Ručná manipulácia s kvapalinami

Dokonalosť spočíva v detailoch – to je zásada, ktorá je určite platná aj pre naše ručne pipety a s nimi súvisiaci spotrebný materiál. Viac ako 50 ročná história v manipulácii s kvapalinami viedla k dosiahnutiu dizajnu, ktorému možno udeliť cenu, vynikajúcej produkcie, optimálneho výberu materiálov a výrobkov, ktoré sú zosúladené pre maximálny výkon a zaručujú vašu zaslúženú kvalitu.

Portfólio nástroja na manipuláciu s kvapalinami Eppendorf
Ako vynálezca systému mikrolitrov, my v Eppendorfe máme už vyše päťdesiat rokov skúsenosti v presnom ručnom a automatickom pipetovaní/dávkovaní a presune malých množstiev kvapalín. Technické normy, ktoré stanovil Eppendorf, na zabezpečenie kvality (napríklad usmernenia pre presnosť a správnosť) jasne prekročia štandardy, potrebné na dosiahnutie týchto výsledkov, a zaručujú reprodukovateľnosť, z ktorej sú naši zákazníci závislí.
Which Pipette Is the Right One for My Application?

Many “secret recipes” for handling problematic liquids have been passed down. The pipette tip is cut off in order to pipette viscous liquids. Ethanol and acetone are pipetted in a race against time, at the fastest possible speed, for liquids could simply drip out of the tip. At times, even detergent residue inside the tip is tolerated. These methods are not particularly precise. There is another way.

In our Liquid Guide, you can learn more on typical challenges in routine pipetting and how to deal with them. We present which pipettes are suitable for you, provide solutions for more precise pipetting results, and helpful posters, application notes and videos.

Learn More
.