DNA LoBind Tubes

Nový
DNA LoBind Tubes
Nový
DNA LoBind Tubes
Nový
DNA LoBind Tubes
Nový
DNA LoBind Tubes
Nový
DNA LoBind Tubes
Nový
DNA LoBind Tubes
Nový
DNA LoBind Tubes
Nový
DNA LoBind Tubes
Nový
DNA LoBind Tubes
Nový
DNA LoBind Tubes
DNA LoBind Tubes
DNA LoBind Tubes
DNA LoBind Tubes
DNA LoBind Tubes
DNA LoBind Tubes
DNA LoBind Tubes
DNA LoBind Tubes
DNA LoBind Tubes
DNA LoBind Tubes
DNA LoBind Tubes
play DNA LoBind Tubes

Skúmavky DNA LoBind maximalizujú výťažnosť vzorky nukleových kyselín výrazným znížením viazania vzorky–k–povrchu. Ideálne riešenie pre prípravu a dlhodobé skladovanie vašich vzácnych vzoriek! Bližšie informácie

orderNow
Zobraziť viac (4)

Informácie o produkte

Skúmavky DNA LoBind maximalizujú výťažnosť vzorky nukleových kyselín výrazným znížením viazania vzorky k povrchu. Kombinácia špeciálnych výrobných technológií a vybraných polypropylénových sérií zabezpečuje skoro 100 % zúžitkovanie DNA/RNK molekúl, bez povrchovej úpravy pre eliminovanie rizika kontaminácie vzorky. Skúmavky DNA LoBind sú testované a certifikované nezávislým laboratóriom na neprítomnosť DNA, DNázy, RNázy a PCR inhibítorov. Skúmavky DNA LoBind sú ideálne na prípravu vzoriek pre dlhodobé skladovanie nukleových kyselín pre forenzné využitie, technológiu microarray, aplikácie NGS a veľa iných.

Produkty DNA LoBind firmy Eppendorf

sa ponúkajú pod formou skúmaviek, mikroplatničiek a platničiek s hlbokými jamkami, aby zodpovedali požiadavkám rôznych použití pre rôzne objemy vzoriek a rôzny výkon.

DNA LoBind Tubes

Percentá obnova DNA

po rôznych inkubačných podmienkach pre obnovu DNA (0.2 ng/µL fragment od DNA (130 bp, označený 32P) v 2.5 M pufri NaCl/TE) v skúmavkách DNA LoBind firmy Eppendorf v porovnaní so skúmavkami iných dodávateľov. Skúmavky DNA LoBind firmy Eppendorf ukazujú dо 99 % obnovu vzoriek, nezávisle od testovanej inkubačnej teploty alebo dĺžky.

DNA LoBind Tubes

Aplikačná poznámka č. 226:

Použitie skúmaviek LoBind firmy Eppendorf pre správnu prípravu a uschovanie štandardných panelov pre absolútnu kvantifikáciu PCR v reálnom–čase. Absorpcia DNA z povrchu skúmavky má vplyv na presnosť výsledkov PCR v reálnom–čase. Oveľa väčšie obnovovanie DNA zo skúmavky DNA LoBind firmy Eppendorf® vedie k lepším štandardným krivkám v dôsledku presnejšieho ohodnotenia množstva DNA v skúmaných vzorkách. Ilustrácia: Diagram pre prípravu štandardných panelov DNA. V nízko retenčných skúmavkách konkurenčných firiem alebo v skúmavkách DNA LoBind firmy Eppendorf, zásobný roztok z genetickej DNA sa rozrieďuje sériové 10–krát. Pred skúmaním PCR v reálnom–čase, pomerná časť z 22 µL z každého rozriedenia sa uskladňuje 24 hodín pri –80°C v nízko retenčných skúmavkách konkurenčných firiem alebo v skúmavkách DNA LoBind firmy Eppendorf. PCR-účinnosť vzoriek, ktoré sú pripravené a uschované v skúmavkách LoBind firmy Eppendorf je oveľa vyššia - pre bližšiu informáciu pozri aplikačnu poznamku č. 226.

DNA LoBind Tubes

Vlastnosti

 • Materiál Eppendorf LoBind garantuje maximálnu výťažnosť vzorky pre lepšie výsledky analýzy
 • Bez povrchovej úpravy (napr. silikónom) aby sa minimalizovali účinky interferencie vzorky
 • Trieda čistoty PCR certifikovaná podľa šarže: zbavené ľudskej DNA, DNázy, RNázy a inhibítorov PCR
 • K dispozícii vo formátoch skúmavky, mikroplatničky a platničky s hlbokými jamkami pre ľahké škálovanie
 • Presne utesnené veko minimalizuje odparovanie v skúmavkách
 • Nominálne do 30 000 × g (25 000 × g pre 2,0 ml skúmavku) rýchlosť centrifugácie pre aplikácie v molekulárnej biológii

Aplikácie

 • Príprava a ukladanie vzoriek DNA a RNA
 • Forenzná stopová analýza
 • Príprava zrieďovacích sérií pre kvantitatívnu qPCR
 • Príprava vzoriek pre sekvenovanie ďalšej generácie
 • Vytváranie genomických knižníc alebo knižníc oligonukleotidov

Stojí za zváženie