Eppendorf Microplates

Image – MTP 96/F clear_5
Image – Microplate 96 clear
Image – Microplate 384 F-PPm clear
Image – Microplates A-2-MTP
Image – MixMate
Image – MTP 96 pipetting
Image – MTP group stacked_4
Image – MTP epMotion pipetting
Image – MTP group
Image – Microplates 96, 384
Image – MTP woman looking through
Image – MTP 96/F clear_5
Image – Microplate 96 clear
Image – Microplate 384 F-PPm clear
Image – Microplates A-2-MTP
Image – MixMate
Image – MTP 96 pipetting
Image – MTP group stacked_4
Image – MTP epMotion pipetting
Image – MTP group
Image – Microplates 96, 384
Image – MTP woman looking through

Vyskúšajte novú úroveň priehľadnosti - mikroplatničky Eppendorf!Ešte nikdy nebolo také jednoduché a spoľahlivé napipetovať, skontrolovať a vyťažiť vzorky s polypropylénovou mikroplatničkou.Široká škála platničiek v súlade s vysokou robustnosťou a presnosťou predstavuje optimálne riešenie vašich potrieb. Bližšie informácie

orderNow
Zobraziť viac (7)

Informácie o produkte

Zariadenie Eppendorf Microplates prináša vynikajúcu prehľadnosť do vášho laboratória!Ešte nikdy nebolo také jednoduché napipetovať, skontrolovať a vyťažiť vzorky s polypropylénovou mikroplatničkou.Dobre čitateľný alfanumerický štítok OptiTrack® matrix na každej platničke neuveriteľne uľahčuje identifikáciu jednotlivých jamiek, zrýchľuje proces plnenia a výrazne znižuje riziko chýb.Vysoká priehľadnosť je „jediná svojho druhu“ a postará sa o to, aby ste svoje vzorky vždy ľahko našli.Mikroplatničky sú dostupné tiež vo variante z Eppendorf LoBind materiálu, čo umožňuje maximálnu výťažnosť vzoriek v prípade, že máte k dispozícii len obmedzené množstvo vzorky.

Vysoká transparentnosť a OptiTrack®

Mikroplatničky Eppendorf majú v porovnaní s inými polypropylénovými platničkami najvyššiu úroveň transparentnosti, čo značne uľahčuje identifikáciu vzorky. Okrem toho, kontrastná matrica OptiTrack obohatená o– umožňuje výrazne rýchlejšiu identifikáciu jednotlivých jamiek.Tieto výhody nielen uľahčí prácu; zabraňujú aj chybám a kontaminácii, ktoré by mali za následok značné množstvo práce navyše.Urýchlenie identifikácie rovnako prispieva k vyššej reprodukovateľnosti pri spracovaní reakcií citlivých na čas–.Poznámka k aplikácii 202:Polypropylénové mikroplatničky Eppendorf – rýchla a bezpečná identifikácia vzoriek.

Eppendorf Microplates

Dizajn jamky RecoverMax®

Optimalizovaná geometria jamky pre maximálnu výťažnosť a skvelé vlastnosti miešania/resuspendovania. Zaoblený a hladký dizajn rohov jamky zabraňuje stratám vzorky a minimalizuje reziduálny objem.Hladké kontúry pravo–uhlých jamiek tiež znižujú kapilárny účinok v rohoch jamiek („nasakovanie“), čím sa minimalizuje riziko krížovej kontaminácie

Eppendorf Microplates

Široký výber spolu s vysokou odolnosťou a presnosť pre všetky vaše potreby:


› Dostupné v 96- aj 384-jamkovom formáte.
› k dispozícii s 3 rozdielnymi tvarmi dna:F–dno (ploché), U–dno (zaoblené) a V–dno (kónické).
› Trieda čistoty Eppendorf pre PCR a sterilnú čistotu.
› Tiež dostupné ako DNA a proteínové LoBind.
› Bezpečné– pre ®g: mimoriadna centrifugačná stabilita až do 6 000 x g umožňuje zrýchlenie postupov a vyššiu kvalitu vzorky
› Zvýšené okraje jamky a hladký povrch dovoľujú spoľahlivé uzavretie, a to aj teplom.
› Vysoko–kvalitný polypropylén zaručuje vysokú odolnosť voči chemikáliám, mechanickému namáhaniu a tepelným extrémom.Autoklávovateľné (121 °C, 20 min.).
› Vyrobené bez použitia prostriedkov na uvoľnenie z formy, zmäkčovadiel či biocídnych látok
› Materiálov, ktoré môžu mať negatívny vplyv na výsledky bioanalýz. Viac informácií nájdete v poznámke k aplikácii 56:Najlepší materiál pre originálne skúmavky® a platničky Eppendorf:Vlastnosti a chemická odolnosť polypropylénu.Poznámka k aplikácii 239:Platničky a mikroplatničky Eppendorf Deepwell
› Preskúmanie spôsobov tesnenia.

Eppendorf Microplates

Vlastnosti

 • Ak ide o viditeľnosť vzorky, priehľadný polypropylén (PP) nemá konkurenciu
 • OptiTrack® Matrix: až o 30 % rýchlejšia identifikácia vzorky a menej chýb pipetovania vďaka vysoko kontrastnému alfanumerickému označovaniu
 • RecoverMax® dizajn jamiek:Optimalizovaná geometria jamky pre minimálny reziduálny objem a skvelé možnosti miešania
 • Zvýšené okraje jamky a hladký povrch dovoľujú spoľahlivé uzavretie, a to aj teplom
 • g-Safe®: mimoriadna stabilita počas centrifugácie až do 6000 × g
 • Polypropylén zaručuje vysokú odolnosť voči chemikáliám, mechanickému namáhaniu a tepelným extrémom
 • Vyrába sa bez použitia klzných prostriedkov, plastifikátorov alebo biocídnych látok – materiálov, ktoré môžu mať negatívny vplyv na výsledky bioanalýz
 • Funkčnosť zaručená pri teplotách od -86 °C do 100 °C
 • Autoklávovateľné (121 °C, 20 min)
 • Dostupné s čiarovým kódom.Ďalšie podrobnosti sú k dispozícii na:www.eppendorf.com/barcode

Aplikácie

 • Príprava a uloženie vzorky
 • Analýzy vyžadujúce vysokú odolnosť voči teplotám alebo rozpúšťadlám
 • Skríning aktívnych prísad
 • Kombinatoriálna chémia
 • Skladovanie cDNA či genómových bánk
 • Analýza proteínov
 • Genotypovanie
 • Uloženie knižníc siRNA alebo oligonukleotidov
 • Príprava tkaninových a rastlinných lyzátov

Stojí za zváženie