epT.I.P.S.® LoRetention

epT.I.P.S.® LoRetention
epT.I.P.S.® LoRetention
epT.I.P.S.® LoRetention
epT.I.P.S.® LoRetention
epT.I.P.S.® LoRetention
epT.I.P.S.® LoRetention
epT.I.P.S.® LoRetention
epT.I.P.S.® LoRetention
epT.I.P.S.® LoRetention
epT.I.P.S.® LoRetention
epT.I.P.S.® LoRetention
epT.I.P.S.® LoRetention
epT.I.P.S.® LoRetention
play epT.I.P.S.® LoRetention

Pearl Effect - maximálna obnoviteľnosť a reprodukovateľnosť so špičkami epT.I.P.S. LoRetention a ep Dualfilter T.I.P.S. LoRetention - žiadne straty vzorky, zníženie nákladov, lepšie výsledky Bližšie informácie

orderNow
Zobraziť viac (15)

Informácie o produkte

epT.I.P.S. LoRetention pipetovacie špičky a filtračné špičky ep Dualfilter T.I.P.S. LoRetention sú vhodné najmä pre aplikácie so vzorkami obsahujúcimi detergenty.Detergenty alebo kvapaliny obsahujúce detergenty znižujú povrchové trenie kvapaliny.Výsledkom je jav známy ako „zmáčanie“.Zvyšná kvapalina sa nalepí na špičku a nedá sa znovu získať.Neviditeľný film zostávajúci na bežných špičkách obsahuje výrazne vysoké množstvo cenného materiálu vzorky, ktorý sa spolu so špičkou vyhodí.
Najmä v prípade aplikácií s citlivou PCR a PCRreal-time alebo v prípade prípravy knižnice NGS zvyšujú povrchy s nízkou retenciou reprodukovateľnosť a významne znižujú straty drahých činidiel.
Vlastnosť nízkej retencie pipetovacích špičiek epT.I.P.S. LoRetention a ep Dualfilter T.I.P.S.Filtračné špičky LoRetention si vyžadujú ultrahydrofóbny a extrémne homogénny povrch.Tento výsledok sa dosahuje inovatívnou úpravou na molekulovej úrovni — technológiou Pearl Effect.Pipetovacie špičky nemajú povrchovú vrstvu, neobsahujú prísady a nič do vzorky nevylučujú.Kvapaliny obsahujúce detergent po nich jednoducho stekajú, takže na špičke nezostane prakticky žiadna kvapalina.Tieto vynikajúce vlastnosti materiálu zaručujú maximalizovanú obnoviteľnosť vzorky pri nákladovej úspore a vyššej reprodukovateľnosti.

Maximálna reprodukovateľnosť so špičkami epT.I.P.S. LoRetention a ep Dualfilter T.I.P.S LoRetention


Špeciálne pri citlivom používaní PCR a PCR v reálnom čase môžu plochy s nízkym retenčným stupňom zvýšiť svoju reprodukovateľnosť a značne znížiť stratu činidiel – v závislosti od roztoku činidiel to môže byť až 5%!

Univerzálna aplikácia


epT.I.P.S. Pipetovacie špičky LoRetention sú ideálne pre všetky aplikácie so vzorkami, ktoré obsahujú detergenty:

› PCR a PCR v reálnom čase, príprava enzýmových roztokov a základných zmesí
› Izolácia, čistenie a denaturácia proteínov
› Reštrikčné dávkovanie a ligácie
› Pipetovanie DNA reťazcov počas gélovej elektroforézy

Kvalita a čistota je pre zariadenia Eppendorf štandardom.

Je jasné, že to platí aj pre nové špičky epT.I.P.S. LoRetention a ep Dualfilter T.I.P.S. Pipetovacie špičky LoRetention majú všetky cenné kvality osvedčených Eppendorf epT.I.P.S. Tieto sú vyrobené precízne a presne, môžu sa autoklávovať a sú výnimočne odolné na chemikálie. Táto kvalita Eppendorf sa ponúka tiež s triedou PCR čistoty (bez ľudskej DNA, DNázy, RNázy, a PCR inhibítorov). epT.I.P.S. - pre maximálnu ochranu proti znečisteniu Pipetovacie špičky LoRetention sú tiež dostupné ako ep Dualfilter T.I.P.S.

epT.I.P.S.® LoRetention

Maximálna reprodukovateľnosť so špičkami epT.I.P.S. LoRetention a ep Dualfilter T.I.P.S. LoRetention - Nižšie náklady, vyššia reprodukovateľnosť.

Predovšetkým v prípade citlivých PCR analýz a PCR v reálnom– čase, môžu plochy s nízkym retenčným stupňom zvýšiť reprodukovateľnosť a značne znížiť stratu reagentov – v závislosti od roztoku reagentov, toto môže byť do 5 %!
Špičky epT.I.P.S LoRetention sú ideálne pre všetky aplikácie so vzorkami, ktoré obsahujú detergenty:

› PCR a PCR v reálnom čase, príprava enzýmových roztokov a základných zmesí
› Izolácia, čistenie a denaturácia proteínov
› Reštrikčné dávkovanie a ligácie
› Pipetovanie DNA reťazcov počas gélovej elektroforézy

V našich poznámkach k aplikáciám 218 a 192 nájdete podrobné výsledky na porovnanie zvyškovej kvapaliny pri epT.I.P.S. LoRetention so štandardnými pipetovacími špičkami epT.I.P.S. a nízko retenčnými špičkami iných výrobcov a porovnanie ich odolnosti, keď sú vystavené vplyvu roztokov alebo na autoklávovanie. Oba výsledky preukázali najlepší výkon špičiek epT.I.P.S. LoRetention s najnižšou zvyškovou kvapalinou a najmenšou štandardnou odchýlkou.

epT.I.P.S.® LoRetention

Vlastnosti

 • Ultrahomogénny povrch umožňuje maximálnu reprodukovateľnosť
 • Ultrahydrofóbny povrch pre minimálne straty vzorky
 • Významne znižuje tvorbu peny počas pipetovania
 • Extrémna odolnosť voči chemikáliám
 • K dispozícii v PCR clean a Eppendorf Quality
 • K dispozícii aj ako ep Dualfilter T.I.P.S. v PCR clean/Sterile (sterilné a nepyrogénne)
 • Bez povrchovej vrstvy
 • Certifikáty platné pre celú šaržu sú dostupné na adrese: certificates homepage.

Aplikácie

 • Bunkové kultúry (médiá)
 • Genomika: PCR, RT-PCR, qPCR a všetky ostatné typy PCR
 • Enzymatické reakcie (reštrikčný rozklad, ligácia)
 • Izolácia a čistenie nukleových kyselín
 • Typické detergenty gélovej elektroforézy (napr. pripravených reťazcov DNA): SDS, Triton®, X-100, Brij® 35, Tween® 20, CHAPS
 • Proteomika (skúmanie všetkých typov proteínov)
 • Izolácia a čistenie proteínov
 • Príprava knižnice NGS
epT.I.P.S.® LoRetention
Videá: epT.I.P.S.® LoRetention – Video – Eppendorf Consumables - behind the scenes!
play epT.I.P.S.® LoRetention
Videá: epT.I.P.S.® LoRetention – Video – How it works

Stojí za zváženie