Eppendorf µCuvette® G1.0

Eppendorf µCuvette® G1.0
Eppendorf µCuvette® G1.0
Eppendorf µCuvette® G1.0
Eppendorf µCuvette® G1.0
Eppendorf µCuvette® G1.0
Eppendorf µCuvette® G1.0
Eppendorf µCuvette® G1.0
Eppendorf µCuvette® G1.0
Eppendorf µCuvette® G1.0
Eppendorf µCuvette® G1.0
Eppendorf µCuvette® G1.0
Eppendorf µCuvette® G1.0
Eppendorf µCuvette® G1.0
Eppendorf µCuvette® G1.0
Eppendorf µCuvette® G1.0

Eppendorf µCuvette G1.0 Mikroobjemová meracia komôrka je kvalitná kyveta vyrobená z hliníka a z kremenného skla. Ide o skvelý nástroj na meranie vysokých koncentrácií v malých objemoch. Bližšie informácie

orderNow

Informácie o produkte

Mikroobjemová meracia komôrka Eppendorf µCuvette G1.0 je kvalitná kyveta vyrobená z hliníka a z kremenného skla. Ide o skvelý nástroj na meranie vysokých koncentrácií v malých objemoch. Vďaka fixnej optickej dráhe v dĺžke iba 1 mm je svetelná dráha kyvety µCuvette G1.0 desaťkrát kratšia ako dráhy bežných kyviet. To umožňuje meranie koncentrácií nukleových kyselín a proteínov bez predchádzajúceho nariedenia pri omnoho vyšších koncentráciách. Vďaka hydrofóbne ošetrenému kremennému sklu je na presné vytvorenie kvapalného stĺpca potrebná vzorka s objemom iba 1,5 µl nukleovej kyseliny alebo 3 µl proteínu. Vlastná absorpcia µCuvette G1.0 je veľmi nízka, takže sa dá využiť celý merací rozsah spektrofotometra. Navyše, použitím 5  µl vzorky na špecifické fluorometrické analýzy šetríte reagenty.

Vo všeobecnosti platí, že čím je nižšia koncentrácia vzorky, tým dlhšia by mala byť optická dráha. Rovnaký fyzikálny model (Lambertov-Beerov zákon) vyžaduje, že ak je koncentrácia vzorky veľmi vysoká, dĺžka použitej svetelnej dráhy by sa mala skrátiť, aby mohlo cez vzorku k detektoru prejsť dostatočné množstvo svetla. Pri koncentráciách nad 25 ng/µl dsDNA sa odporúčajú mikroobjemové merania s dĺžkami svetelnej dráhy 1 mm a menej. Ak si nie ste istí, ktorá kyveta je správnym riešením pre vašu vzorku, navštívte náš prehľad s názvom O detekcii a nechajte sa viesť navigátorom v sekcii Kyvety. Všimnite si, že tak biospektrometre ako aj biofotometre obsahujú bežné kyvety a µCuvette G1.0. Spoločnosť Eppendorf tak ponúka flexibilitu pri výbere optimálnej dĺžky svetelnej dráhy na zistenie širokého rozsahu koncentrácií vzorky!

Stanovenie koncentrácie pomocou extinkčného koeficientu a dĺžky svetelnej dráhy sa štandardne vykonáva v kyvete. V prípade štandardných kyviet sa dĺžka svetelnej dráhy stanovuje podľa šírky kyvety, pretože svetelný lúč prechádza cez kyvetu v horizontálnom smere. V prípade použitia µCuvette G1.0 sa dĺžka dráhy stanovuje ako vzdialenosť medzi hornou a dolnou časťou kyvety. Meranie a výpočty tak prebiehajú rovnako ako pri štandardných kyvetách. Po nastavení parametrov softvér na výpočet koncentrácií automaticky použije správnu dĺžku svetelnej dráhy. Uhol otváranie a zatvárania kyviet umožňuje jednoduchú a opakovanú manipuláciu. Navyše, hydrofóbna úprava povrchu kremenného skla umožňuje jednoduché čistenie, presné umiestnenie vzorky a vznik stabilného kvapalného stĺpca.

Eppendorf µCuvette® G1.0

Easy loading


The Eppendorf µCuvette_G1.0 can easily filled by pipetting the sample solution into the circle.

Eppendorf µCuvette® G1.0

Vlastnosti

  • Mikroobjemová meracia komôrka pre meranie objemov vzoriek 1,5 – 10 µl
  • Stanovenie koncentrácie nukleových kyselín a proteínov a ďalšie typy analytov
  • Meranie vysoko koncentrovaných vzoriek bez predchádzajúceho nariedenia
  • Vhodná na fluorescenčné analýzy
  • Nízka vlastná absorpcia (≤ 0,05A pri 260 nm)
  • Hydrofóbne ošetrený povrch kremenného skla pre presné vytvorenie a umiestnenie objemu vzorky
  • Jednoduché čistenie minimalizuje riziko krížového prenosu vzorky
  • Definovaný uhol zalomenia strán kyvety zaručuje reprodukovateľnú manipuláciu
  • Jednozložková závesná konštrukcia, zabraňuje strate jednotlivých dielov
  • K dispozícii na použitie výhradne s Eppendorf BioPhotometer a Eppendorf BioSpectrometer
 Eppendorf µCuvette® G1.0
Dĺžka svetelnej dráhy vzorky1 mm
Kolorimetrická analýza proteínováno
Materiálkremenné sklo (s hydrofóbnou povrchovou úpravou)
Maximálny objem plnenia10 µL
Merania fluorescencieáno
Metódy OD 600nie
Ovládanie teplotynie
Použite v biofotometri Eppendorf®áno
Použite v biospektrometri Eppendorf®áno
Priepustnosť svetla180 nm – 2 000 nm
Prázdna kyveta≤0,05 A pri 260 nm
Rozsah koncentrácie BSA (UV 280 nm)758 ng/µl – 45 450 ng/µl
Rozsah koncentrácie dsDNA (UV 260 nm)25 ng/µl – 1 500 ng/µl
Výška svetelného zdroja8,5 mm
Rozmery (Š × H × V)12,5 × 12,5 × 48 mm
Minimálny objem plnenia 
vo fotometroch Eppendorf1.5 µL
Eppendorf µCuvette® G1.0
Videá: Eppendorf µCuvette® G1.0 – Video – Eppendorf BioSpectrometer fluorescence

Stojí za zváženie