Combitips advanced®

Combitips advanced®
Combitips advanced®
Combitips advanced®
Combitips advanced®
Combitips advanced®
Combitips advanced®
Combitips advanced®
Combitips advanced®
Combitips advanced®
Combitips advanced®
Combitips advanced®
Combitips advanced®
Combitips advanced®
Combitips advanced®
Combitips advanced®
Combitips advanced®
Combitips advanced®
Combitips advanced®
Combitips advanced®

Špičky Eppendorf Combitip sú plne obnovené a optimalizované, aby zodpovedali všetkým potrebám každého moderného laboratória vo väčšom rozsahu než kedykoľvek predtým. Výsledkom sú špičky Combitip advanced®. Keďže v porovnaní so špičkami Combitip plus ponúkajú široké spektrum výhod, máme do činenia s obratom o 360°!
Pokročilé špičky Combitip nahradili špičky Combitip plus. Bližšie informácie

orderNow
Zobraziť viac (27)

Informácie o produkte

Ideálne systémové komponenty pre všetky pipety Multipette od spoločnosti Eppendorf
V roku 1978 Eppendorf urobila revolúciu v priemyselnom a laboratórnom pracovnom procese zavedením systému Combitip/Multipettea je vedúcou firmou v inováciách na trhu takmer 40 rokov.Combitips advanced sú plne nanovo navrhnuté a optimalizované, aby zodpovedali všetkým potrebám každého moderného laboratória.Combitips advanced tiež fungujú na princípe pozitívneho výtlaku, teda špičky vždy nadávkujú správny objem kvapaliny nezávisle od jej hustoty a prietokových vlastností (napr. zvýšeného tlaku pary či viskozity).Práca s rádioaktívnymi či toxickými materiálmi sa tiež stáva bezpečnejšou vďaka hermeticky utesnenému piestu, ktorý bráni kontaminácii aerosólami.

Neomylne Eppendorf Špičky Eppendorf Combitip advanced sa tiež vyznačujú charakteristickým 3D dizajnom firmy Eppendorf na hornom ráme špičky, vďaka ktorému sa dajú originálne špičky Eppendorf ľahko a presvedčivo spoznať!

Combitips advanced®

Nastaviteľné dávkovacie objemy s Eppendorf Repeater®/Multipette® M4, a Repeater/Multipette plus a pokročilé špičky Combitip v príslušnej veľkosti: V závislosti na type pokročilých špičiek Combitip je možné dávkovať objemy od 1 µl do 10 ml. Pre každú špičku Combitip je možné nastaviť 20 rôznych objemov dávkovania. V závislosti od objemu dávkovania je možné s plne naplnenou o špičkou Combitip vykonať 5 až 100 krokov dávkovania.

Combitips advanced®

Chyby merania pri Multipette/Repeater M4 a plus; a Multipette/Repeater (X)stream: Podmienky a hodnotenie skúšky v súlade s normou ISO 8655, časť 6, Skúšky boli vykonané s použitím štandardizovanej jemnej váhy so zachytávačom vlhkosti. Objemy testované na systematické a náhodné chyby boli v súlade s požiadavkami normy ISO 8655, časť 5,

Combitips advanced®

Kompatibilita špičiek Combitip advanced so štandardnými laboratórnymi skúmavkami: Predĺžené špičky Combitips (2,5 ml, 5 ml, a 10 ml) umožňujú úplné vyprázdňovanie všetkých bežných skúmaviek zabraňuje stratám vzoriek.

Combitips advanced®

Vlastnosti

 • Combitips advanced sú ideálnymi systémovými komponentmi pre všetky pipety Multipette spoločnosti Eppendorf
 • Rozmery s 9-mi objemami (0,1 ml – 50 ml) poskytujú maximálny počet dávkovaných objemov s prírastkom iba 100 nanolitrov v závislosti od použitého Combitips
 • PredÍžené Combitips s objemami 2,5 ml, 5,0 ml a 10 ml dávajú možnosť dosiahnutia dna väčšiny štandardných laboratórnych nádob.
 • Individuálne farebné značenie uľahčuje rýchlu identifikáciu požadovaných Combitips
 • Unikátna geometria lievika zaručuje pohodlnú manipuláciu a zabraňuje poškodeniu rukavíc
 • Combitips advanced sú v ponuke v rôznych stupňoch čistoty pre široký rozsah aplikácii
 • Stupeň čistoty vhodný pre každú aplikáciu:Eppendorf Quality™, PCR čisté, Forensic DNA Grade alebo Biopur®

Aplikácie

 • Princíp pozitívneho výtlaku (porovnateľná s injekčnou striekačkou)
 • Vysoká presnosť dávkovania bez ohľadu na fyzikálne vlastnosti kvapaliny (napr. viskozita, prchavosť, hustota, teplota...)
 • Predchádza znečisťovaniu aerosólami pomocou hermeticky uzatvoreného piestu pre bezpečné dávkovanie
 • Poskytuje ochranu pred rádioaktívnymi a toxickými látkami
 • Rýchle dávkovanie dlhých sérií s presným, opakovaným dávkovaním rovnakých objemov (s ručnými dávkovačmi Multipette)
Combitips advanced®
Videá: Combitips advanced® – Video – Combitips advanced
Combitips advanced®
Videá: Combitips advanced® – Video – The 360° Evolution
Combitips advanced®
Videá: Combitips advanced® – Video – Multipette (Repeater) M4 animated

Stojí za zváženie