ep Dualfilter T.I.P.S.®

Image – Focus consumables epDualfilter TIPS
Image – Aerosol/particle penetration of various filter tips
Image – Dualfilter tip attached to multichannel pipette
ep Dualfilter T.I.P.S. with a 2-phase filter for contamination protection
Comparison of tips with and without filter. Only ep Dualfilter T.I.P.S. provide reliable protection against the finest impurities.
ep Dualfilter T.I.P.S. with a 2-phase filter for protection against aerosols
Image – A pile of Dualfilter
Image – Tube 5.0 mL Combitps, epT.I.P.S.
Image – ep Dualfilter T.I.P.S. tube rack
Image – TIPS racks 20µl l_1000µl_1250µl l
Image – Dualfilter T.I.P.S grouped
Image – epTIPS Dualfilter all volumes
Image – Focus consumables epDualfilter TIPS
Image – Aerosol/particle penetration of various filter tips
Image – Dualfilter tip attached to multichannel pipette
ep Dualfilter T.I.P.S. with a 2-phase filter for contamination protection
Comparison of tips with and without filter. Only ep Dualfilter T.I.P.S. provide reliable protection against the finest impurities.
ep Dualfilter T.I.P.S. with a 2-phase filter for protection against aerosols
Image – A pile of Dualfilter
Image – Tube 5.0 mL Combitps, epT.I.P.S.
Image – ep Dualfilter T.I.P.S. tube rack
Image – TIPS racks 20µl l_1000µl_1250µl l
Image – Dualfilter T.I.P.S grouped
Image – epTIPS Dualfilter all volumes
ep Dualfilter T.I.P.S.®
ep Dualfilter T.I.P.S.®

ep Dualfilter T.I.P.S. Filtračné špičky - vynikajúca ochrana pipety a vzorky pred neúmyselnou a nepovšimnutou kontamináciou aerosólami, kvapkami a striekaním Bližšie informácie

orderNow
Zobraziť viac (13)

Informácie o produkte

Filtračné špičky ep Dualfilter T.I.P.S. sú špičky s dvojfázovým filtrom na ochranu pred kontamináciou.Dve vrstvy filtra vyrobeného z pružného hydrofóbneho materiálu perfektne pasujú do kónusu špičky a zadržujú prakticky 100 % všetkých aerosólov1) a biomolekúl.Tento filtračný efekt sa dosahuje pomocou rozličných rozumne určených veľkostí pórov.Vrstva obrátená smerom k vzorke poskytuje ochranu pred kvapkami, striekaním a aerosólami.Vrstva obrátená smerom ku kónusu špičky účinkuje ako druhá bariéra kontaminácie a spoľahlivo viaže biomolekuly.Definované percento prechádzajúceho vzduchu zabezpečuje úplnú obnovu vzorky a obvyklé rýchle pipetovanie.

Vedecky dokázané – žiaden filter nechráni lepšie než ep Dualfilter T.I.P.S.!
Filtračné špičky od rôznych výrobcov boli testované v zaslepenej štúdii na Fraunhoferovom inštitúte pre toxikológiu a experimentálnu medicínu (ITEM) v nemeckom Hannoveri. Testovanie je zamerané na prevenciu proti znečisteniu aerosólami na kónuse špičky. Bol skúmaný filtračný účinok s ohľadom na soľné aerosóly a biomolekuly (fragmenty DNA). Kvantitatívne stanovenie DNA fragmentov bolo vykonané s využitím PCR v reálnom čase.

Výsledky naznačujú, že špičky s dvojitým filtrom, ep Dualfilter T.I.P.S., sú omnoho lepšie pri ochrane proti aerosólom ako iné komerčne dostupné filtračné špičky. S ohľadom na priepustnosť častíc (0,13% +/- 0,11%) sú ep Dualfilter T.I.P.S. 55- až 677-krát účinnejšie ako filtračné špičky od iných výrobcov. ep Dualfilter T.I.P.S. boli 21- až 600-krát účinnejšie pri skúške ochrany voči DNA fragmentom (0,02% +/- 0,01%). Najhoršie namerané výsledky boli pri priepustnosti častíc 88,00% +/- 7,00% a pri priepustnosti DNA 12,00% +/- 5,20%. Všetky filtre od firmy Eppendorf ep Dualfilter T.I.P.S., ep Dualfilter T.I.P.S. LoRetention a ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax sú vyrobené z rovnakého polyetylénu (PE) a majú porovnateľnú štruktúru veľkosti pórov.

Pre testovanie efektívnosti filtračných špičiek neexistuje štandardná metóda skúšok. To znamená, že je predmetom dodatočných výskumov s ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax bol vyrobený na základe normy
EN 1822. Táto norma sa vzťahuje na testovanie práce filtrov napríklad pre aplikácie v technológii čistej izby alebo vo farmaceutickom priemysle. Výsledky testovania účinnosti filtrov vykonaného certifikovaným inštitútom ukazujú minimálnu účinnosť zachytávania častíc zariadením ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax
99,5 % s aerosólovými časticami NaCI veľkosti 0,05 - 0,5 µm.

Všetky špičky ep Dualfilter T.I.P.S. sú sterilizované elektrónovými lúčmi a majú certifikát, že neobsahujú pyrogén a že majú triedu čistoty PCR (neobsahujú ľudskú DNA, DNázu, RNázu a látky inhibujúce PCR).

V klinickej skúške v Inštitúte Fraunhofer pre toxikológiu a experimentálnu medicínu (ITEM) v meste Hanover- Nemecko, boli skúmané na náhodnom princípe filtrujúce špičky od rôznych výrobcov. Bol skúmaný filtrujúci efekt vo vzťahu k soli, aerosólom a biomolekulám (DNA fragmenty). Bolo vykonané určovanie množstva DNA fragmentov, pričom sa využíva PCR v reálnom–čase . Vo vzťahu k priepustnosti častíc, špičky, ep Dualfilter T.I.P.S. sú medzi 55 a 677 krát efektívnejšie. Keď ochrana proti DNA fragmentom bola skúmaná po prvýkrát, tieto boli medzi 21 a 600 krát efektívnejšie. Obidva filtre, ep Dualfilter T.I.P.S. a ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax, sú vyrobené z jedného a toho istého polyetylénu (PE) a majú porovnateľnú štruktúru rozmerov pór. Iné skúmanie filtru ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax bolo vykonané na báze štandardu EN 1822. Tento štandard sa vzťahuje na testovanie filtrujúcej funkcie využitých filtrov, napríklad pre technológie v čistých miestnostiach, alebo vo farmaceutickom priemysle. Výsledky testovania efektívnosti filtra, vykonaného certifikovaným inštitútom, ukázali 99.5 % efektívnosti zachytávania častíc filtrom ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax pri aerosólových časticiach NaCl s rozmermi od 0.05  do  0.5 µm.

ep Dualfilter T.I.P.S.®

Vlastnosti

 • Duálna ochrana pred aerosólmi1) a biomolekuly
 • Dvojitá ochrana pre pipetu a vzorku
 • Neobsahuje aditíva inhibujúce PCR
 • K dispozícii v Eppendorf PCR clean/Sterile (sterilné a nepyrogénne) a Eppendorf Forensic DNA Grade
 • Testované v Fraunhofer Institute for Toxicology and Experimental Medicine (ITEM) v nemeckom Hannoveri
 • Kontinuálna kontrola každej výrobnej šarže nezávislým laboratóriom
 • Certifikáty platné pre celú šaržu sú dostupné na adrese:www.eppendorf.com/certificates
 • Certifikát účinnosti filtra v súlade s normou EN 1822 môžete nájsť na adrese:www.eppendorf.com/certificates

Aplikácie

 • Aplikácie DNA (napr. PCR)
 • Aplikácie RNA (napr. analýza prejavu génov)
 • Proteínové aplikácie (napr. výskum protilátok)
 • Aplikácie bunkových kultúr (napr. médiá)
 • Aplikácie s rádioaktívnymi prvkami
 • Všetky aplikácie používajúce kvapaliny1) viažuce aerosóly
 • Pre aplikácie v mikroplatničkách vo formáte 384 odporúčame používanie 16 alebo 24-kanálových pipiet spolu so špičkami ep Dualfilter T.I.P.S.®384
 ep Dualfilter T.I.P.S.®ep Dualfilter T.I.P.S.®ep Dualfilter T.I.P.S.ep Dualfilter T.I.P.S.®ep Dualfilter T.I.P.S.®ep Dualfilter T.I.P.S.®ep Dualfilter T.I.P.S.®ep Dualfilter T.I.P.S.®ep Dualfilter T.I.P.S.®ep Dualfilter T.I.P.S.ep Dualfilter T.I.P.S.®ep Dualfilter T.I.P.S.ep Dualfilter T.I.P.S.®ep Dualfilter T.I.P.S.®ep Dualfilter T.I.P.S.®ep Dualfilter T.I.P.S.®
Balenie960 špičky (10 stojany × 96 špičky)960 špičky (10 stojany × 96 špičky)960 špičky (10 stojany × 96 špičky)960 špičky (10 stojany × 96 špičky)960 špičky (10 stojany × 96 špičky)960 špičky (10 stojany × 96 špičky)960 špičky (10 stojany × 96 špičky)960 špičky (10 stojany × 96 špičky)120 špičky (5 stojany × 24 špičky)100 špičky, Jednotlivo zabalené120 špičky (5 stojany × 24 špičky)480 špičky (5 stojany × 96 špičky)960 špičky (10 stojany × 96 špičky)960 špičky (10 stojany × 96 špičky)960 špičky (10 stojany × 96 špičky)960 špičky (10 stojany × 96 špičky)
Farebné pipetovaniebezbarvé špičkybezbarvé špičkybezbarvé špičkybezbarvé špičkybezbarvé špičkybezbarvé špičkybezbarvé špičkybezbarvé špičkybezbarvé špičkybezbarvé špičkybezbarvé špičkybezbarvé špičkybezbarvé špičkybezbarvé špičkybezbarvé špičkybezbarvé špičky
Konštrukčné tipySMLLLL
Trieda(y) čistotyPCR čisté a sterilnéPCR čisté a sterilnéPCR čisté a sterilnéPCR čisté a sterilnéPCR čisté a sterilnéPCR čisté a sterilnéPCR čisté a sterilnéPCR čisté a sterilnéPCR čisté a sterilnéPCR čisté a sterilnéPCR čisté a sterilnéPCR čisté a sterilnéForensic DNA GradeForensic DNA GradeForensic DNA GradeForensic DNA Grade
Typ filtras filtroms filtroms filtroms filtroms filtroms filtroms filtroms filtroms filtroms filtroms filtroms filtroms filtroms filtroms filtroms filtrom
Typ pipetovaniaVzduchový vankúšVzduchový vankúšVzduchový vankúšVzduchový vankúšVzduchový vankúšVzduchový vankúšVzduchový vankúšVzduchový vankúšVzduchový vankúšVzduchový vankúšVzduchový vankúšVzduchový vankúšVzduchový vankúšVzduchový vankúšVzduchový vankúšVzduchový vankúš
Variant baleniaStojanyStojanyStojanyStojanyStojanyStojanyStojanyStojanyStojanyStojanyStojanyStojanyStojanyStojanyStojanyStojany
dĺžka34 mm40 mm46 mm53 mm53 mm55 mm55 mm76 mm120 mm243 mm175 mm103 mm
Rozsah objemu0,1 – 10 µL S0,1 – 10 µL M0,5 – 20 µL L2 – 20 µL2 – 100 µL2 – 200 µL20 – 300 µL50 – 1 000 µL0,1 – 5 mL0,5 – 10 mL L0,2 – 5 mL L50 – 1 250 µL L0,1 – 10 µL2 – 20 µL2 – 200 µL50 – 1 000 µL
ep Dualfilter T.I.P.S.®
Videá: ep Dualfilter T.I.P.S.® – Video – ep Dualfilter T.I.P.S.
ep Dualfilter T.I.P.S.®
Videá: ep Dualfilter T.I.P.S.® – Video – Eppendorf Consumables - behind the scenes!

Stojí za zváženie