Laboratórny spotrebný materiál

Spotrebný materiál Eppendorf je výsledkom viac ako 50 rokov neustáleho zlepšovania a rozvoja. V roku 1963 séria spotrebného materiálu je vypracovaná tak, aby splnila všetky bežné laboratórne procedúry, na začiatku vždy s legendárnom "Eppi". Odvtedy neustále zlepšujeme pracovné postupy a experimentálne výsledky. Najčistejšie výsledky testov nie sú náhoda. Spotrebný materiál Eppendorf so svojími unikatnými vlastnostiami vykoná bežné činnosti každodenného života rýchlejšie, jednoduchšie a spoľahlivejšie. Kvôli vyhnutiu sa akýmkoľvek kontaktným látkam počas práce, ako aj plastifikátorom a biocídom, je nebezpečenstvo chemického vyplavovania vo vzorke minimalizované. Prítomnosť rýdzoste na rôznych stupňoch je v súlade s rôznymi požiadavkami v laboratóriach. Skontrolujte, či ste vybrali potrebnú dôveru v súvislosti s vašími aplikáciami a zakaždým budete dosiahnuť spoľahlivé výsledky.
Zobraziť viac (46)
Zobraziť viac (43)
Zobraziť viac (40)
Zobraziť viac (34)

Nie všetok spotrebný materiál je rovnaký!


Je takmer nemožné si predstaviť náš každodenný život bez syntetických materiálov. V molekulárnych a biochemických laboratóriách sa plastové laboratórne pomôcky používajú prakticky v každej aplikácii. Avšak chemikálie používané vo výrobe jednorázových plastových laboratórnych pomôcok, ako sú klzné činidlá, zmäkčovadlá alebo biocídy, sa môžu vylučovať do vašej vzorky. Vedecké správy ukázali, že tieto chemické látky sa môžu preniesť do všetkých vašich následných aplikácií, čo vedie k chybným výsledkom.
.

Prémiová kvalita je náš štandard!


Len najlepšie je dostatočne dobré - z tohto dôvodu sa spotrebný materiál od spoločnosti Eppendorf vyrába, spracováva, skladuje a dodáva v súlade s štandardom najvyššej kvality. Naša nepretržitá kontrola kvality naprieč celým výrobným procesom - od počiatočného materiálu až po hotový produkt - zaručuje štandard vysokej kvality spoločnosti Eppendorf, nevyhnutný predpoklad pre vaše reprodukovateľné výsledky. Počet noriem, smerníc a predpisov týkajúcich sa biologických, diagnostických a priemyselných laboratórií sa neustále zvyšuje a z toho dôvodu musíme byť schopní predložiť dôkaz o splnení týchto požiadaviek. Všetky certifikáty na stiahnutie nájdete na našej webovej stránke www.eppendorf.com/certificates.
.

Na mieru šité čistoty pre vaše potreby!


Spoločnosť Eppendorf vytvorila priemyselný štandard pre úrovne čistoty spotrebného materiálu. Naše dodatočné triedy čistoty sa zakladajú na známej kvalite spoločnosti Eppendorf a prispôsobujú spotrebný materiál potrebám rôznych aplikácií - Biopur, PCR clean, Sterile, Protein-free. Spĺňajú všetky požiadavky na spoľahlivý, jednoducho použiteľný spotrebný materiál. Vďaka podpore zo strany vysokokvalitného základného materiálu a neustálym kontrolám počas výroby, originálny spotrebný materiál od spoločnosti Eppendorf je ideálny pre množstvo úloh, ktoré vzniknú v rámci laboratória.
.