Multipette® E3/E3x

Multipette® E3/E3x
Multipette® E3/E3x
Multipette® E3/E3x
Multipette® E3/E3x
Multipette® E3/E3x
Multipette® E3/E3x
Multipette® E3/E3x
Multipette® E3/E3x
Multipette® E3/E3x
Multipette® E3/E3x
Multipette® E3/E3x
Multipette® E3/E3x
Multipette® E3/E3x
Multipette® E3/E3x
Multipette® E3/E3x
Multipette® E3/E3x
Multipette® E3/E3x
Multipette® E3/E3x
Multipette® E3/E3x
Multipette® E3/E3x
Multipette® E3/E3x
Multipette® E3/E3x
Multipette® E3/E3x
Multipette® E3/E3x
Multipette® E3/E3x
Multipette® E3/E3x
Multipette® E3/E3x
Multipette® E3/E3x
Multipette® E3/E3x

Tieto elektronické dávkovače kombinujú jednoduchú manipuláciu pri dávkovaní so širokou ponukou funkcií!Multipette® E3x ponúka ďalšie pokročilé aplikácie ako je titrácia a aspirácia supernatantov resp. sekvenčné dávkovanie.V kombinácii s špičkami Combitips advanced® je nepostrádateľným laboratórnym nástrojom pre všetky druhy manipulácie s kvapalinami. Bližšie informácie

orderNow
Zobraziť viac (1)

Informácie o produkte

Expert na dlhé sériové pipetovanie a kvapaliny s náročnými vlastnosťami
Dávkovanie bez kompromisov v presnosti a precíznosti!S elektronickou Multipette E3/E3x ušetríte čas a peniaze, budete pracovať bez stresu a získate spoľahlivé výsledky.Ide o ideálne a inteligentné riešenie pri plnení platničiek alebo veľkých sérií skúmaviek.Malá hmotnosť a minimálne prevádzkové sily Multipette E3 znižujú riziko zranení spôsobených opakovaným namáhaním.Systém Multipette/Combitips® vytvára dokonalý súlad umožňujúci automatické rozpoznávanie špičiek na zjednodušenie používania.Špičky Combitips tip v štýle striekačiek maximalizujú presnosť a precíznosť pipetovania.Nie sú ovplyvnené vlastnosťami kvapaliny ani väčšinou chýb manuálneho pipetovania a zabezpečujú ochranu pred kontamináciou aerosólami.

Multipette® E3/E3x

Spotrebný materiál

Špičky Combitips advanced sa ľahko pripájajú k Multipette; ich zabudovaný senzor rozpozná tip špičky a objem sa automaticky zobrazí na obrazovke - časovo náročné výpočty objemu a nesprávne dávkované objemy už nebudú problém.Deväť veľkostí špičiek Combitips advanced umožňujú prácu z rozsahom dávkovania až 112 rôznych objemov a dlhšie série dávkovanie (napr. 100 x 250 µl) bez potreby zastavovania a dopĺňania.Vždy bez kontaminácie!

Špičky Combitips advanced fungujú na princípe pozitívneho výtlaku, čo zabezpečuje dávkovanie správneho objemu bez ohľadu na hustotu alebo viskozitu kvapaliny.Systém pozitívneho výtlaku umožňuje bezpečnejšie dávkovanie roztokov, ktoré obsahujú rádioaktívne a / alebo toxické látky, a tiež roztokov s vysokým tlakom pary, pretože sa netvoria aerosóly.Špičky Combitips sa jednoducho vymieňajú - vytlačíte ich zatlačením na spodnú časť - a po použití vyhodíte. Vždy bez kontaminácie.

Multipette® E3/E3x

Zhrnutie

Systém Multipette/Combitips je sofistikované riešenie pre opakované aplikácie manipulácie s kvapalinami.Tieto manuálne a elektronické systémy bez kontaminácie sú navrhnuté s ohľadom na vašu produktivitu a bezpečnosť - najmä, ak pracujete s nebezpečnými, prchavými alebo viskóznymi kvapalinami.

Multipette® E3/E3x

Vlastnosti

 • Automatické rozpoznávanie špičiek Combitips:Eliminuje časovo náročné výpočty objemov a zabraňuje nesprávnym objemom dávkovania
 • Ergonomický ejektor špičiek ovládaný jedným tlačidlom:Pre obsluhu jednou rukou a bezkontaktné vytláčanie špičiek Combitips advanced
 • Nastavenie rýchlosti:Naprogramujte rýchlosť aspirácie a dávkovania pre najlepší výsledok v presnosti a správnosti, a pritom zabraňuje striekaniu
 • Naplňte špičku raz a dávkujte až 100 krát bez doplnenia
 • Rozsah dávkovania od 1 µl do 50 ml umožňuje až 5 000 dávkovacích objemov v prírastkoch iba 100 nanolitrov
 • Motorová funkcia znižuje výskyt ľudských chýb na minimum a znižuje sa aj riziko poranení v dôsledku opakovaného namáhania (RSI)
 • Bezpečná a ergonomická obsluha s deviatimi rôznymi voliteľnými jazykmi
 • Systém pozitívneho výtlaku:Nie je ovplyvnený vlastnosťami kvapaliny ani väčšinou chýb vyplývajúcich z manuálneho pipetovania a zabezpečuje ochranu pred kontamináciou aerosólom
 • Eppendorf TrackIT kompatibilita:Editovateľný dátový čip obsahuje všetky dôležité informácie (www.eppendorf.com/trackit)

Aplikácie

 • Opakujúce sa dávkovanie objemov v dlhých sériách, napr. pri plnení skúmaviek alebo platničiek, alikvotných činidiel a pri používaní súprav
 • Bezkontaminačné dávkovanie toxických, rádioaktívnych a iných nebezpečných kvapalín
 • Precízne a presné dávkovanie viskóznych roztokov alebo kvapalín s vysokým tlakom pár
 • Združovanie supernatantov
 • Vytváranie sérií riedenia
 • Stanovenie koncentrácie
 • Združovanie a určovanie objemu s následným dávkovaním
Multipette® E3/E3x
Videá: Multipette® E3/E3x – Video – Hands On! Using the electronic Multipette for the first time!
Multipette® E3/E3x
Videá: Multipette® E3/E3x – Video – Multipette E3x: Aspirate and Dispense
Multipette® E3/E3x
Videá: Multipette® E3/E3x – Video – Multipette E3x: Auto Dispensing
Multipette® E3/E3x
Videá: Multipette® E3/E3x – Video – Multipette E3x: Dispensing
Multipette® E3/E3x
Videá: Multipette® E3/E3x – Video – Multipette E3x: Features
Multipette® E3/E3x
Videá: Multipette® E3/E3x – Video – Multipette E3x: Multi-Aspirate
Multipette® E3/E3x
Videá: Multipette® E3/E3x – Video – Multipette E3x: Pipetting
Multipette® E3/E3x
Videá: Multipette® E3/E3x – Video – Multipette E3x: Sequential Dispensing
Multipette® E3/E3x
Videá: Multipette® E3/E3x – Video – Multipette E3x: Titrate

Stojí za zváženie