Ručná manipulácia s kvapalinami

Dokonalosť spočíva v detailoch – to je zásada, ktorá je určite platná aj pre naše ručne pipety a s nimi súvisiaci spotrebný materiál. Viac ako 50 ročná história v manipulácii s kvapalinami viedla k dosiahnutiu dizajnu, ktorému možno udeliť cenu, vynikajúcej produkcie, optimálneho výberu materiálov a výrobkov, ktoré sú zosúladené pre maximálny výkon a zaručujú vašu zaslúženú kvalitu.

Portfólio nástroja na manipuláciu s kvapalinami Eppendorf
Ako vynálezca systému mikrolitrov, my v Eppendorfe máme už vyše päťdesiat rokov skúsenosti v presnom ručnom a automatickom pipetovaní/dávkovaní a presune malých množstiev kvapalín. Technické normy, ktoré stanovil Eppendorf, na zabezpečenie kvality (napríklad usmernenia pre presnosť a správnosť) jasne prekročia štandardy, potrebné na dosiahnutie týchto výsledkov, a zaručujú reprodukovateľnosť, z ktorej sú naši zákazníci závislí.