Eppendorf Deepwell Plates

Image – Deepwell Plates
Image – DWP with gripper
Image – DWP with rotor A-2-DWP
Image – DWP group detail
Image – DWP green_detail_2
Image – DWP green,white
Image – DWP upturned detail
Image – DWP 96x1000µl Protein LoBind white_barcode
Image – MixMate
Image – DWP family, color variants
Image – Deepwell Plates
Image – DWP with gripper
Image – DWP with rotor A-2-DWP
Image – DWP group detail
Image – DWP green_detail_2
Image – DWP green,white
Image – DWP upturned detail
Image – DWP 96x1000µl Protein LoBind white_barcode
Image – MixMate
Image – DWP family, color variants
Eppendorf Deepwell Plates

96 a 384-jamkové Deepwell platničky Eppendorf s hlbokými jamkami predstavujú vysoko výkonné platničky určené pre manuálne a automatizované aplikácie.Spájajú inovatívne vlastnosti ako je matica OptiTrack® s vysokou kvalitou, vďaka ktorej je spotrebný materiál Eppendorf celosvetovo považovaný za prémiový štandard. Bližšie informácie

orderNow
Zobraziť viac (31)

Informácie o produkte

Eppendorf Deepwell Plates 96 a 384 predstavujú vysokovýkonné platničky určené pre všetky manuálne a automatizované aplikácie – od uloženia vzorky pri -86 ºC až po denaturáciu DNA pri 100 ºC.Vyrábané z čistého polypropylénu (PP), tieto platničky ponúkajú inovatívne vlastnosti: Vyššia spoľahlivosť.Vyššia účinnosť.Vyššia stabilita.Platničky sa dodávajú z bielym, žltým, zeleným alebo modrým okrajom.Identifikáciu jamiek uľahčuje kontrastné alfanumerické značenie, vyryté laserom do okraja.Vďaka matrice OptiTrack® nájdete vzorku o 30% rýchlejšie a urobíte je menej chýb pri pipetovaní.Vďaka sofistikovaným funkciám predstavujú tieto platničky nový štandard pre vaše laboratórium.

Označovanie jamiek OptiTrack®


Náš unikátny a jednoduchý spôsob označovania OptiTrack® je len jednou z inovatívnych vlastností platničiek a mikroplatničiek Eppendorf Deepwell. Platničky Deepwell sú dostupné s bielymi, žltými, zelenými alebo modrými okrajmi s laserovo–rytým vysoko–kontrastným alfanumerickým označovaním, aby bolo možné jamky jednoducho identifikovať.To znižuje chyby pipetovania až o 30 % a zjednodušuje a urýchľuje každodennú prácu.Viac informácií nájdete v poznámke k aplikácii 202:Polypropylénové mikroplatničky Eppendorf – rýchla a bezpečná identifikácia vzoriek.

Eppendorf Deepwell Plates

Dizajn jamky RecoverMax®


Optimalizovaná geometria jamky pre maximálnu výťažnosť a skvelé vlastnosti miešania/resuspendovania. Zaoblený a hladký dizajn rohov jamky zabraňuje stratám vzorky a minimalizuje reziduálny objem.Hladké kontúry pravouhlých jamiek tiež znižujú kapilárny účinok v rohoch jamiek („nasakovanie“), čím sa minimalizuje riziko krížovej kontaminácieViac informácií nájdete v poznámke k aplikácii 145:Platnička Eppendorf® Deepwell 96- a 384-jamková:RecoverMax®.A tiež poznámke k aplikácii:Platnička Eppendorf Deepwell s hlbokými jamkami:Stanovenie reziduálnych objemov počas použitia s automatizovaným pipetovacím systémom Eppendorf epMotion®.

Eppendorf Deepwell Plates

Široký výber spolu s vysokou odolnosťou a presnosť pre všetky vaše potreby:


› Dostupné v 96- aj 384-jamkovom formáte.
› V objemoch 200, 500, 1000 a 2000 µl.
› Trieda čistoty Eppendorf pre PCR a sterilnú čistotu.
› Rámy sú dostupné v žltej, modrej, zelenej a bielej.
› Tiež dostupné ako DNA a proteínové platničky LoBind.
› Bezpečné pre g (g–Safe®): výnimočná stabilita počas centrifugácie až do 6,000 x g umožňuje zrýchlenie postupov a vyššiu kvalitu vzorky.
› Zvýšené okraje jamky a hladký povrch dovoľujú spoľahlivé uzavretie, a to aj teplom.
› Vysoko kvalitný polypropylén zaručuje vysokú odolnosť voči chemikáliám, mechanickému namáhaniu a tepelným extrémom.
› Autoklávovateľné (121 °C, 20 min).
› Vyrobené bez použitia prostriedkov na uvoľnenie z formy, zmäkčovadiel či biocídnych látok
› Materiálov, ktoré môžu mať negatívny vplyv na výsledky bioanalýz.
Viac informácií nájdete v poznámke k aplikácii 56: Najlepší materiál pre originálne skúmavky® a platničky Eppendorf:Vlastnosti a chemická odolnosť polypropylénu.Poznámka k aplikácii 146:Platnička Eppendorf® Deepwell 96- a 384-jamková:Bezpečné pre –g®:

Eppendorf Deepwell Plates

Vlastnosti

 • OptiTrack® matrix: až o 30 % rýchlejšia identifikácia vzorky a menej chýb pipetovania vďaka vysoko kontrastnému alfanumerickému označovaniu
 • RecoverMax® dizajn jamiek:Prispôsobená geometria jamiek zaručuje maximálnu výťažnosť vzoriek a výbornú úroveň miešania
 • Minimálny reziduálny objem a rovnomerné rozloženie od jamky k jamke
 • Zvýšené okraje jamky a hladký povrch dovoľujú spoľahlivé uzavretie, a to aj teplom
 • Jednoduché a spoľahlivé stohovanie
 • g-Safe®: mimoriadna stabilita počas centrifugácie až do 6000 × g umožňuje zrýchlenie postupov a vyššiu kvalitu vzorky
 • Vysoko kvalitný polypropylén zaručuje vysokú odolnosť voči chemikáliám, mechanickému namáhaniu a tepelným extrémom
 • Vyrába sa bez použitia klzných prostriedkov, plastifikátorov alebo biocídnych látok– Materiálov, ktoré môžu mať negatívny vplyv na výsledky bioanalýz
 • Autoklávovateľné (121 °C, 20 min)
 • Dostupné s čiarovým kódom.Ďalšie podrobnosti sú k dispozícii na:www.eppendorf.com/barcode

Aplikácie

 • Príprava a uloženie vzorky
 • Kultivácia baktérií a kvasiniek
 • Izolovanie DNA a RNA z veľkého počtu vzoriek
 • Skladovanie cDNA či genómových bánk
 • Uloženie knižníc siRNA alebo oligonukleotidov
 • Analýza proteínov
 • Uloženie cenných proteínov a DNA vzoriek v platničkách Eppendorf LoBind
 • Purifikácia plazmidov s vysokou priepustnosťou
 • Vytváranie zrieďovacích sérií
Eppendorf Deepwell Plates
Videá: Eppendorf Deepwell Plates – Video – Eppendorf Consumables - behind the scenes!

Stojí za zváženie