Vyhľadávanie

V roku 1950 Eppendorf prezentuje na trh svoj prvý fotometer. Súčasné portfólio ukazuje naše skúsenosti vo fotometrie a umožňuje vybrať kombináciu zariadenia a príslušenstvo zo širokého okruhu výrobkov. Skupina výrobkov na vyhľadávanie Eppendorf umožňuje ľahké a efektívne molekulárne analýzy, ktoré zahŕňajú kvantifikáciu nukleovej kyseliny a bielkoviny, kinetické štúdia, analýzy ELISA a zisťovanie fluorescenciu. Okrem toho maloobjemové merania sú možné vo všetkých našich nástrojov na vyhľadávanie alebo nástrojom µCuvette G1.0.
Fotometre sa nachádzajú medzi 10 najpoužívanejšími všeobecnými laboratórnymi zariadeniami. Z tohto dôvodu je fotometrická analýza jedno z najčastejších aplikácií v rámci moderných laboratórií a častokrát sa nachádza na úplnom začiatku pracovného postupu laboratória. Nasledujúce testy sa pripravujú podľa fotometrických stanovení. Ak sú tieto stanovenia založené na nesprávnych údajoch, chyby sa môžu exponenciálne akumulovať naprieč pracovným postupom a v najhoršom prípade generovať nepresné výsledky. Presne z tohto dôvodu sú spoľahlivé a presné výsledky fotometrického merania extrémne dôležité. A keďže fotometrické merania môžu byť len tak dobré, aká dobrá je kombinácia prístroja a príslušenstva, výber kyvety je presne tak isto dôležitý ako výber správneho prístroja.
.
Napriek tomu, že BioSpectrometers and BioPhotometer D30 od spoločnosti Eppendorf ponúkajú jedinečnú úroveň flexibility, ich používanie je extrémne jednoduché. Novo vyvinutý sprievodca používateľa získal „od Zväzu nemeckých inžinierov / Zväzu nemeckých elektrotechnikov a Združenia pre technológiu merania a automatizácie cenu USEWARE za excelentný používateľsky prístupný dizajn inovatívnej technológie.“ Optimalizovaná navigácia ponuky vás sprevádza jednotlivými metódami krok za krokom. Všetky potrebné vstupy sú viditeľné, aby sa nevynechali žiadne podstatné údaje. Okno s pomocníkom vysvetľuje prevádzkové sekvencie a je dostupné v 5 rôznych jazykoch. Softvér ďalej používateľom poskytuje jednoduchý prístup k predprogramovaným metódam – vlasnosť, ktorá už mnohokrát preukázala svoju hodnotu vo fotometroch od spoločnosti Eppendorf.
.