Eppendorf Combitips advanced®

Eppendorf Combitips advanced®
Eppendorf Combitips advanced®
Eppendorf Combitips advanced®
Eppendorf Combitips advanced®
Eppendorf Combitips advanced®
Eppendorf Combitips advanced®
Eppendorf Combitips advanced®
Eppendorf Combitips advanced®
Eppendorf Combitips advanced®
Eppendorf Combitips advanced®
Eppendorf Combitips advanced®
Eppendorf Combitips advanced®
Eppendorf Combitips advanced®
Eppendorf Combitips advanced®
Eppendorf Combitips advanced®
Eppendorf Combitips advanced®
Eppendorf Combitips advanced®
Eppendorf Combitips advanced®
Eppendorf Combitips advanced®
360° pohľad

Špičky Eppendorf Combitip sú plne obnovené a optimalizované, aby zodpovedali všetkým potrebám každého moderného laboratória vo väčšom rozsahu než kedykoľvek predtým. Výsledkom sú špičky Combitip advanced®. Keďže v porovnaní so špičkami Combitip plus ponúkajú široké spektrum výhod, máme do činenia s obratom o 360°!
Pokročilé špičky Combitip nahradili špičky Combitip plus. Bližšie informácie

orderNow
Zobraziť viac (27)

Informácie o produkte

Ideálne systémové komponenty pre všetky pipety Multipette od spoločnosti Eppendorf
V roku 1978 Eppendorf urobila revolúciu v priemyselnom a laboratórnom pracovnom procese zavedením systému Combitip/Multipettea je vedúcou firmou v inováciách na trhu takmer 40 rokov.Combitips advanced sú plne nanovo navrhnuté a optimalizované, aby zodpovedali všetkým potrebám každého moderného laboratória.Combitips advanced tiež fungujú na princípe pozitívneho výtlaku, teda špičky vždy nadávkujú správny objem kvapaliny nezávisle od jej hustoty a prietokových vlastností (napr. zvýšeného tlaku pary či viskozity).Práca s rádioaktívnymi či toxickými materiálmi sa tiež stáva bezpečnejšou vďaka hermeticky utesnenému piestu, ktorý bráni kontaminácii aerosólami.

Nastaviteľné dávkovacie objemy s Eppendorf Repeater®/Multipette® M4, a Repeater/Multipette plus a pokročilé špičky Combitip v príslušnej veľkosti: V závislosti na type pokročilých špičiek Combitip je možné dávkovať objemy od 1 µl do 10 ml. Pre každú špičku Combitip je možné nastaviť 20 rôznych objemov dávkovania. V závislosti od objemu dávkovania je možné s plne naplnenou o špičkou Combitip vykonať 5 až 100 krokov dávkovania.

Eppendorf Combitips advanced®

Neomylne Eppendorf Špičky Eppendorf Combitip advanced sa tiež vyznačujú charakteristickým 3D dizajnom firmy Eppendorf na hornom ráme špičky, vďaka ktorému sa dajú originálne špičky Eppendorf ľahko a presvedčivo spoznať!

Eppendorf Combitips advanced®

Chyby merania pri Multipette/Repeater M4 a plus; a Multipette/Repeater (X)stream: Podmienky a hodnotenie skúšky v súlade s normou ISO 8655, časť 6, Skúšky boli vykonané s použitím štandardizovanej jemnej váhy so zachytávačom vlhkosti. Objemy testované na systematické a náhodné chyby boli v súlade s požiadavkami normy ISO 8655, časť 5,

Eppendorf Combitips advanced®

Kompatibilita špičiek Combitip advanced so štandardnými laboratórnymi skúmavkami: Predĺžené špičky Combitips (2,5 ml, 5 ml, a 10 ml) umožňujú úplné vyprázdňovanie všetkých bežných skúmaviek zabraňuje stratám vzoriek.

Eppendorf Combitips advanced®

Vlastnosti

 • Combitips advanced sú ideálnymi systémovými komponentmi pre všetky pipety Multipette spoločnosti Eppendorf
 • Rozmery s 9-mi objemami (0,1 ml – 50 ml) poskytujú maximálny počet dávkovaných objemov s prírastkom iba 100 nanolitrov v závislosti od použitého Combitips
 • PredÍžené Combitips s objemami 2,5 ml, 5,0 ml a 10 ml dávajú možnosť dosiahnutia dna väčšiny štandardných laboratórnych nádob.
 • Individuálne farebné značenie uľahčuje rýchlu identifikáciu požadovaných Combitips
 • Unikátna geometria lievika zaručuje pohodlnú manipuláciu a zabraňuje poškodeniu rukavíc
 • Combitips advanced sú v ponuke v rôznych stupňoch čistoty pre široký rozsah aplikácii
 • Stupeň čistoty vhodný pre každú aplikáciu:Eppendorf Quality™, PCR čisté, Forensic DNA Grade alebo Biopur®

Aplikácie

 • Princíp pozitívneho výtlaku (porovnateľná s injekčnou striekačkou)
 • Vysoká presnosť dávkovania bez ohľadu na fyzikálne vlastnosti kvapaliny (napr. viskozita, prchavosť, hustota, teplota...)
 • Predchádza znečisťovaniu aerosólami pomocou hermeticky uzatvoreného piestu pre bezpečné dávkovanie
 • Poskytuje ochranu pred rádioaktívnymi a toxickými látkami
 • Rýchle dávkovanie dlhých sérií s presným, opakovaným dávkovaním rovnakých objemov (s ručnými dávkovačmi Multipette)
Eppendorf Combitips advanced®
Videá: Eppendorf Combitips advanced® – Video – Combitips advanced
Eppendorf Combitips advanced®
Videá: Eppendorf Combitips advanced® – Video – The 360° Evolution
Eppendorf Combitips advanced®
Videá: Eppendorf Combitips advanced® – Video – Multipette (Repeater) M4 animated

Stojí za zváženie