Spotrebné materiály pre bunkové kultúry a zobrazovací spotrebný materiál

Využite nové možnosti pri kultivácii buniek so spotrebným materiálom pre kultiváciu buniek Eppendorf. Pri vývoji portfólia dávame zvláštnu pozornosť na vašich potrebách výbornej produktivity a spoľahlivosti buniek, ako aj vysokej ochrane proti znečisteniu.