Eppendorf Microplates

Eppendorf Microplates
Eppendorf Microplates
Eppendorf Microplates
Eppendorf Microplates
Eppendorf Microplates
Eppendorf Microplates
Eppendorf Microplates
Eppendorf Microplates
Eppendorf Microplates
Eppendorf Microplates
Eppendorf Microplates
Eppendorf Microplates
Eppendorf Microplates
Eppendorf Microplates
Eppendorf Microplates
Eppendorf Microplates
Eppendorf Microplates
Eppendorf Microplates
Eppendorf Microplates
Eppendorf Microplates
Eppendorf Microplates
Eppendorf Microplates

Vyskúšajte novú úroveň priehľadnosti - mikroplatničky Eppendorf!Ešte nikdy nebolo také jednoduché a spoľahlivé napipetovať, skontrolovať a vyťažiť vzorky s polypropylénovou mikroplatničkou.Široká škála platničiek v súlade s vysokou robustnosťou a presnosťou predstavuje optimálne riešenie vašich potrieb. Bližšie informácie

orderNow
Zobraziť viac (7)

Informácie o produkte

Zariadenie Eppendorf Microplates prináša vynikajúcu prehľadnosť do vášho laboratória!Ešte nikdy nebolo také jednoduché napipetovať, skontrolovať a vyťažiť vzorky s polypropylénovou mikroplatničkou.Dobre čitateľný alfanumerický štítok OptiTrack® matrix na každej platničke neuveriteľne uľahčuje identifikáciu jednotlivých jamiek, zrýchľuje proces plnenia a výrazne znižuje riziko chýb.Vysoká priehľadnosť je „jediná svojho druhu“ a postará sa o to, aby ste svoje vzorky vždy ľahko našli.Mikroplatničky sú dostupné tiež vo variante z Eppendorf LoBind materiálu, čo umožňuje maximálnu výťažnosť vzoriek v prípade, že máte k dispozícii len obmedzené množstvo vzorky.

Vysoká transparentnosť a OptiTrack®

Mikroplatničky Eppendorf majú v porovnaní s inými polypropylénovými platničkami najvyššiu úroveň transparentnosti, čo značne uľahčuje identifikáciu vzorky. Okrem toho, kontrastná matrica OptiTrack obohatená o– umožňuje výrazne rýchlejšiu identifikáciu jednotlivých jamiek.Tieto výhody nielen uľahčí prácu; zabraňujú aj chybám a kontaminácii, ktoré by mali za následok značné množstvo práce navyše.Urýchlenie identifikácie rovnako prispieva k vyššej reprodukovateľnosti pri spracovaní reakcií citlivých na čas–.Poznámka k aplikácii 202:Polypropylénové mikroplatničky Eppendorf – rýchla a bezpečná identifikácia vzoriek.

Eppendorf Microplates

Dizajn jamky RecoverMax®

Optimalizovaná geometria jamky pre maximálnu výťažnosť a skvelé vlastnosti miešania/resuspendovania. Zaoblený a hladký dizajn rohov jamky zabraňuje stratám vzorky a minimalizuje reziduálny objem.Hladké kontúry pravo–uhlých jamiek tiež znižujú kapilárny účinok v rohoch jamiek („nasakovanie“), čím sa minimalizuje riziko krížovej kontaminácie

Eppendorf Microplates

Široký výber spolu s vysokou odolnosťou a presnosť pre všetky vaše potreby:


› Dostupné v 96- aj 384-jamkovom formáte.
› k dispozícii s 3 rozdielnymi tvarmi dna:F–dno (ploché), U–dno (zaoblené) a V–dno (kónické).
› Trieda čistoty Eppendorf pre PCR a sterilnú čistotu.
› Tiež dostupné ako DNA a proteínové LoBind.
› Bezpečné– pre ®g: mimoriadna centrifugačná stabilita až do 6 000 x g umožňuje zrýchlenie postupov a vyššiu kvalitu vzorky
› Zvýšené okraje jamky a hladký povrch dovoľujú spoľahlivé uzavretie, a to aj teplom.
› Vysoko–kvalitný polypropylén zaručuje vysokú odolnosť voči chemikáliám, mechanickému namáhaniu a tepelným extrémom.Autoklávovateľné (121 °C, 20 min.).
› Vyrobené bez použitia prostriedkov na uvoľnenie z formy, zmäkčovadiel či biocídnych látok
› Materiálov, ktoré môžu mať negatívny vplyv na výsledky bioanalýz. Viac informácií nájdete v poznámke k aplikácii 56:Najlepší materiál pre originálne skúmavky® a platničky Eppendorf:Vlastnosti a chemická odolnosť polypropylénu.Poznámka k aplikácii 239:Platničky a mikroplatničky Eppendorf Deepwell
› Preskúmanie spôsobov tesnenia.

Eppendorf Microplates

Vlastnosti

 • Ak ide o viditeľnosť vzorky, priehľadný polypropylén (PP) nemá konkurenciu
 • OptiTrack® Matrix: až o 30 % rýchlejšia identifikácia vzorky a menej chýb pipetovania vďaka vysoko kontrastnému alfanumerickému označovaniu
 • RecoverMax® dizajn jamiek:Optimalizovaná geometria jamky pre minimálny reziduálny objem a skvelé možnosti miešania
 • Zvýšené okraje jamky a hladký povrch dovoľujú spoľahlivé uzavretie, a to aj teplom
 • g-Safe®: mimoriadna stabilita počas centrifugácie až do 6000 × g
 • Polypropylén zaručuje vysokú odolnosť voči chemikáliám, mechanickému namáhaniu a tepelným extrémom
 • Vyrába sa bez použitia klzných prostriedkov, plastifikátorov alebo biocídnych látok – materiálov, ktoré môžu mať negatívny vplyv na výsledky bioanalýz
 • Funkčnosť zaručená pri teplotách od -86 °C do 100 °C
 • Autoklávovateľné (121 °C, 20 min)
 • Dostupné s čiarovým kódom.Ďalšie podrobnosti sú k dispozícii na:www.eppendorf.com/barcode

Aplikácie

 • Príprava a uloženie vzorky
 • Analýzy vyžadujúce vysokú odolnosť voči teplotám alebo rozpúšťadlám
 • Skríning aktívnych prísad
 • Kombinatoriálna chémia
 • Skladovanie cDNA či genómových bánk
 • Analýza proteínov
 • Genotypovanie
 • Uloženie knižníc siRNA alebo oligonukleotidov
 • Príprava tkaninových a rastlinných lyzátov

Stojí za zváženie