE na systémy bioreaktorov od spoločnosti Eppendorf a tretích strán. Bližšie informácie

orderNow

Informácie o produkte

Systém mini bioreaktora DASbox a systémy paralelných bioreaktorov DASGIP sú ideálne platformy na vykonávanie paralelného Plánovania experimentov (DoE) v bioreaktoroch.DASware automaticky kompiluje informácie DoE zo softvérových nástrojov DoE do receptov a informácie spätnej väzby do DoE a multivariačnú analýzu a nástroje na nahlasovanie.
Softvér sa dodáva s plne faktorizovaným zostavovateľom DoE.Prípadne sa široká ponuka DoE pre skríning, vývoj procesov a optimalizáciu môže automaticky importovať z nástrojov DoE tretích strán.Paralelné receptúry so zahrnutými variáciami DoE faktora (t.j. pH, DO, hodnoty teploty alebo rýchlostí na vstupoch) sú automaticky populovanéVďaka nášmu konceptu Point-Click-Grow sa dajú vykonať na sérii bioreaktorov jediným kliknutím myši.

Vlastnosti

  • Zabudované plne faktorizované DoE: jednoduché definovanie experimentálnych faktorov a odoziev, analýzy experimentov pri stredných hodnotách faktorov a náhodné zaradenie behov
  • Ingegrácia nástrojov DoE tretích strán
  • Generátor receptúr podporujúci viacero systémových usporiadaní

Aplikácie

  • DoE s paralelnými systémami bioreaktorov, ako je systém mini bioreaktora DASbox
  • Skríning, vývoj procesov a optimalizácia