Multipette® M4

Multipette® M4
Multipette® M4
Multipette® M4
Multipette® M4
Multipette® M4
Multipette® M4
Multipette® M4
Multipette® M4
Multipette® M4
Multipette® M4
Multipette® M4
Multipette® M4
Multipette® M4
Multipette® M4
Multipette® M4
Multipette® M4
Multipette® M4

Eppendorf Multipette M4 je ideálnym presným nástrojom na vykonanie dlhých sérií pipetovania. Pre Multipette M4 nie sú problémom ani viskózne resp. prchavé kvapaliny náročné na pipetovanie. Pokročilé Combitips advanced® slúžia na kompletizáciu systému. Vďaka hermetickému utesneniu ponúkajú vysoký stupeň bezpečnosti pri manipulácii s infekčnými, toxickými alebo rádioaktívnymi kvapalinami. Bližšie informácie

.
orderNow

Informácie o produkte

Nasajte raz a dávkujte až 100 krát
Jednoduché sériové pipetovanie! Mechanický Multipette M4 je ideálnym presným prístrojom na vykonávanie dlhých sérií pipetovania alebo dávkovania.Pre systém Multipette/Combitips® nie sú problémom ani kvapaliny náročné na pipetovanie.Objemy sa dávkujú na princípe pozitívneho výtlaku.Kvapalina sa dávkuje priamo bez vzduchovej podušky, pričom zaručuje dávkovanie presného objemu bez ohľadu na hustotu, viskozitu a prchavosť kvapaliny.

Rozhranie a senzor


NOVÉ! Krokomer
› Zobrazuje počet vykonaných krokov dávkovania

Koliesko voliča objemu
› 20 rôznych nastavené objemu pre všetky veľkosti špičiek Combitip (viď tabuľku nižšie)

NOVÉ! Pohybový senzor
› Dokonca aj keď pokročilá špička Combitip zostane ne miesteMultipette M4 sa vypne, ak sa nepoužíva, a vráti sa na miesto čo najúspornejším spôsobom. Zároveň si pamätá počet vykonaných krokov dávkovania

NOVÉ! Nasadenie špičiek Combitip a senzor
› Automatické rozpoznávanie špičiek Combitip a zobrazenie objemu
› Umožňuje bezpečné uchytenie špičiek Combitip-Multipette

NOVÉ! Zabudovaný čip RFID
› Obsahuje relevantné prevádzkové údajeMultipette

Multipette® M4

Ergonómia


› Ľahké nastavenie objemu
› Komfortná práca a relaxovaná poloha Vašej ruky
› Ergonomicky tvarovaná páčka na dávkovanie a výmenu špíc Combitips
› Ergonomicky tvarovaná páčka na napĺňanie a vyprázdňovanie špíc Combitips advanced

Multipette® M4

Príslušenstvo


› Nástenný držiak môže byť inštalovaný prakticky na akýkoľvek typ povrchu alebo jednoducho zabudovaný do nášho stojanu kruhového zásobníka manuálnych pipiet
› Stojan kruhového zásobníka je možné pomocou nástenného držiaka jednoducho upraviť tak, aby slúžil preMultipette M4

Multipette® M4

Vlastnosti

 • Naplňte špičku raz a dávkujte až 100 krát bez doplnenia
 • Automatické rozoznávanie špičiek Combitips eliminuje časovo náročné výpočty objemu
 • Ľahko čitateľný displej zaručuje intuitívnu obsluhu bez námahy
 • Dávkovaný objem je zreteľne zobrazený
 • Integrovaná funkcia spánku sa vypne, keď sa multipipeta M4 nepoužíva, čím sa znižuje spotreba energie
 • Práca bez namáhania vďaka integrovanému krokomeru:postupy dávkovania môžu po prerušení alebo chybe pokračovať v bezchybnej prevádzke
 • Široký rozsah dávkovania:1 µL až 10 ml na flexibilnú prevádzku
 • Úplne vyprázdnenú špičku Combitips je možné ľahko vytlačiť jednou rukou pomocou obslužnej páky
 • Výborná pre viskózne alebo penové roztoky a kvapaliny s vysokým tlakom výparov s využitím princípu pozitívneho výtlaku
 • Bezpečná manipulácia s toxickým, rádioaktívnym alebo infekčným materiálom

Aplikácie

 • Opakujúce sa dávkovanie objemov v dlhých sériách, napr. pri plnení skúmaviek alebo platničiek, alikvotných činidiel a pri používaní súprav
 • Bezkontaminačné dávkovanie toxických, rádioaktívnych a iných nebezpečných kvapalín
 • Precízne a presné dávkovanie viskóznych roztokov (napr. glycerol) alebo kvapalín s vysokým tlakom pár (napr. etanol)
Multipette® M4
Videá: Multipette® M4 – Video – Multipette (Repeater) M4 animated

Stojí za zváženie